제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 10장. Somo la Kumi

2015. 3. 15. 21:26

20.

21.

제 10 장

① Somo la Kumi

 

가. 1. 회화

1) 1.1 비자와 세관검사

 

A :  Unaweza kunionesha passipot / visa ? : 여권 / 비자를 보여주시겠습니까?

B : Hii ni nambari ya kitambulisho. : 여기 신분증 번호가 있습니다.

 

                       
<사진 1> 황열예방접종증명서(Yellow Card) 앞면


<사진 2> 황열예방접종증명서
(Yellow Card) 뒷면

 

Unioneshe kitambulisho cha Korea? : 한국 신분증을 보여주시겠습니까?

A : Lazima nibebe passipot katika Kenya kila mahali.  : 케냐의 어는 곳에서든지 여권을 준비해야 하나요?

B : Hauhitaji kubeba kila mahali. : 그럴 필요는 없습니다.

A : Unioneshe karatasi ya kusafiri na visa ya kutoka / kuingilia. : 여행증명서와 입출국 비자를 보여주세요.

B : Ndiyo : 예

A : Ushuru wa forodha iko wapi? : 세관은 어디 있나요?

B : katika uwanja wa ndege. : 공항 안에 있습니다.

A : Nasikia kuumwa na kichwa? Nataka huduma ya kwanza au dawa. : 머리가 아파요, 나는 응급치료나 약을 받고 싶어요.

Naumwa na kichwa changu, nataka kumeza dawa. :  머리가 아파요. 약을 먹고 싶어요.

cf.) meza : v. 삼키다, 꿀꺽 삼키다(swallow). (-) : 테이블, 식탁

A : Unioneshe viza yako? : 당신의 비자를 보여주시겠습니까?

B : Viza yangu hii hapa. : 여기 나의 비자가 있습니다.

A : Unioneshe cheti chako cha kuchanjia. : 예방접종 증명서를 보여주세요.

B : Ndiyo hii hapa.: 예, 여기 있습니다.

A : Kwa nini ulikwenda hospitali jana? : 왜 너는 어제 병원에 갔었니?

B : Nilienda kupigwa(kudungwa ; 케냐에서 사용) shindano / sindano. : 주사를 맞으러 병원에 갔었어.

cf.) dunga : v. (귀에) 구멍을 뚫다, 피하주사를 투여하다. liga : v. 독을 넣다(poison) (-) : 독, 독극물

A : Unioneshe karatasi ya rangi ya manjano au cheti cha kuchanjia. : 황열예방접종증명서를 저에게 보여주시겠습니까?

cf.) manjano(-) : 노란색

B : Nisamehe nimepoteza cheti cha kuchanjia : 예방접종증명서를 잃어버렸습니다. 미안합니다.

A : Lazima upigie(uligwe, udungwe) shindano / sindano.: 주사를 맞아야 합니다. / Kumbuka! Sitaki kupoteza wakati!  : 나는 시간을 낭비하고 싶지 않습니다.(I don't want to waste time!)

cf.) kumbuka : v. 기억하다, 인식하다.

A : Una vitu vya kulipiwa ushuru? : 혹시 신고할 물건이 있습니까?

B : Nina vitu vya matumizi. : 일상용품입니다.

cf.) matumizi / matumio : 사용, 활용, 비용, 경비

Vitu mbalimbali vyangu tu pammoja na zawadi chache. Lazima nilipe forodha? : 내 소지품들과 선물입니다. 세금을 내야 하나요?

lazima nilipe ushuru wa forodha ? : 관세를 물어야 합니까?

A : Lazima unioneshe sanduku yako! : 당신의 가방을 보여주셔야 합니다.

B : Unataka kuangalia sanduku langu? : 당신은 내 가방을 조사하시겠습니까?

B : Siwezi kufungua sanduku langu kwa sababu nilipoteza ufunguo. : 나는 열쇠를 잃어버려서 내 가방을 열 수 없습니다. / Nimepotea! Unioneshe njia? : 나는 잃어버렸습니다. 방법을 알려주시겠습니까?

B : Nitafungua sanduku langu. : 가방을 열겠습니다. Hiki ni Chakula cha kienyeji kutoka Korea. : 이것은 한국 음식입니다.

A : Una nini katika saduku lako? : 당신의 가방 안에 무엇이 들어있습니까?

B : Hamna kitu humu isipokuwa vitabu. : 책을 제외하고는 이 안에 아무것도 없습니다.

A : Nilinunua compyuta hii katika uwanja wa ndege wa Afrika ya kusini. : 이 컴퓨터는 동부아프리카 공항에서 샀습니다.

cf. : compyuta(-) / tarakilishi : 컴퓨터

B : Hii ni marufuku kuchukua katika Kenya. Lazima ulipe fedha ofisini. Shika njia ya kwenda moja kwa moja! : 이것은 케냐에 가지고 들어갈 수 없습니다. 세관 사무실에서 돈을 내야 합니다. 이쪽으로 똑바로 가시면 됩니다.

A :  Unataka kupatia hongo kidogo? : 뇌물을 원합니까? Hii ni pesa kidogo ya chai. : 이것으로 차나 한 잔 하시지요.

B : Uende kwa bure! : 그냥(공짜로) 가세요.

 

<관련어휘>

anwani(-) : 주소.

bei ya chai : 찻값, 뇌물.

bidhaa zinazoingia na zinazotoka. : 수입과 수출.

bidhaa(-) : 상품, 물품.

cf.) -piga shindano : 주사를 놓다.

cheti cha kuchanjia : 예방접종증명서.

cheti cha ruhusa ya kukaa chuo kikuu(kampuni, nchi) : 대학 / 회사 / 국가 증명서.

cheti(vi-) / kitambulisho(vi-) : 신분증명서.

dhihiri / dhahiri : v. 분명히 하다, 공개하다, 설명하다.

hati(-) / hatti(-): 서류, 서식.

hongo(-) : 뇌물.

huduma ya kwanza : 응급처치.

huduma(-) : 봉사, 친절, 도움.

karatasi ya kusafiria : 여행증명서.

karatasi ya rangi ya manzano. : 황열예방접종증명서.

kipande(vi-) : 1. 부분, 파편. 2. 식민지 시대의 증명서.

kuletea vitu ndani : 수입.

kupeleka / kutoa vitu nje : 수출.

leta / -ingiza bidhaa katika nchi : v. 수입하다.

marufuku(-) : 금지.

mpaka(mi-) : 경계선, 한계, 시한, 국경.

ofisa(ma-) / mtumishi wa serikali : 공무원, 관리, 장교.

pasi / passipot(-, ma-) / hati ya kusafiria : 여권.

polisi(ma-) : 경찰.

ramani(-) : 지도.

ruhusa / rusa / rukhsa : 1. 허가, 인가, 승인. cf.) -omba ruhusa : 허가 / 허락을 구하다. 2. 방학, 휴가. 3. 해고 면직, 추방.

sehemu ya mpaka : 변경(邊境), 국경지방.

ukaguzi : 검사, 검열, 감독.

ushuru wa forodha : 세관.

visa ya kutoka / kuingilia :  출국 사증.

visa(-) : 비자, 사증.

zawadi(-, ma-) : 선물.

 


<사진 3> 동아프리카공동체 케냐 입국카드

 


<사진 4> 동아프리카공동체 케냐 출국카드


<사진 5> 동아프리카공동체 탄자니아 입국카드
<사진 6> 동아프리카공동체 탄자니아 출국카드

2) 1.2 기차 여행

 

A : Kituo / stesheni cha gari la moshi kiko wapi? : 기차역이 어디에 있습니까?

B : karibu na jumba ya posta. : 우체국 건물 가까이에 있습니다.

A : Kituo cha basi kiko wapi? : 버스역이 어디에 있습니까?

B : karibu na jumba ya benki. : 은행건물 옆에 있습니다.

A : Nataka kupiga bima ya mizigo na motokaa. : 나는 화물과 차량에 보험을 들고 싶다.

B : Nataka kupiga bima ya maisha yangu. : 나는 생명보험에 들고 싶다.

A :  Wataka kusafiri lini? : 너는 언제 여행을 하고 싶니?

B : Baada ya nusu saa. : 30분 후에

A : Ofisi ya ubalozi iko wapi? : 대사관은 어디에 있습니까?

B : Iko Karibu na barabara. : 거리 가까이에 있습니다.

A : Nataka kupatia tikiti ya Mombasa kesho asubushi. Lazima uombe nafasi(ruhusa) sasa hivi? : 나는 내일 아침 몸바사 행 표를 사고 싶습니다.  자리가 있는지 확인해주시겠습니까?

B : Nitasaidia.: 도와드리겠습니다.

B : Sina nafasi : 아주 바쁩니다. / 시간이 없어요.

A : Nataka kupata tikiti ya Pusan. : 나는 부산행 표가 필요해요.

B : Watata kusafiri lini? : 언제 출발 하실 거죠?

A : Kesho asubuhi na mapema! : 내일아침 일찍이요!

B : Unataka gani, njia moja au kwenda na kurudi? : 편도인가요 아니면 왕복인가요?

A : Njia moja, kwa sababu nitakaa huko siku chache. : 편도로 주세요. 며칠 머무를 거거든요.

B : Sawasawa, lakini kwa bahati mbaya treni imejaa tayari. Lazima upande ndege au gari la moshi. : 그렇군요. 하지만 안타 갑께도 자리가 없는데요. 비행기나 열차를 이용하셔야겠어요.

A : Ulipata simu kutoka kwa rafiki yako? : 너의 친구에게 전화 받았니?

B : Ndiyo, Leo wakati wa chakula cha asubuhi, rafiki yangu alinipigia simu. Kwa sababu anataka kusafiri Mombasa pamoja na mimi. : 응, 오늘 아침을 먹고 있을 때 내 친구가 전화를 했어. 나와 함께 몸바사를 가고 싶다고 했어.

A : Kwa makosa yangu, nimesahau saa ya kuondoka. : 내 실수로 출발시간을 잊어먹었어요.

B : Starehe starehe! Hamna shida, unaweza kutumia basi ingine. : 괜찮아요! 다른 버스를 이용하면 되죠.

A : Nimechelewa kupata gari la mosi kwenda Dare es Salaam. : 다르 에스 살람에 가는 열차를 놓쳤어요.

B : Pole sana. Lazima utumie gari la moshi lingine. : 유감이군요. 다른 기차를 이용해야겠군요.

A : Nauli gani? / nauli ni kiasi ngapi? : 요금이 얼마죠?

A : Inachukua muda gani? Tafadhali nipe ratiba ya safari. : 얼마나 걸리죠? 열차 시간표를 주세요.

A : Tafadhali nipe muhtasari! : 시간표를 주세요!

cf.) mutasari(-) / muhtasari(-) : 개략, 목차, 윤곽, 발췌

B : Inachukua masaa kumi. : 10시간 걸립니다.

A : Treni ya kwenda Tabora itaondoka saa ngapi? : 타보라행 열차는 몇 시에 떠나죠?

B : Saa tano asubuhi.: 아침 열시에 떠납니다.

A : Treni imefika kwa wakati? : 열차가 정시에 도착했습니까?

B : Hapana, pole pole ndiyo mwendo.: 아니요, 천천히 가도 결국에는 도착하지요.

A : Gari la moshi litafika saa ngapi? : 기차가 언제 도착합니까?

B : Saa sita na nusu mchana.: 열두시 반에 옵니다.

A : Behewa la daraja la kwanza liko wapi? : 일등칸은 어디에 있습니까?

B : Karibu na daraza la pili. : 이등칸 옆에 있습니다.

A : Saa ngapi unaweza kutandika kitanda? : 언제 침대를(잠자리를) 준비해 주실 거죠?

B : Kama saa tatu jioni : 저녁 9시에 준비합니다.

A : Tafadhali unitandikiwe kitanda sasa hivi / saa hii. Natakta kupumjika kidogo. : 저에게 침대를 마련해주시겠습니까? 좀 쉬고 싶습니다.

cf.) tanda : v. 펴다, 펼치다. -tandika kitanda : 잠자리를 만들다.

B : Ndiyo. : 예

A : Saa ngapi vyakula vitakuwa / viko tayari? : 음식이 몇 시에 준비됩니까?

B : Baada ya nusu saa. : 30분 후에 준비됩니다.

A : Chakula huandikiwa wakati gani? : 식사는 언제 제공됩니까?

cf.) andika : v. 1.식탁을 차리다, 정렬하다, 준비하다, 제공하다. 2. 쓰다, 그리다.

A : Naweza kuvuta sigara au naruhusiwa kuvuta sigara hapa? : 여기서 담배 피울 수 있습니까?

B : Hauwezi kuvuta sigara hapa. Kama unataka kuvuta sigara lazima uende nje. :  여기서 담배를 필 수가 없고, 피우고 싶으면 나가셔야 합니다.

A : Kiti hiki kina mtu? / Kuna nafasi kwennye hiki kiti? / Kiti hiki kina nafasi? : 이 자리에 앉을 분이 있습니까? / 이 자리에 앉는 분이 있습니까?

B : Hapana, ukae hapa. : 아니요, 여기에 앉으세요.

A : Treni hii inachukua muda gani kutoka Nairobi mpaka Mombasa? : 이 기차는 나이로비에서 몸바사까지 얼마나 걸립니까?

B : Inchukua lisaa / saa moja kwa ndege. : 비행기로 한 시간 걸립니다.

A : Masaa mangapi kutoka hapa mpaka chuo kikuu. : 이곳에서 대학까지 몇 시간이나 걸립니까?

B : Kama nusu. : 약 30분정도 걸립니다.

A : Kilomita (ma)ngapi? : 몇 킬로미터나 됩니까?

B : Ni kama ishirini kilomita. : 20km 정도 됩니다.

A : Ni umbali gani kutoka hapa mpaka jumba la Samsung? : 여기서부터 삼성 건물까지 얼마나 걸립니까?

B : Ni arobahini kilomita. : 40km 정도 됩니다.

A : Tutasimama muda gani njiani? : 얼마나 길에서 정차하죠?

B : Tutasimama kwa muda wadakika tano. : 5분 동안 정차합니다.

A : Mahali hapa panaitwaje? : 이곳은 뭐라고 불리죠?

B : Panaitwa ‘Uhuru park’ : 우후루 파크라고 불립니다.

A : Mji huu inaitwaje? : 이 도시는 뭐라고 불리죠?

B : Inaitwaje Seoul. : 서울이라고 불립니다.

A : Lazima nibadilishe treni wapi? : 어디서 열차를 갈아타야 하나요? / Nitabadili gari wapi? : 어디에서 갈아타야 합니까?

B : Itakubidi kupanda(upande)treni mpya katika stesheni ya Dar es Salamu. : 다르 에스 살람 역에서 새 열차를 타야 합니다.

A : Wewe utashinda jumapili wapi? : 당신은 일요일에 어디 가십니까?

B : Mimi, mke wangu na watoto tutakwenda bustani kwa matembezi. : 나는 아내, 애들과 함께 소풍을 갈 겁니다.

cf.) sikukuku : 휴가, likizo : 방학, mandari(-) : 오락, 주연

Tafadhali nipe tikiti (moja ya) kwenda Dodoma! : 도도마행 차표 한 장 주세요!

Wataka kusafiri lini? : 언제 여행하기를 원하세요.

Stesheni ya gari la moshi iko wapi? : 기차역이 어디에 있습니까?

A : Kwa bahati mbaya treni imejaa tayari. : 유감스럽게도 표가 매진입니다.

cf.) jaa : v. 가득 차다, 넘치다, 풍부하다.

B : Lazima uombe nafasi mapema. : 일찍 예약하셔야 합니다.

 

<관련어휘>

ada(-) : (수업료, 입장료)요금, 보수, 사례.

badili : v. 바꾸다, 교환하다.

behewa : 큰 저택, 객실, 빈 공간.

behewa la abiria :  객차.

behewa la bedhaa :  화물차.

bima ya nyumba / maisha / mizigo : 주택 / 생명 / 화물 보험.

bima(-) : 보험, 복권.

chumba cha kungojea : 대합실.

daraja la kwanza : 일등석.

daraja(ma-) / klasi(-) : 열차의 등급, 지위, 정도, 계급.

dereva wa gari la moshi : 기관차 운전수.

habari / maelezo : 안내.

injini(-) : 엔진.

keremka : v. 내려가다. 내리다.

kima(vi-) : 가격, 치수, 크기.

kitabu cha ratiba ya safari : 열차 시간표, 여행 시간표.

kituo cha basi : 버스 정거장.

kituo cha polisi : 경찰서.

kituo(vi-) : 역.

kondakta(ma-) : 차장.

kuondoka / kwenda : v. 출발하다, 떠나다.

mlango wa usalama / hatari : 비상구.

mpagazi / mchukuzi(wa-): 짐꾼.

nauli(-) : (교통수단의) 요금.

panda. : v. 타다. 올라가다.

ratiba (ya saa za safari) : 시간표.

stesheni(-) : 정거장.

tikiti ya kwenda na kurundi : 왕복표.

treni inayosita mahali / gari la moshi linalosita mahali : 보통열차. cf.) sita : v. 빈둥거리다, 꾸물거리다, 시간을 보내다.

treni isiyosita mahali / gari la moshi lisilosita mahali : 급행열차.

umbali : 거리.

ushuru : 관세, 세금, 임대료, 차용료.

uwanja wa ndege : 비행장.

 

3) 1.3 비행기 여행

 

A : Watumishi wa ndege ni wangapi hapa? : 비행기 승무원이 몇 명이나 있습니까?

B : Rubani na watumishi wa ndege wanne. Watu wote ni watano.(Kwa jumla ni watano) : 기장과 승무원 4명이 있습니다. 모두 5명입니다.

A : Habari za Safari ya ndege : 비행기 여행은 어땠어?

A : Ndege ya kwenda Unguza itaruka saa ngapi? : 웅구자에 가는 비행기가 몇 시에 이륙합니까?

B : Saa moja usiku. : 저녁 7시입니다.

cf.) ruka : v. 이륙하다, 뛰다, 뛰어오르다. tua : v. 착륙하다, 내려놓다.

A : Kiti changu ni nambari gani? : 내 자리는 몇 번입니까?

B : Nambari thelathni na moja karibu na dirisha. : 창 측으로 31번입니다.

A : Utakaa huko kwa muda gani? : 그곳에 얼마나 머무를 예정입니까?

B : Nitakaa siku chache. : 몇일 머무를 예정입니다.

A : Nitaweza kupata basi wapi? : 어디에서 버스를 탈 수 있습니까?

B : Kituo cha basi pale karibu na polisi. : 경찰서 옆에 정거장이 있습니다.

A : Ninaruhusiwa kuchukua kilo ngapi? : 몇 킬로그램까지 짐을 가지고 갈 수 있습니까?

B : Kilo ishrini na tano. : 25kg입니다.

A : Nasikia (naona) vibaya. : 멀미가 좀 나는 군요.

B : Starhe strahe ukae hapa. Ninachukua / kuletea maji na dawa. : 진정하시고 이곳에 앉으세요. 제가 물과 약을 가지고 오겠습니다.

A : Unaweza kunipa dawa ya vidonge? : 저에게 알약을 좀 주시겠습니까?

B : Sina dawa.  : 약이 없어요.

A :  Habari ya afya yako? : 당신의 건강은 어떻습니까?

B : Naona nafuu baada ya kumeza dawa. : 약을 복용 한 후에 좋아졌습니다.

 

<관련어휘>

Aina gani? : 어떤 종류?(What kind of~?)

Boya La Kujiokoa Liko Chini Ya Kiti Chako. : 구명조끼가 당신이 앉아 있는 의자 밑에 있다.

Funga Mkanda Unapoketi. : 자리에 앉아 있는 동안 안전벨트를 매시오.

Kiwango cha joto nje ya ndege : 항공기 외부 온도. cf.) -54 nyunzi F.

Kotoka - Vuta Komeo ili Kufungua. : 출구 - 열기위해 손잡이를 잡아 당기시오.

kwa namna / jinsi gani? : 어떤 방법으로?( How /  How to~?)

Maana gani? : 어떤 의미지요?(What is the meaning?)

Makisio ya saa za kuwasili. : 예상도착시간.

Wakatii hadi mwisho wa safari. : 목적지까지의 걸리는 (예상) 시간

Saa za kienyeji kwenyeji asilia. : 출발지 시간

Saa ya kinyumbani ya mwisho wa safari. : 목적지의 시간

meza : v. 삼키다, 복용하다.

Mwendo wa ndege ardhini. : 운항속도.

mwinuko(mi-) : n. 1. 고도. 2.  높임. 3. 돌출, 두드러짐. cf.) Mwinuko 38,000 Futi.

nafu(-) ; 이익, 차도, 진척.

nahoda(ma-) : 선장, 함장.

rubani(ma-) : 기장, 비행사.

ruka : v. 이륙하다.

Saa ya kinyumbani ya mwisho wa safari. : 목적지까지 (걸리는) 출발지 시간.

Saa Za Kienyeji Kwenyeji Asilia : 출발지 시간.

safari ya ndege: 항공여행.

tua : v. 1. (해가)지다. 2. (땅에) 내려오다. 착륙하다. 3. 휴식하다. 4. 만족하다.  

uwanja wa ndege : 비행장.

vibaya : adv. 나쁘게, 사악하게. cf.) -ona vibaya : 멀미하다.

Wakati Hadiii Mwisho Wa Safari. : 목적지까지 걸리는 시간.

watumishi wa ndege. : 승무원.

 

 

4) 1.4 선박 여행

 

A : Ulikwenda kusafiri jinsi gani? Ulisafiri jinsi gani? : 어떤 교통수단을 이용해서 여행을 할 예정입니까?

B : Kwa meli ya abiria. : 여객선으로 여행을 할 예정입니다.

A : Meli ya biashara itashuka / kuja pwani? : 상선이 해안에 정박합니까?

B : Ndiyo, Lakini ubadilishe kwa ngalawa. : 예, 그러나 당신은 응갈라와로 갈아타야 합니다.

cf.) shuka : v. 하선하다, 내리다.

A : Uliona mnara wa taa katika bandari ya Mombasa? : 몸바사 항구에서 등대를 보았나요?

B : Mwaka jana nilikwenda Mombasa lakini sikuona mnara ya taa baharini. : 작년에 몸바사에 갔지만 바다에서는 보지 못했어요.

A : Naweza kupanda motaboti katika ziwa la Victoria? : 빅토리아 호수에서 모터보트를 탈 수 있나요?

B : Nisamehe, Hayupo mwanamaji. Sasa anatengeneza tanga. : 유감이지만 선원이 없어서요. 그가 지금 닻을 수리중 이거든요.

A : Lazima uvae kizibao cha maisha : 구명조끼를 입어야 한다.

B : Ndiyo. Nitavaa. : 예, 입을게요.

A : Jana ulimsemea / ulimwambia mpenzi wako nini? : 어제 너의 여자 친구는 뭐라고 했니?

B : Nilisema kwamba "Mpenzi wangu, wewe ni umuhimu sana katika maisha yangu!" : 나는 “사랑하는 나의 피앙새여 내 인생에서 네가 아주 중요해!”라고 말했어.

A : Nataka kusafiri bahari ya India kwa meli ya abiria. : 여객선을 타고 인도양을 여행하고 싶어요.

B : Nafikiri utalipa pesa nyingi. : 비쌀 텐데요.

A : Kama ukienda ncha ya kaskazini, unaweza kuona mlima wa barafu. : 만약 당신이 북극에 간다면 얼음산을 볼 수 있을 텐데.

B : Nadhani ni kubaridi sana. : 아주 춥겠다.

A : Amerikano wanataka kufanya vita katika ghuba ya Ajema. : 미국이 걸프 만에서 전쟁을 하고 싶어 한다.

B : Kwa nini wanataka kufanya vita katika ghuba ya Ajema? : 왜 그들은 걸프 만에서 전쟁을 하고 싶어 하지?

A : Wanataka kupatia mafuta ya petroli. : 그들은 원유를 갖고 싶어하기 때문이지.

B : Si vizuri. : 정말 좋지 않다.

 

<관련어휘>

bandari(-) : 항구.

chefua : v. 멀미하다. cf.) Nina kichefuchefu. : 나는 매스꺼움이 있다.

chombo(vyombo) : 1. 배, 선박. 2. 용구, 도구, (냄비, 주전자등) 가재도구.

gati(ma-) : 방파제. cf.) goti(ma-) : 두릅.

ghuba(ma-) / ghubba(ma-) : 만, 내해(gulf, bay).

ingia /-pakia meli : v. 배에 오르다, 승선하다.

ishara(-) / taashira(-) : 표시, 신호, 몸짓. cf.) -fanya / -toa ishara : 신호를 하다.

kizibao cha maisha : 구명 자켓.

mashua ya uvuvi : 어선, 고깃배.

mashua(-) : 배, 보트.

meli ya biashara / abiria : 상선 / 여객선.

meli(-) : 배, 기선, 증기선.

merikebu(-) :  배 종류 중 하나.

mfereji ya maji : 수도관.

mlingoti(mi-) : 돛대.

mnara wa ishara / taa : 등대.

mnara(mi-) : 탑, 첨탑.

motaboti(-) : 모터보트.

mtunza hazina / fedha :  사무장, 회계사. cf.) hazina(-) : 보물, 자산, 자금, 국고재원.

mvuvi(wa-) : 어부.

mwanamaji(ma-) : 선원.

nahodha(-) : 선장, 함장.

nanga(-) / tanga(-) : 닻. cf.) -tia nanga : 닻을 내리다.

ng'oa : v. 뽑다, 뽑아내다.  cf.) -ngoa nanga : 닻을 올리다.

ngalawa(-) / galawa(-) : 전통배,  카누.

pwani(-) : 해안. cf.) - shuka pwani : 해안에 내리다.

tanga(ma-) : 돛.

ziwa (ma-) : 호수.

 

5) 1.5 자동차 여행

 

A : Barabara si nzuri. Hakuna barabara ya lami. : 길이 안 좋다. 포장도로가 없다.

B : Hii ni Afrika! : 이곳은 아프리카야!

A : Una matata gani? : 어떤 문제가 있습니까?

B : Nilikuwa na ajali ya motokaa jana. : 어제 교통사고가 났어요.

A : Una matata gani? : 어떤 문제지요?

B : Ninataka kubadilisha betri na gurudumu : 배터리와 타이어를 교체하고 있어요.

A : Unioneshe leseni ya kuendesha motokaa : 운전면허증을 보여주세요.

B : Nina laisensi ya mataifa. : 나는 국제운전면허증을 가지고 있습니다.

A : Motokaa yangu imekwisha petroli, naomba msaada. Nataka kwenda kituo cha petroli sasa hivi. : 내차는 지금 기름이 떨어졌어요. 도움이 필요합니다. 나는 지금 주유소에 가고 싶습니다.

B : Geuka kushoto / kulia. : 왼쪽 / 오른쪽으로 돌아라.

A : Unaweza kuendesha motokaa? : 당신은 운전할 줄 아세요?

B : Naweza kuendesha motokaa vizuri sana. : 운전을 아주 잘합니다.

A : Tafadhali simama, ningependa kupiga picha. : 잠깐만 서 주시겠어요? 사진을 찍고 싶습니다.

B : Ndiyo : 예.

A : Tairi moja limepasuka. / Gurudumu langu lina tundu. : 타이어 / 바퀴 한쪽이 펑크 났어요.

B : Kwa kwanza lazima uende gerejini karibu na hapa. : 먼저 가까운 정비소에  가야만 합니다.

A : Breki na injini hazifanyi kazi vizuri. Gereji iko wapi? : 브레이크와 엔진이 잘 작동하지 않고 있어요. 정비소가 어디에 있지요?

B : Pole!, hakuna gereji hapa. Lazima sukuma motokaa yako. : 유감이군요! 이곳에는 정비소가 없어요. 당신의 차를 밀어야 하겠는데요.

A : Nimechelewa kwenda kwa kampuni! : 회사에 늦겠어요! Endesha upesi! / Uendshe zaidi! : 좀 더 빨리 운전해 주세요!

B : Sitaki kupatia ajali ya motokaa. Haraka haraka haina baraka. : 나는 사고를 내고 싶지 않아요. 서두름 서두름은 축복이 없어요.

A : Ninastaajabu kuona kwamba hapa huendesha motokaa upande wa kushoto wa barabara. : 나는 여기서 사람들이 좌측으로 주행하는 것을 보고 놀랐습니다.

B : Nyumbani kwetu motokaa huendeshwa upande wa kulia. : 우리나라에서 자동차는 오른쪽으로 운행됩니다.

A : Naweza kukodi motokaa wapi? : 어디에서 차를 렌트할 수 있습니까?

B : Waweza kukodi njia ya Uhuru. : 우후루 거리에서 차를 빌릴 수 있습니다.

A : Njia hii inakwenda wapi? : 이 도로는 어디로 향해 있습니까?

B : Inakwenda Bundang. : 분당으로 갑니다.

A : Barabara hii ni ipi? / gani? Unioneshe katika ramani! : 이 길은 무엇입니까? 지도에서 좀 보여주세요! /  Tuko sasa katika barabara gani? : 지금 우리는 어느 도로에 있습니까?

B : Nitakuoneshe katika kitabu cha ramani. : 지도책에서 보여줄게요.

A : Lini unaamini kuna matata katika motakaa yako? : 언제 당신의 차에 문제가 있다고 생각하느냐?

B : Kwa mfano wakati (wa) kuna sauti ya kukwereza au enjini / mtambo husimama / huzimikazimika. : 예를 들어 삐꺽거리는 소리가 나거나 엔진이 자꾸 멈출 때가 있어요.

cf.) mtambo(mi-) : 기계, 용수철, 전동장치 kereza / -toa sauti ya mkwaruzo : v. 삐꺽거리다. mkwaruzo(mi-) : 1. 긁거나 할퀴거나 문지르는 행동. 2.찰과상. 3. 흔적, 자국

A : Kumevunjika ndani ya injini? : 엔진이 망가졌나요?

B : Sijui kwa hakika. Kuna kitu kinacholialia : 정확히 모르겠어요. 삐걱거리는 소리가 나요.

A : Naweza kuweka motokaa hapa? : 이곳에 주차할 수 있나요?

B : Usiruhusiwa kuweka hapa! : 이곳은 주차금지입니다. / Usiweke motokaa hapa! / Hauwezi kuweka motokaa hapa!  : 이곳에 주차하지 마세요!

Jaja kanki! : 가득 채워주세요!

Teremka hapa!  여기서 하차하세요!

Tafadhali niitie teksi!  택시를 불러주세요!

Endesha upesi zaidi!    빨리 운전해 주세요

Nina deni yako ya nini?  how much? : 얼마를 지불해야 합니까?

cf.) deni(-, ma-) : 빛, 부채

Kutakuwako nyumba ya kiburudisho? 휴게실이 있습니까?

cf.) kiburudisho(vi-) : 휴식

Tafadhali ichungulie! : 점검해 주세요!

Nataka motokaa isafishwe.  : 자동차를 세차하고 싶습니다.

Nasikitika kukusumbua : 폐를 끼쳐드려 죄송합니다.

A : Motoka yangu imo shimoni / matopeni. : 내차가 도랑 / 진흙에 빠졌어요.

A : Utaweza kuifungasha motokaa yangu? : 제차를 견인해 주실 수 있습니까?

Taa zangu zimezimika. : 등이 꺼졌다.

cf.) zimika : v. 꺼지다.

<관련어휘>

ajali ya motokaa : 자동차 사고.

barabara panda :  교차로.

barabara ya lami / udongo / mawe: 아스팔트 / 비포장도로 / 자갈길.

betri(-) : 배터리.

breki(-) : 브레이크, 제동장치. cf.) -tia / -piga breki : 브레이크를 작동시키다.

cf.) panda(-, ma-) : 분리, 격리,

gari la kukodi : 렌트 카(rent car). cf.) cf.) kodi : v. 빌리다, 렌트하다.

gereji(-) : 차고, 자동차 수리소(garage).

gurudumu(ma-) : 바퀴.

honi ya motokaa : 자동차 경적.

kituo cha petroli : 주유소.

kuingia : 입구.

kutoka : 출구.

leseni ya kuendesha motokaa : 운전면허증.

leseni / laisensi / lesensi : 면허증.

maegesho : 주차.

maegesho ya magari : 주차장소.

mtambo(mi-) : 기계, 용수철, 전동장치.

mwendeshaji(wa-) / dereba(ma-) : 운전기사.

mwendo(mi-) : 주행속도.

paka : v. 바르다, 붙이다. cf.) -paka lami : 길을 포장하다.

petroli(-) : 원유, 휘발유, 가솔린.

spidi(-) : 속도.

tairi(ma-) : 타이어.

utengenezaji : 수선, 정비.

vyombo : 기계장치, 도구, 공구.

 

6) 1.6 표사기

7)

8) Kununua tiketi

 

Bob : Habari gani dada?

Chacha : Nzuri. Hujambo?

Bob : Sijambo sana. Samahani ninaomba msaada wako.

Chacha : Ehe! Msaada gani?

Bob : Ninataka kwenda Dar es Salaam. Je, Kuna mabasi ambayo yanakwenda Dar es Salaam?

Chacha : Ndiyo, kuna basi  linaloondoka baada ya saa moja

Bob : Tiketi zinauzwa wapi?

Chacha : Zinauzwa katika ofisi ambayo imeandikwa Freshi ya Shamba, nyuma ya ukuta huu.

Bob : Kituo cha mabasi kiko wapi?

Chacha : Kiko pale karibu na soko kuu.

Bob : Aha! Asante sana.

Chacha : Haya, asante.

 

Bob kwenye ofisi ya tiketi ya basi.

 

Bob : Habari za leo?

Mkude : Nzuri. Karibu.

Bob : Samahani, ninaweza kupata tiketi ya basi linalokwenda Dar es Salaam?

Mkude : Ndiyo, unaweza kupata.

Bob : Nani anauza tiketi?

Mkude : Mimi hapa.

Bob : Nauli kiasi gani?

Mkude : Nauli mpaka Dar es Salaam ni shiling elfu tisa na mia tano.

Bob : Mbona ghali sana?

Mkude : Siyo ghali. Ndiyo bei ya mabasi ya "lakshari".

Bob : Sawa. Je, bado kuna nafasi?

Mkude : Ndiyo, Samahani subiri kidogo nilete ufunguo wa ofisi.

Bob : Basi litafika Dar es Salaam saa ngapi?

Mkude : Litafika saa kumi na mbili na nusu jioni.

Bob : Basi nikatie tiketi.

Mkude : Haya chukua tiketi yako.

Bob : Asante. Nauli yangu hii hapa.

Mkude : Asante. Karibu tena.

<원문출처 : Marshal, C. et. al., Sema Kiswahili : Furahia Tanzania, Version Two, A Kiswahili course for peace Corps Tanzania (Arusha, Peace Corps Tanzania, 1998), pp. 134-135.>

 

밥 : 어떻게 지내요 누나?

차차 : 잘 지내. 너도 별고 없지?

밥 : 아주 잘 지내요. 실례지만 당신의 도움을 청하고 싶습니다.

차차 : 오 그래! 어떤 도움을 원하니?

밥 : 나는 다르 에스 살람에 가고 싶습니다. 다르 에스 살람으로 가는 버스가 많이 있습니까?

차차 : 응, 한 시간 뒤에 출발하는 버스가 있어.

밥 : 티켓은 어디에서 팔고 있나요?

차차 : 이 벽 뒤에 Freshi ya Shamba라고 간판에 쓰인 사무소에서 팔고 있다.

밥 : 버스 정류장이 어디에 있나요?

차차 : 중앙 시장 근처의 그 장소에 있다.

밥 : 아아! 정말 고맙습니다!

차차 : 천만에, 고마워!

 

<관련어휘>

andika : v. 1. 정렬하다, 가지런히 하다. appl. andikia ~을 정렬하다. 2. 글을 쓰다, 일을 착수하다. appl. andikia. ~에게 편지를 쓰다. 3. 그리다, 스케치하다. 편지를 쓰다. 등록하다.  pass. andikwa 쓰여지다.

basi(ma-) : 버스.

dada(-,ma-) : 1. 자매 2. 여자들 사이에서 공손한 인사의 형태.

ehe : interj. (동의의 뜻을 나타내는 감탄사) 좋아!, 좋아요!, 찬성이요!, 옳거니!

gani : interr. 어떤 종류의? cf.) Habari gani? : (인사말) 어떻게 지내니?

habari(-) : 1.보고, 소식, 뉴스. 2.자료, 전통.

jambo(mambo) : 1.일, 사건, 사정 2. 사실, 어려운 것, 문제 3. 일반적인 인사형태.  cf.)  Hujambo? Sijambo! (인사말) 심기는 어떠신지요? 건강합니다!

karibu : 1.(-) (가까운) 친척. 2. adv. (시간, 장소에 대해서) ~쯤, 경, 근방, 금방, 가까이. 3. hivi karibu(karibuni) 최근, 얼마전, 곧. 3. Karibu!interj. (plur. karibuni!) 들어와요! 환영합니다!

katika : prep. ~안에, ~에서, ~부터, 함께, ~쪽으로, ~동안에.

kituo(vi-) : 1.정지, 사이, 휴식. 2.차나 버스, 비행기 등이 서는 곳, 정류소 3.정착, 설립,주둔지. cf.) kituo cha gari : 기차역. kituo cha basi : 버스정류장

msaada(mi-) : 도움, 조력, 지원, 후원, 보조.

msamaha / msamehe / masamaha(mi-) : 1.용서, 관용. 2. 해방, 구제, 구원.

nyuma : 1. (-) 뒤, 후면. cf.) nyuma ya : 뒤, 후. 반대편.  2. (-) 과거.  3. adv. 뒤에.  4. adv. -rudi nyuma : 되돌아가다.

ofisi(-) : 1. 사무실. 1. (정부)관청, 기구.

omba : v. 1.묻다, 구걸하다, 요청하다. 2. 기도하다. 3.애원하다, 원하다, 간청하다 부탁하다.

ondoa : v. 1. 가져가다, 제거하다, 없애다. 2. 끝내다, 철폐하다, 마치다.

ondoka : v. 일어서다, 떠나다, 출발하다, 철수하다.

saa(-) : 1. 시간, 기간. cf.) Saa ngapi? : 몇 시 입니까? 2. 시계.

samehe : v. 1.용서하다. 2.포기하다, 그만두다.

sana : adv. 대단히, 매우.

soko(-,ma-) : 1. 시장, 야외시장, 교역장. 2. 판로. cf.) soko la shirikio : 공동시장.

taka : v. 원하다, 의도하다, 희망하다, 요구하다.

tiketi(-) : 티켓.

ukuta(kuta) : 돌 벽, 석담.

uza : v. 팔다, 판매하다.

 

 

나. 2. 구문연습

1) 2.1 Shule yetu

 

Hii ni shule yetu. Shule yetu inaitwa Mwembesongo. Shule hii imejengwa karibu na mto. Shule yetu imepandwa miti na maua mengi.

Maua yamepandwa kuzunguka majengo yote ya shule. Miti ya kivuli na matunda imepandwa kila mahali.

Wanafunzi wa Mwembesongo hawafagii.

Wakifika shuleni wanaokota takataka.

Wanazitupa kwenye shimo la takataka na kuzichoma. kila siku shule yetu ni safi.

<원문출처 : Mariam G. Mkinga, Kiswahili Darasa la Kwanza : Kusoma na kuandika 2(MWF) (Dar es Salaam, Educational Books Publishers Ltd., 2002), p. 1.>

 

2) 2.2 Napenda matunda

 

Babu anafanya biashara ya matunda. Kila siku jioni babu hurudi na matunda. Hutuletea embe, ndizi na machungwa. Mimi napenda sana kula mananasi. Baba anasema matunda ni mazuri. Matunda pia yanatia vitmini mwilini. Mama huyaosha matunda kabla ya kuyamenya. Huyaosha kwa maji ya uvuguvugu. sisi tunakula matunda baada ya kuosha mikono.

<원문출처 : Rashid, M.K., Kiswahili Darasa la Kwanza (Iringa, Baraka Publishers Limited, 2003), p. 70.>

3) 2.3 Shani.

Mimi ninaitwa Mluge. Wadogo zangu ni Mujuni na Cheka. Nyumbani kwetu tunafuga paka na mbwa. Paka wetu anaitwa Shani. Shani ni mweusi. Ana manyoya marefu mkiani.

Anapenda kukaa chini ya meza au chini ya viti. Nikikaa karibu naye ananigusa kwa mkia wake.

Shani akiwa na njaa, analia myauu! myauu! Anapenda sana maziwa na nyama. Akipewa chakula anakula huku anatikisa mkia wake.

<원문출처 : Mbilinyi, Dorothy A.S., Kiswahili: Darasa la Kwanza :  Kitabu cha Mwanafunzi (Dar es Salaam, Ben and Company Ltd., 2002), p. 28.>

4) 2.4 Nyumba yetu.

Mimi ninaitwa Amina. Kaka yangu ni Amani. Mdogo wangu anaitwa Fadhili. Tunaishi na wazazi wetu kijijini Kilimani.

Kilimani kuna nyumba chache tu. Nyumba hizo zimejengwa karibu na mashamba.

Nyumba yetu ipo juu ya kilima. Imejengwa kwa matofali ya kuchoma. Imeezekwa kwa bati.

Rangi ya paa ni nyekundu. Unaweza kuiona nyumba yetu kutoka mbali. Ina madirisha na milango ya mbao. Madirisha yanaingiza hewa nyingi.

Nyumba nyingine ziko mbali kidogo. Nyumba nyingi zimejengwa kwa miti na udongo. Nyumba chache zimejengwa kwa matofali. Nyumba nyingine zina bati. Nyingine zimeezekwa kwa nyasi. Jirani yetu ni fundi wa kujenga.

Wakati huu anajenga nyumba moja pale kijijini. Amani anapenda kwenda kumwangalia akijenga kwa matofali. Fundi anasema atajenga nyumba zote kwa matofali. Amani anasema akikua atamdaidia. Kijiji chetu kitakuwa na nyumba nzuri.

<원문출처 : Mbilinyi, Dorothy A.S., Kiswahili: Darasa la Kwanza :  Kitabu cha Mwanafunzi (Dar es Salaam, Ben and Company Ltd., 2002), pp. 32-33.>

5) 2.5 Kazi za Baba na Mama

Baba yangu ni mwalimu. Anafundisha katika shule yetu. Anafundisha Hisabati, Kiingereza na Elimu ya Jamii. Baba ni mwalimu wa siku nyingi. Anajua kufundisha vizuri. Kila mwaka wanafunzi wanafaulu sana katika masomo yake. Baba anaipenda kazi yake sana. Kila siku asubuhi anaamka mapema. Mama anaandaa maji ya kuoga mapema. Baba akioga anakunywa chai ya maziwa. Halafu anachukua mfuko wake. Ndani ya mfuko huo, baba anaweka vitabu vyake. Kila siku jioni anaandaa masomo yake ya siku inayofuata. Baada ya kunywa chai, anavaa nguo safi. Dada anamsaidia baba kupiga pasi nguo zake. Dada hajui kusafisha viatu vya baba. Mimi ninasafisha viatu vya baba.

Mama anafanya kazi ya ya unesi. Yeye huamka mapema ili kutuandalia chai. Pia hurudi mapema na kututayarishia chakula cha jioni.

<원문출처 : Ndilime, D.M., Kiswahili 1: Shule za Msingi Tanzania :  Darasa la Kwanza :  Kitabu cha Mwanafunzi (Dar es Salaam, Macmillan Aidan, 2002), p. 77.>

 

6) 2.6. Kusafiri ni kuzuri!

 

Steve : Sijui kama nitapata nafasi kutembelea pwani ya kusini. Bila shaka Kilwa ni mahali pa kupendeza?

Elvan : Ndiyo, hata miji ya Lindi na Mtwara. Ni lazima urudi Nairobi, mwisho wa mwezi?

Steve : Si lazima. Kabla sijaenda Nairobi nitakuwa na shughuli huko Dar es Salaam. Tena napenda kumtembelea rafiki yangu anayekaa huko.

Elvan : Anafanya kazi Dar es Salaam?

Steve : Ndiyo. Natumaini nitakuona nitakapofika. Anasafiri mara kwa mara kwa ajili ya kazi.

Elvan : Basi, ukiwa na nafasi, ukae kwetu mpaka kaka yangu aje.

Steve : Yule anayekaa Tunduru?

Elvan : Ndiye yeye. Atakuja wiki kesho. Kwa kawaida anakaa kwetu siku mbili tu, halafu anaendelea safari yake mpaka Mtwara. Yeye ni mtu wa biashara. Afadhali uende naye.

Steve : Ni safari ndefu?

Elvan : Ni safari ya siku mbili tu. Mkiondoka hapa asubuhi mtafika mjini jioni. Kuna hoteli mbili mjini. Mtapata vyumba vizuri, na chakula cha jioni. Siku ya pili yake mtapanda basi la kwenda Mtwara. Mabasi huondoka kila saa moja wakati wa mchana. Ni safari ya masaa machache. Utakubali kufuatana naye?

Steve : Nitakubali. Nitafurahi kwenda naye. Sipendi kusafiri peke yangu.

Elvan : Labda utakuwa na nafasi kwenda Kilwa, uangalie magofu?

Steve : Ikiwezekana. Kilwa iko kusini ya Lindi?

Elvan : Siyo. Iko kaskazini.

Steve : Na Tunduru, iko upande gani wa hapa?

Elvan : Tunduru iko magharibi ya hapa. Una ramani? Nitakuonyesha sisi tuko wapi sasa.

Steve : Kwa bahati mbaya niliacha ramani yangu kwa Francis, lakini si kitu.

Elvan : Kweli, haidhuru. Unajua Kiswahili. Unaweza kuuliza maswali; kuuliza si ujinga! Unapenda kusafiri, siyo?

Steve : Sana! Kusafiri ni kuzuri!

<원문출처 : Russell, J., Swahili (Abingdon, Teach Yourself Books, 1996), pp. 130-131.>

 

7) 2.7 Safari ya basi

 

Saa tatu asubuhi.

 

Twaibu : Usiwe na wasiwasi, bwana. Mabasi ya kwenda pwani huondoka kila saa moja. Tikiti zinauzwa kuanzia asubuhi. Utakwenda Lindi au Mtwara?

Steve : Nitakwenda Mtwara.

Twaibu : Vizuri. Mimi nina shughuli kwenye benki. Twende pamoja. Nitakupeleka kituo cha basi. Una mizigo mingine? Au ni huu tu, basi?

Steve : Ni mfuko huu tu.

Twaibu : Haya, twende! Bila shaka utapanda basi liondokalo saa nne. Huyu ni ndugu yangu na dereva ni ndugu yangu. Utapata nafasi nzuri. Usipopata tikiti hapa ofisini kondakta atakukatia tikiti kwenye basi. Haya bwana, nakwenda sasa. Kwa heri, bwana. Fika salama!

Steve : Kwa heri bwana. Asante sana!

 

Ni saa tisa mchana.

 

Mama : Unasafiri mpaka Mtwara, bwana?

Steve : Ndiyo. Nitakaa Mtwara siku mbili tu. Kesho kutwa nitakwenda Dar es Salaam kwa ndege.

Mama : Pole kwa kusafiri peke yako!

Steve : Asante. Nasafiri peke yangu, ila babake rafiki yangu alinisindikiza mpaka barabarani jana.

Mama : Mizigo yako ipo juu?

Steve : Hapana. Nina mfuko mmoja tu. Upo chini, ndani ya basi. Naona abiria wengine wana mizigo mingi.

Mama : Mingi sana. Sisi ambao tumetembelea ndugu shamba, tuna mizigo mingi.

Steve : Utaiweka wapi?

Mama : Inabidi kumpa mume wangu, aitunze.

Steve : Ndiye yule bwana ambaye amekaa mbele, karibu na dereva?

Mama : Ndiye.

Steve : Mna mizigo mingi sana!

Mama : Ah, si yote. Vipo vitu ambavyo si mali yetu. Abiria huwapa vitu wale waliopo mbele, wavitunze. Si uliona mzee akimpa mume wangu kikapu, na bwana mmoja akiweka kitu fulani, sijui...?

Steve : Kile kilicho chini ni spea ya baiskeli. Una ukanda wa Lubumbashi Stars?

Dereva : Ah, hamna, bwana. Vijana Jazz ninao. Unaupenda? Niweke?

Steve : Weka tu. Utatuchangamsha!

<원문출처 : Russell, J., Swahili (Abingdon, Teach Yourself Books, 1996), pp. 143-145.>

8)

9) 2.8 Mlimani: kuna nini?

 

Dominic : Natumaini karibu tutawaona kundi la watu wanaoshuka. Kiongozi wao ni ndugu yangu. Ndipo tutapata habari ya hali ya hewa huko juu, hasa hali ya theluji.

Steve : Tutafika Kibanda cha Kibo saa ngapi?

Dominic : Labda tutafika kunako saa kumi. Inategemea mwendo wetu. Tusiende haraka. Kwa bahati nzuri mmeanza kwenda polepole sasa!

Steve : Si kama siku ya kwanza. Siku ile tulipokuwa tukipita mwituni tulisahau kabisa ushauri wako. Ingawa ulituonya tusiende kwa haraka, kwa kuwa sisi sote ni wazima hatuna neno, tulianza kwenda mbio.

Dominic : Kumbe wamesimama! Paul amekaa chini. Basi, tukamwangalie.

 

Dominic : Kuna nini?

Jane : Paul hawezi! Kichwa kinamwuma, tena amepatwa na kichefuchefu.

Steve : Mikono imefura.

Paul : Shauri ya uzee…….

Jane : Si shauri ya uzee. Una miaka arobaini tu.

Dominic : Ugonjwa huu hauhusu umri hata kidogo. Umetapika?

Paul : Ndiyo. Nimetapika.

Steve : Tumsaidie vipi?

Dominic : Tumpe maji. Anywe maji kidogo.

Paul : Sipendi maji zaidi. Nimekunywa mengi. Lazima niendelee. Sitaki kuwachelewesha.

Dominic : Tumpe tunda. Mna matunda? Wapagazi wanabeba matunda katika mizigo, lakini sipendi kufungua mizigo sasa.

Steve : Mimi nina tofaa. Tukate vipandevipande. Kisu changu kimeingia kutu. Nani ana kisu kisafi?

Dominic : Kata kwa kisu hiki. Angalia! Ni kikali sana. Usijikate mkono.

 

Dominic : Lazima ashuke mpaka Horombo. Hawezi kupona hapa. Avute pumzi mahali panapo oksijeni zaidi.

Jane : Basi, niende naye. Tushuke pamoja.

Paul : La! La! Uendelee kupanda juu na wenzako…….

Dominic : Tazama kulee! Ni wale wanaorudi Horombo. Paul, afadhali uende nao. Kiongozi ni ndugu yangu, atakusaidia. Ukae Horombo siku mbili. Sisi tutarudi huko kesho jioni. Kesho kutwa sisi sote tutashuka chini pamoja. Unakubali? Utafikiri marafiki zako wamekutupa?

Paul : Sitafikiri hivyo. Nitafurahi kushuka kidogo. Mahali hapa ni kama jangwa, lakini baridi.

<원문출처 : Russell, J., Swahili (Abingdon, Teach Yourself Books, 1996), pp. 240-242.>

10)

11) 2.9 Uharibifu wa mazingira barani Afrika

Bara la Afrika ambalo ni la pili kwa ukubwa duniani hukumbwa na uharibifu wa mazingira. Sura hii imeangalia kwa makini uhusiano kati ya Waafrika na mazingira katika nyakati za kale na sasa. Afrika kama bara kuu linalojulikana kama makao ya mwanzo ya binadamu huwa na sehemu nyingi amabazo ni kavu kama vile Jangwa kuu la Sahara ambalo limeenea kutoka Kaskazini hadi Kaskazini-Magharibi mwa Afrika na jangwa kuu la Kalahari ambalo limeenea Kusini-Magharibi mwa Afrika. Takribani asilimia tisini barani Afrika  huainishwa kama eneo lenye hewa joto jingi katika maeneo mengi  ya ardhi isipokuwa sehemu za Kaskazini na Kusini zenye mvua chache na zenye milima kama nchini Kenya.

Waafrika wamebadili maisha na shughuli zao katika mazingira haya. Kutokana na sababu hii, mazingira yameharibika sana kutoka na matumizi mabaya ya mazingira.Kwanza, kuna ukataji mkubwa wa miti ili kupata kuni na mbao, nafasi ya kulima na kukuza mimea ama ufugaji. Pili, kuna hali ya jangwa ambayo imetokana na shughuli za kibinadamu na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hali hii hutokana na ukataji wa miti uliozidi sana. Shida nyingine ni hali ya mchanga kusombwa na maji ama upepo kutokana na ukosefu wa miti ya kushikilia ardhi.Kusombwa kwa mchanga, idadi kubwa ya mifugo, na njia mbaya za kilimo husababisha mmomonyoko wa ardhi.

Pato la nchi nyingi barani Afrika hutegemea mazao yanayouzwa ng’ambo na hii husababisha kuharibiwa kwa misitu na sehemu zingine ili kupanua kilimo, hali inayoathiri mazingira vibaya. Njia nyingine ambazo huathiri mazingira huhusu utupaji wa takataka zenye sumu kutoka nchi za ng’ambo na uhifadhi wa wanyamapori. Vitendo vya binadamu vimeathiri wanyamapori katika makao yao. Upoteaji wa misitu na ardhi oevu umeathiri sana maziwa na mito, mabwawa, uchafuzi wa hewa.Uvuvi mwingi wa samaki umechangia kwa kiasi kikubwakuenea kwa aina nyingi za mimea na wanyama katika Afrika. Ingawa Afrika inakumbwa na shida hizi zote, nchi zingine kama Kenya tayari zimeanza kutafuta suluhisho kupitia serikali ili kuhifadhi mazingira. Jumuiya zingine kama Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusiana na mazingira na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika inatafuta suluhisho ili kuiokoa Afrika.

<원문출처 : 아래의 내용을 요약하여 스와힐리어로 번역하였음. Gordon, April. A. & Gordon, Donald. L., Understanding Contemporary Africa (Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 2006), pp. 235-264(Africa's Environmental Problems).

 

 

다. 3. 문법

1) 3.1 전치사구

 

전치사는 ‘앞에 위치하는 품사’라는 뜻으로 뒤에 명사가 붙어 전치사 구를 만든다. 전치사 구는 형용사구로 쓰여 명사구를 만들거나 부사구로서 동사를 수식한다.

Mfano)

baada ya ~ : ~한 후에

baina ya ~ : ~의 사이에

chini ya ~ : ~의 아래에

juu ya ~ : ~의 위에

kabla ya ~ : ~전에

kando ya ~ : ~의 옆에

kati ya A na B : A와 B사이

katikati ya ~ : ~ 의 가운데에

mbele ya ~ : ~의 앞에

miongoni ~ : ~가운데, ~안에

ndani ya ~ : ~의 안에

nje ya ~ : ~의 바깥에, ~의 외부에~의 안에

nyuma ya ~ : ~의 뒤에

(1)

(2) Mfano)

(3) kabla hajaenda msituni : 그녀가 숲으로 들어가기 전

(4) kabla hatujapanda basi : 우리가 버스를 타기 전

(5) kabla ya kwenda msituni  : 숲으로 들어가기 전

(6) kabla ya kupanda basi : 버스에 타기 전

(7) Kabla hajaenda msituni alitafuta panga lake. : 그녀가 숲으로 들어가기 전에 그녀는 자기 칼을 찾으려고 했다.

(8) Kabla ya kupanda basi tununue matunda. : 버스에 타기 전 과일을 좀 사자.

(9) ndani ya kabati : 찻장 안에

(10) juu ya meza : 테이블 위에

(11) chini ya kiti : 의자 아래에

(12) nje ya nyumba : 집 밖에

(13) mbele ya / za mlango : 문 앞에

(14) nyuma ya shule : 학교 뒤에

(15) katikati ya mji : 마을 중앙에

(16) kati ya hoteli na posta : 호텔과 우체국 사이에

(17) kariby ya / na basi : 버스 근처에

(18) mbali ya / na stesheni : 역에서 멀리 떨어진 곳에

(19) miongoni mwa watoto : 아이들 중에

‘katika(~안에)' 다음에는 ya가 쓰일 필요가 없다. 이 단어는 단순히 '어느 장소 안에 있다'라는 뜻도 되지만 '어디로부터 오다., 가다.', '어디로 가다.'의 뜻도 가지고 있기 때문이다. 정확한 의미는 같이 쓰인 장소나 활동의 성격에 따라 정해진다.

(20)

(21) Mfano)

(22) Ziweke katika meza. / Ziweke kwenye meza. : 그것들을 테이블 위에 올려둬라

(23) Ziweke katika kabati. / Ziweke kwenye kabati. : 그것들을 찻장 안에 넣어둬라

(24) Watoto walitoka katika chumba. : 아이들이 방 안에서 나왔다.

(25) Juma alipanda katika mnazi. : 주마(Juma)가 코코넛 나무 위로 올라갔다.

(26) Akina mama wamo katika kupika. : 여자들은 음식을 하는 중이다.

 

katika는 kwenye처럼 katika는 nyumbani(집에), jikoni(부엌에), sokoni(시장에) 등의 부사적 명사와 함께 쓰이지 못한다. 예를 들면 '찬장 / 선반 안에' 는 kabatini라고 하거나 katika kabati라고 하는 것이 옳다.

(27)

(28) Mfano)

(29) Mtoto yumo katika chumba kidogo. : 아이는 작은 방 안에 있다.

(30) Watakaa katika mji mkubwa. : 그들은 큰 마을에 살 것이다.

(31) Nimetia sukari katika kikombe cha buluu. : 나는 파란 컵에 설탕을 넣어 두었다.

2)

3) 3.2 관계대명사와 관계절

스와힐리어에는 3가지의 관계대명사 용법이 있다.

첫째 접두사 관계구문(Prefixal relative clause) / 통합적 관계구문(syntactic relative construction) - 동사복합문형에서 동사의 어근(시제와 동사 사이) 앞에 관계접사를 넣어 사용한다. 순서는 ① 주격전철 + 시제 + 관계접사 + 동사, ② 주격전철 + 시제 + 관계접사 + 목적격 접사 + 동사, ③ 주격전철 + 부정접사 + 관계접사 + 목적격 전철 + 동사어간 및 파생어미와 종결어미로 나타난다. 이 형태는 과거, 현재, 미래 시제와 함께 사용할 수 있으나 미래시제와 사용될 때는 미래시재 ta 대신 taka를 사용하는 것이 유의한다.

(1)

(2) Mfano)

(3) Basi linalokwenda Arusha. : 아루샤에 가는 버스.

(4) Atakayesafiri. : 여행할 사람.

(5) Watakaosafiri. : 여행할 사람들.

(6) Anayesafiri. : 여행하는 사람.

(7) Wanaosafiri. : 여행하는 사람들.

(8) Aliyesafiri. : 여행했던 사람.

(9) Waliosafiri. : 여행했던 사람들.

(10) Mtu aliyesafiri mapema. ; 일찍 여행했던 사람.

(11) Watu waliosafiri mapema. : 일찍 여행했던 사람들.

(12) Miti ilioanguka uwanjani. : 마당에 넘어졌던 나무.

(13) Mti uliyoanguka uwanjani. : 마당에 넘어졌던 나무들.

(14) Basi lililoondoka asubuhi. : 아침에 떠났던 버스.

(15) Basi yaliyoondoka asubuhi. : 아침에 떠났던 버스들.

(16) Kiti kilichoanguka chini. : 바닥에 넘어졌었던 의자.

(17) Viti vilivyoanguka chini. : 바닥에 넘어졌었던 의자들.

(18) Treni iliyoondoka jioni. : 저녁에 떠났던 기차.

(19) Treni zilizoondoka jioni. : 저녁에 떠났던 기차들.

(20) Ubao ulioletwa mezani. : 탁자로 가져온 판자.

(21) Mbao zilizoletwa mezani. : 탁자로 가져온 판자들.

(22) Kusafiri kulikosababisha matatizo. : 문제를 일으켰던 여행.

(23) Mahali palipojengwa kituo cha basi. : 버스 승강장이 만들어진 장소.

(24) Mahali kulikojengwa vituo vya basi. : 버스 승강장들이 만들어진 장소.

(25) Mahali mulimojaa wasafiri. : 여행자들로 꽉 찼던 장소.

(26) Mtoto aliyempiga mbwa. : 개를 때렸던 아이.

(27) Mbwa atakayemwuma mtoto. : 아이를 물 개.

(28) Juma ni mwalimu anayetufundisha. : 주마(Juma)는 우리를 가르쳐주신 선생님이다.  

(29) Ni nani aliyeandika shairi la kwanza? : 누가 처음으로 시를 쓴 사람입니까?

(30) Aliyeandika ni Amri Abedi. : 그 사람은 암리 아베디(Amri Abedi)이다. 

(31) Lile shairi lililoandikwa naye ni zuri. : 그에 의해 쓰인 시는 아주 좋은 시다. 

(32) Alichukua kitabu nitakachotaka kesho. : 내가 내일 원할 책을 그가 가져왔다. (He took the book which I will want tomorrow.)

(33) Kwa wale wasiosoma ni mtihani mgumu. : 공부를 하지 않은 사람들에게 시험은 어렵다.

(34) unga uliotoka dukani : 시장에서 사온 밀가루

(35) shanga zilizotoka dukani : 시장에서 사온 구슬들

(36) mahali alipokwenda : 그녀가 갔던 장소

(37) chumbani alimokaa : 그녀가 그 안에 머물렀던 방

(38) Watu niliowaona ni Wamarekani. : 내가 본 사람들은 미국인이었다.

(39) Alinipa kitabu alichokinunua. : 그녀는 그녀가 산 책을 나에게 주었다.

(40) vitabu alivyovileta Juma : 주마(Juma)가 가져다준 책

(41) miti waliyoiona watoto : 아이들이 본 나무들

(42) wali alioupika Rehema : 레헤마(Rehema)가 만든 밥

(43) vitabu alivyovileta : 그가 가져온 책들

(44) miti waliyoiona : 그들이 본 나무들

(45) wali alioupika : 그녀가 만든 밥

(46) bidhaa zitokazo : 나가는 상품들 

(47) shanga zilizopotea : 잃어버린 구슬

(48) ndoo iliyojaa maji : 꽉 찬 물 한 동이

(49) cf.) ndoo(-) : 양동이.

 

통합적 관계구문의 부정 형태는 부정사 si를 이용한다.

(50)

(51) Mfano)

(52) Wagonjwa ni wale wasiokula chakula kizuri. : 그 아픈 사람들은 좋은 음식을 먹지 못 하는 사람들이다.

(53) nyumba isiyokalika(-kaa) : 살 수 없는 집 

(54) nyumbu wasiohesabika (-hesabu) : 셀 수 없는 누(Gnu)들

(55) cf.) nyumbu(-) : 노새(수나귀와 암말 사이의 잡종). 영양의 일종(=kongoni). 와일드 비스트(Wildebeest), 누(Gnu).

(56)

또한 다음과 같이 amba를 이용해서 부정문을 만들 수 있다.

(57)

(58) Mfano)

(59) Mtoto atakayempiga mbwa. : 개를 때릴 아이.

(60) Mtoto ambaye hatampiga mbwa. : 개를 때리지 않을 아이.

(61) Moto anayempiga mbwa. : 개를 때리고 있는 아이.

(62) Mtoto ambaye hampigi mbwa. : 개를 때리고 있지 않는 아이.

(63) Mtoto ambaye amempiga mbwa. : 개를 때린 아이.

(64) Mtoto ambaye hajampiga mbwa. : 개를 때리지 않은 아이.

(65) Mtoto aliyempiga mbwa. : 개를 때렸던 아이.

(66) Mtoto ambaye hakumpiga mbwa. : 개를 때리지 않았던 아이.

(67) Mtoto ampigaye mbwa. : 개를 때린 아이(특정 시제가 없음).

(68) Mtoto asiyempiga mbwa. : 개를 때리지 않은 아이(특정 시제가 없음).

(69) Asiyekuwa na tikiti hapandi treni. : 표를 갖고 있지 않은 사람은 누구든지 기차에 탑승하지 않는다.

 

둘째, amba 관계 구문(amba relative clause) / 분석적 관계구문(analytic relative construction) - 동사복합문형과 함께 사용되지 않고 독자적으로 주절과 관계절을 연결하는 amba에 의해 연결된다. 이 형태는 완료시제인 me와 mesha 시제가 사용됨에 주의한다.

(70)

(71) Mfano)

(72) Basi ambalo linatoka Arusha. : 아루샤에서 온 버스.

(73) ambaye atasafiri. : 여행할 사람.

(74) ambao watasafiri. : 여행할 사람들.

(75) ambaye anasafiri. : 여행하는 사람.

(76) ambao wanasafiri. : 여행하는 사람들.

(77) ambaye amesafiri. : 여행을 한(끝낸) 사람

(78) ambao wamesafiri. : 여행을 한(끝낸) 사람들

(79) ambaye hajasafiri. : 여행을 하지 않은(끝내지 못한) 사람.

(80) ambao hawajasafiri. : 여행을 하진 않은(끝내지 못한) 사람들.

(81) ambaye alisafiri. : 여행을 했던 사람.

(82) ambao walisafiri. : 여행을 했던 사람들.

(83) vitabu ambavyo Juma alivileta : 주마(Juma)가 가져온 책

(84) miti ambayo watoto waliiona : 아이들이 본 나무들

(85) wali ambao Rehema aliupika : 레헤마(Rehema)가 요리한 쌀

(86) Kwa wale ambao hawatasoma ni mtihani mgumu. : 공부를 하지 않는 사람들에게는 시험은 어려울 것이다.

(87) Kwa wale ambao hawasomi ni mtihani mgumu. : 공부를 하지 않은 사람들에게 시험은 어렵다.

(88) Sisi ambao tumetembelea ndugu. : 형제들 방문했던 우리

(89) Vitu ambavyo ni mali yetu. : 우리 소유의 것

(90) Mtoto ambaye amekwenda sokoni. : 시장에 간 아이

(91) Watalii ambao wataondoka kesho. : 내일 출발할 여행객들

(92) Mlingoti ambao tanga hufungwa. : 가운데에는 돛이 달린 돛대가 있다.

(93) Nimemwona bibi ambaye mwanawe yupo Tanga. : 나는 아들과 함께 탕가에 있었다.

(94) Tunatafuta lile duka ambalo ndani mwaka / yake mna mshonaji. : 우리는 재단사가 있는 가게를 찾고 있다.

(95) Walinipa kitanda ambacho godoro lake ni jipya. : 그들은 매트리스가 새것인 침대를 나에게 주었다.

 

매우 일상적인 대화에서는 문장 안에 담긴 두 개의 정보를 두 개의 별도의 문장으로 말 할 수 있다. 그러나 만약 어떤 사건에 대해 정확한 정보를 전달하거나 무언가를 설명하고자 한다면 amba를 이용하는 것이 좋다. amba를 사용한 문장은 화자에게 정리된 느낌을 준다.

(96)

(97) Mfano)

(98) Walinipa kitanda ambacho - godoro lake ni jipya. : 그들은 나에게 침대를 주었다 - 그의 매트리스는 새 것이었다.

(99) cf.) godoro(ma-) : 짚을 채워서 만든 매트리스, 방석.

 

amba 관계구문은 통합적관계구문(삽입된(infixed) 관계구문으로 예를 들어 ninayotaka, niliyotaka, nitakayotaka등)이 사용될 수 없는 경우에,  즉, na, li, ta(ka) 시제가 아닌 다른 시제가 사용될 때 주로 사용된다.  

(100)

(101) Mfano)

(102) Watoto ambao husoma kila siku watashinda mtihani. : 매일 공부하는 아이들은 시험에 통과할 것이다.

(103) Kuna watu ambao hawajaanza kusoma. : 공부를 시작하지 않은 사람들이 있는가?

(104) Nataka barua ambazo ziko nyumbani.: 나는 집에 있는 편지들을 원한다.

 

그러나 amba 관계구문은 na, li, ta(ka) 시제들과도 사용될 수 있다. 미래 시제 ta 또는 taka로 혼용되어 사용되고 있다는 것에 주의해야 한다.

(105)

(106) Mfano)

(107) Watu ambao watasoma……. / Watu watakaosoma……. : 읽을 사람들(People who will read…….)

(108) Kitabu ambacho ninataka……. / Kitabu ninachotaka……. : 내가 원하는 그 책(The book that I want…….)

(109) Mazao ambayo aliuza……. / Mazao aliyouza…….: 그가 판매한 그 곡물들(The crops which he sold...)

 

amba 관계구문에서 관계접사 o가 amba의 접미사로 붙을 경우 선행사와 인칭(person), 수, 그리고 명사부류접사를 일치시켜야 한다는 것을 기억해야 한다.  

(110)

(111) Mfano)

(112) Kitabu ambacho kiko kule ni changu. : 저기에 있는 저 책은 내 것이다.(The book which is over there is mine)

(113) Ile ambayo iko pwani ilianza kwanza. : 해안에 있는 그것들이 먼저 시작했다. (Those which are on the coast started first)'

amba 관계구문의 부정에서는 amba는 전혀 변하지 않고 부정사 ha가 주격접사를 부정한다.

(114)

(115) Mfano)

(116) Watoto ambao hawapendi wali : 밥을 좋아하지 않는 아이들

(117) Vitabu ambavyo havikufaa : 적합하지 않은 책들

(118)  

셋째, 접미사 관계구문(suffixal relative clause) / 일반 관계구문(general relative construction) - 동사어근 뒤에 관계접사를 넣어 사용하며 시제에 관계없이 사용할 수 있다. 형태적 특징은 동사복합문형에서 시제가 없으며 관계 대명사가 주격전철, 동사어간 다음인 맨 끝자리에 온다. 즉 주격접사(S.P.) + 동사 + 관계격 접사(R.P.)의 형태가 된다.

(119)

(120) Mfano)

(121) Basi lifikalo asubuhi. : 아침에 도착한 버스.

(122) asafiriye. : 여행할 사람.

(123) wasafirio. : 여행하고 있는 그들

(124) Bila shaka utapanda basi iondokayo saa nne asubuhi. : 아마 너는 10시에 떠나는 버스를 탈 것이다.

(125) watu wakaao mjini : 마을에 사는 사람들

(126) watu wakaao shamba : 시골에 사는 사람들

(127) wiki ijayo(i+ja+yo) : 다음 주(앞으로 돌아오는 그 주)

(128) mwezi ujao(u+ja+o) : 다음 달(앞으로 돌아오는 그 달)

(129) mwaka ujao : 내년

(130) mwaka uliopita : 작년

(131)

(132) 일반관계구문의 특별한 구조로서 형용사 ingine와 관계접사가 연결된 형태가 있다.

(133)

(134) Mfano)

(135) michezo mingineyo(i+o = yo) : 이 종류의 다른 게임들

(136) watu wengineo(wa+o = o) : 이와 같은 다른 사람들

(137) matunda mengineyo(ya+o = yo) : 저런 종류의 다른 과일들

4) 3.3 부사 bado의 용법

 

부사 bado는 ‘아직도, 여전히’라는 뜻을 가지고 있으며 긍정문에서는 긍정적인 의미를 나타내며 부정문에서는 부정적인 의미를 나타낸다.

(1)

(2) Mfano)

(3) Mwalimu ni mgonjwa bado? : 선생님 아직 아프시니?

(4) Je, hajaenda dukani? bado! : 그녀는 시장에 안 갔니? 응 안 갔어!

(5)

5) 3.4 pole의 용법

 

pole(복수형은 poleni)는 조의를 표하거나, 아픈 사람에게 유감과 안타까움을 전할 때, 그리고 사별이나 슬픔 등의 상황에서 사용된다. pole는 습관적으로 ‘난 괜찮아, 난 잘하고 있어’라는 뜻인 nimeshapoa라는 말과 호응한다.  

pole는 영어의 '미안하다!(sorry!)'로 그럴듯하게 표현될 수 있지만 이는 현지인들이 양해를 구하거나 용서를 구하거나 혹은 해명을 할 때 사용되지 않는다. ‘실례합니다!(Pardon me!, Excuse me!, Forgive me!)'라고 할 때는 samahani가 적절한 표현이다.

6)

7) 3.5 ku 부정사(infinitive)의 용법

 

ku + 동사의 형태로 영어의 to 부정사의 용법처럼 사용된다.

(1)

(2) Mfano)

(3) Kupika kwake si kuzuri. : 그의 요리솜씨는 별로이다.

(4)

8) 3.6 ndi의 용법

라.

마. 계사 ni의  강조형인 ndi-(바로 ~ 이다)와 관계접사가 연결되어 무엇인가를 ‘정말로’, ‘확실히’, ‘명확히 말하고자 할 때’ 사용한다. 특히 어떤 사람을 가리킬 때는 인칭 대명사의 일부(축약형)를 ndi에 붙여서 써준다.

 

단수

복수

단수(부정계사)

1인칭

2인칭

3인칭

ndimi(바로 나다)

ndiwe(바로 너다)

ndiye(바로 그다)

ndisi(바로 우리다)

ndinyi(바로 너희들이다)

ndio(바로 그들이다)

simi(내가 아니다)

siwe(네가 아니다)

siye(그가 아니다)

(1)

 

(2) Mfano)

(3) Ndiye yule bwana ambaye amekaa mbele, karibu na dereva? : 운전기사 근처의 앞쪽 자리에 앉은 그는 신사인가요?

(4) Ndivyo vitabu vyangu. : 그것들은 정말로 나의 책들이다.

(5) Ndizo nguo zake. : 그것들은 확실하게 그녀의 옷들이다.

(6) ndipo utakoroga. : 그러고 나서 너는 휘저을 것이다.

(7) Yule ndiye mgeni aliyetoka Mombasa. : 그 사람은 정말로 몸바사(Mombasa)에서 온 방문객이다.

(8) Hiki ndicho kitambaa ambacho nilikinunua Nairobi. : 이것은 진짜로 내가 나이로비에서 산 천이다.

 

1) 3.7 복합시제

 

동사 kuwa 는 -li- 에 의해 과거 시제임이 표시되어, 해당 사건을 과거 시점에 놓게 된다. 두 번째 동사는 사건이나 상태가 발생했던 (과거의 그)시점에서 그 사건이나 상태에 대해 같은 방식으로 그 사건이나 상태를 묘사한다. 이 때 사건의 완료를 나타내기 위해서는 me 시제가 사용되며 사건이 진행 중임을 나타내기 위해서는 ki 시제를 사용한다.

kuwa 를 사용하여 과거, 현재 또는 미래 시점을 표현할 수 있다. 단, nakuwa 는 '~가 되어가는(becoming)'이라는 의미를 갖는 점에 유의해야 한다.

(1)

(2) Mfano)

(3) Ilikuwa imepinduka. : 그것은 전복되었다.(상태를 표현)

(4) Alikuwa Akiendesha. : 그는 운전하고 있었다.(행동을 표현)

(5) Walikuwa Wamekaa. : 그들은 앉아 있었다.(상태를 표현)

(6) Alikuwa Amekwenda. : 그는 갔다.(행동을 표현)

(7) Walikuwa Wamechubuka. : 그들은 찰과상을 입었다.(상태를 표현)

(8) cf.) chubua : v. (껍질을) 벗기다, 상처가 나다.

(9) Mwaka ujao nitakuwa nikisoma Nairobi. : 내년에 나는 나이로비에서 공부하고 있을 것이다.

(10) Ukija saa tano usiku tutakuwa tumelala. : 네가 밤 11시에 온다면 우리들은 잠들어 있을 것이다.

(11) Anapokuwa akisoma watoto hawasemi kwa sauti. : 그가 공부하고 있는 중에는 아이들은 큰 소리로 말하지 않는다.

 

때로는 습관적이며 지속적인 활동임을 나타내기 위해 두 번째(혹은 ‘주된’) 동사 자리에 ki시제 대신에 na시제가 쓰이기도 하지만, 이는 ki 시제만큼 흔한 용법은 아니다.

(12)

(13) Mfano)

(14) Zamani alikuwa anasoma gazeti kila siku. : 아주 옛날에 그는 매일 신문을 읽곤 했다.

 

부정형을 만들 때는 부정사 ha를 사용한다.

(15)

(16) Mfano)

(17) Haikuwa Imepinduka. : 그것은 전복되지 않았다.

(18) Hakuwa Akiendesha. : 그는 운전하고 있지 않았다.

(19) Sitakuwa Nikisoma. : 나는 공부하고 있지 않을 것이다.

(20) Hatutakuwa Tumelala. : 우리는 잠들어 있지 않을 것이다.

(21)

 

바. 4. 단어 및 어휘 정리

 

bati(ma-) : 판금, 함석.

biashara(-) : 상업, 장사, 사업.

choma : v. 1. 찌르다, 상처를 입히다, 흥분시키다. 2. 굽다, 태우다.

ezeka : v. 지붕을 풀(manyasi, makuti)로 이다.

fagia : v. 쓸다, 청소하다.

fuga : v. 기르다, 키우다.

gusa : v. 접촉하다, 만져보다.

ita : v. 부르다.

jirani(-, ma-) : 이웃, 근처.

kando(-) : 옆, 측면.

kivuli(vi-) : 그늘.

kuti(ma-) : 코코넛 잎.

mahali(-) : 장소, 곳.

manyoya : 털, 표피, 깃털. cf.) nyoya(ma-) : 깃털, 머리카락.

mebe(ma-) : 망고.

menya : v. 1. (과일을) 벗기다, 까다. 2. (급히 당겨서) 열다, 벗기다.

mkia(mi-) : 꼬리.

mto(mi-) : 강.

mwili(miili) : 몸, 신체.

nyasi(ma-) : 풀, 목초.

okoa : v. 구출하다, 구하다.

okota : v. 찾다, 수집하다.

panda : v. 뿌리다, 심다.

shimo(ma-) : 구덩이.

shule / skuli(-) : 학교.

takataka(-, ma-) : 쓰레기.

tia : v. 놓다, 적용하다, 생산하다.

tikisa : v. 흔들다, 뒤흔들다.

tofali / tufali(ma-) : 벽돌.

tupa : v. 던지다.

ua(ma-) : 꽃.

ua(nyua) : 1. 뒷마당, 뜰. 2. 울타리.

unyasi(nyasi) : 풀, 목초.

uvuguvugu : 미지근함, 답답함, 혼란.

vitamini(-) : 비타민.

zungua : v. 둘러싸다.

 

<속담>

●Chanzo chema, mwisho mwema. : 시작이 좋아야 결과가 좋다.

●Leo ni siku ya mwerevu, kesho ya mpumbavu. : 오늘은 똑똑한 자의 날이고 내일은 멍청한 자의 날이다.

●Usiseme “kesho kesho” hwenda hutaona mwisho. : “내일 내일”이라고 말하지 마라. 아마도 너는 결과를 볼 수 없을 것이다.

●Anayetaka hachoki hata akichoka keshapata. : 무엇인가를 바라는 사람은 지치지 않는다.

●Siku nyeusi, fedha nyeupe. : 힘든 일, 좋은 날.

●Mtaka cha mvunguni huinama. : 침대 밑에 있는 것을 원하면 허리를 굽혀야 한다.

 

시작을 잘해야 좋은 결과를 얻는다는 교훈을 잘 보여주고 있다. 또한 시작이라는 것이 중요한 만큼 무척이나 어렵다는 것을 의미한다. 다르게 해석한다면 시작이 어려운 만큼 시작이 일에서 차지하는 비중이 그만큼 크다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 또한 목표를 가지고 노력을 하는 것을 중요시하고 있다. 현재의 노력을 수반한 고통이나 괴로움이 내일은 행복과 기쁨으로 이어진다는 것을 보여주며 내일에 대한 막연한 기대보다는 ‘지금’을 중요시해야 한다는 것을 설명한다.올아프리카 africa club 언어/스와힐리어 연구 , , , , , , , , , ,