본문 바로가기

swahili

제3부. 스와힐리어 단어 (Kiswahili Vocabulary) 제 3 부 스와힐리어 단어 (Kiswahili Vocabulary) abiri : v. 1. 건너다 여행하다. 2. 가다. abiria(ma-) : n. 승객, 여행자. aina ya bata mwitu : 백조(swan) aina ya dubu anayekula mchwa : 개미핥기. aina ya dubu mdogo : 판다곰(panda). aina ya gari ndogo : 지프, 4륜구동 차량(jeep). aina ya jani la mti Ulaya : 크리스마스 나무, 호랑가시나무(holly). aina ya mnyama akaaye mtoni : 수달(otter). aina ya mpira wa mikono : 럭비(rugby). aina ya nyati wa Asia : 물소, 아시아의.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 부록. 스와힐리어 노래가사 ① 스와힐리어 노래가사② 가. 1. Jambo Jambo Jambo Jambo bwana Habari gani? Nzuri sana.Wageni mwakaribishwa. Kenya yetu hakuna matata. (4회 반복)Kenya nchi nzuri. Hakuna matata.Nchi ya maajabu. Hakuna matata.Nchi ya kupendeza Hakuna matata.Kenya yetu Hakuna matata.Hakuna matata Hakuna matata.Wazee mwakaribishwa Hakuna matata.jambo wote Hakuna matata.Kenya wote. Hakuna matata.Kila kitu. Hakuna matata.Hakuna mata.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 15장. Somo la Kumi na Tano 제 15 장① Somo la Kumi na Tano② 가. 1. 회화1) 1.1 경제 A : Unafikiri nini kuhusu uchumi ya Keyna? : 당신은 케냐 경제에 대해서 어떻게 생각하십니까?B : Ninafikiria itaendeleaje zaidi kwa kabisa. : 분명히 더욱 발전할거라고 생각합니다. 2) 1.2 은행1 A : Naweza kubadilisha dola hapa? : 여기서 달러를 바꿀 수 있습니까?B : Ndiyo, unajua kima cha kubadilisha fedha? : 예 당신은 환율이 어떤지 알고 있습니까? / Habari za kima cha kubadilsha fedha leo? : 오늘 환율은 어떻게 됩니까? Dola moja ni.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 14장. Somo la Kumi na Nne 30.31. 제 14 장① Somo la Kumi na Nne② 가. 1. 회화1) 1.1 환자의 질문Nipatie daktari tafadhali? : 제가 의사선생님을 볼 수 있을까요?Nahitaji daktari, haraka. : 나는 의사가 급히 필요합니다.Daktari ataweza kuja kuniangalia hapa? : 의사가 저를 보러 오실 수 있나요?Wakatii gani daktari ataweza kuja? : 몇 시에 의사가 오실 수 있어요?Tafadhali mwite daktari. : 의사를 불러주세요.Hospitali ya karibu iko wapi? / Unafahamu hospitali iliyo karibu? : 가까운 병원이 어디에 있습니까?Tafadhali mw.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 13장. Somo la Kumi na Tatu 26.27.제 13 장① Somo la Kumi na Tatu② 가. 1. 회화1) 1.1 경찰(Polisi) A : Kituo cha polisi kiko wapi? : 경찰서가 어디에 있습니까?B : Kipo karibu na posta. : 우체국 옆에 있습니다.A : Wewe amekosa barabarani. : 당신은 길에서 법을 위반했습니다.B : Lazima nilipe faini. : 나에게 벌금 영수증을 주세요.A : Tafadhali nionyeshe kitambulisho chako! : 당신의 증명서를 보여주세요!B : Sina kitambulisho, lakini nataka kukuoneshe laiseni. : 신분증명서가 없습니다만 운전면허증을 보여드리겠습니다. askari.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 12장. Somo la Kumi na Mbili 24.25.제 12 장① Somo la Kumi na Mbili② 가. 1. 회화1) 1.1 좋은 성품Kilenzo anaishi na shangazi yake. Mara nyingi shangazi huzungumza na Kilonzo. Huzungumza kuhusu tabia njema. Shangazi yake Kilenzo hapendi matusi. Anasema watoto wasitukane.Jana Mazungumzo ya shangazi na Kilonzo yalikuwa hivi:Shangazi : Kilonzo, Ukikutana na mtu njiani unafanyaje?Kilonzo : Ninamsalimu.Shangazi : Unawasalimu kwa njia gani?K.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 11장. Somo la Kumi na Moja 22.23.제 11 장① Somo la Kumi na Moja ② 가. 1. 회화1) 1.1 호텔에서 A : Nataka kupatia chumba chenye choo cha kuogea(=chumba cha kuogea)? : 나는 욕실 달린 방을 원합니다.B : Nasikitika hakuna nafasi. : 죄송합니다만 방이 없는데요.A : Tafadhali simama hapa, Nataka kwenda choo. : 여기에 잠시 서 주세요. 화장실에 가고 싶습니다.B : Unataka choo ndogo au choo kubwa? Yaani mkojo au kinesi? : 작은 일을 보고 싶으세요, 큰 일을 보고 싶으세요? 다시 말해서 소변이에요, 대변이에요?A : Nataka choo k.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 10장. Somo la Kumi 20.21.제 10 장① Somo la Kumi② 가. 1. 회화1) 1.1 비자와 세관검사 A : Unaweza kunionesha passipot / visa ? : 여권 / 비자를 보여주시겠습니까?B : Hii ni nambari ya kitambulisho. : 여기 신분증 번호가 있습니다. 황열예방접종증명서(Yellow Card) 앞면 황열예방접종증명서 (Yellow Card) 뒷면 Unioneshe kitambulisho cha Korea? : 한국 신분증을 보여주시겠습니까?A : Lazima nibebe passipot katika Kenya kila mahali. : 케냐의 어는 곳에서든지 여권을 준비해야 하나요?B : Hauhitaji kubeba kila mahali. : 그럴 필요는 .. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 9장. Somo la Tisa 18.19.제 9 장① Somo la Tisa② 가. 1. 회화1) 1.1 사파리(Safari)에서2)Leo, sana tunataka tuone familia ya simba. : 오늘, 우리는 정말 사자가족을 보고 싶어요.Jana tuliona wanyama wengi sana. : 어제 우리는 정말 많은 동물을 보았어요.Kuna nini pale? : 저곳에는 무엇이 있습니까?Huyo ni mnyama gani? : 그곳에는 어떤 동물이 있습니까?3) 1.2. 국립공원에서 Robert : Umeona nyumbu wangapi, dada?Alison : Elfu saba, mia nne, thelathini na mmoja!Robert : Ulihesabu kila mmoja?Alison : Kil.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 8장. Somo la Nane 16.17.제 8 장① Somo la Nane②③ 가. 1. 회화1) 1.1 식당에서 A : Jumapili nataka kwenda kiungani / katikati ya mjini. : 나는 일요일에 교외 / 시내로 가고 싶습니다.B : Kwa nini? : 왜요?A : Ninataka kula chakula cha utamaduni. : 나는 전통음식을 먹고 싶습니다.Je, kuna hoteli ya chakula hapo jirani? : 이 근처에 음식점이 있습니까?cf.) jirani(-, ma-) : 이웃, 근처. karibu na - : ~ 의 근처에Hoteli iko wapi? : 레스토랑이 어디에 있습니까?Nataka chakula cha kizungu / kihindi / kiafr.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 7장. Somo la Saba 14.15.제 7 장① Somo la Saba② 가. 1. 회화1) 1.1 음식Aika : Shikamoo bibi.Bibi : Marahaba.Aika : Bibi, ninasikia njaa. Ninaomba chakula.Bibi : Njoo ule. Kuna wali na maharage kidogo.Aika : Asante bibi. Ninaomba nyama pia.Bibi : Hapana! Usile nyama. Hii ni ya babu yako. Yeye happendi maharage.Aika : Sawa bibi. Ninaomba pia chai.Bibi : Chukua mjukuu wangu.Aika : Asante bibi.Bibi : Aika, kunywa chai tu. usi.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 6장. Somo la Sita 12.13.제 6 장① Somo la Sita② 가. 1. 회화1) 1.1 서점에서 Nataka kununua Kamusi ya Kiingereza-Kiswahili. : 저는 영어-스와힐리어 사전을 사고 싶습니다.Kitabu hiki ni bei gani? : 이 책은 가격이 얼마입니까?Nimevutiwa hasa na vitabu cha historia ya Afrika. : 저는 특히 아프리카 역사책에 대해 관심이 많습니다.Kuna tafsiri ya Kiingereza ya kitabu hiki? : 이 책의 영역판이 있습니까?Kitabu hiki kimeandikwa na nani? : 이 책은 누구에 의해 쓰였습니까?Kimeandikwa na Ngugi wa Thiong'o. : 응구기와 씨옹.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 5장. Somo la Tano 10.11.제 5 장① Somo la Tano② 가. 1. 회화1) 1.1 물건사기 Je, kuna duka hapa jirani? : 이곳에서 가까운 가게가 있습니까?Soko / duka la karibu liko wapi? : 가까운 시장 / 상점이 어디에 있습니까?Naweza kununua A wapi? : 어디에서 A를 살 수 있을까요?Wapi naweza kupata A? : 어디에서 A를 구할 수 있을까요?Nitafikaje huko? : 그곳에 어떻게 갈 수 있지요?Nisaidie tafadhali? : 저를 좀 도와주시겠습니까?Nataka kununua A. : 저는 A를 좀 사고 싶습니다.Nataka kununua hii / hiyo. / Nitachukua hii : 이것을 사고 싶습니.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 4장. Somo la Nne 8.9.제 4 장① Somo la Nne② 가. 1. 회화1) 1.1 길 찾기1 Tafadhali, natafuta……. : 실례합니다. 저는 ~를 찾고 있습니다.Tafadhali, naomba msaada. : 실례합니다. 저는 도움이 필요합니다.Hii ni (mtaa / barabara / mji / mkoa / kijiji / anwani) gani? : 이것은 어떤 것입니까?Tafadhali niambie njia ya kwenda……? : 저에게 ~로 가는 길을 좀 알려주시겠습니까?Tafadhali niambie…… iko wapi? : ~가 어디에 있는지 알려주시겠습니까?~.iko upande gani? : 어느 쪽 / 방향에 있습니까?Vipi unafika……? : ~로 어떻게 가야 합니까?.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 3장. Somo la Tatu 6.7.제 3 장① Somo la Tatu ② 가. 1. 회화1) 1.1 시간 A : Ni saa ngapi? : 지금 몇 시 입니까?B : Ni saa tisa usiku. : 지금 새벽 3시입니다.Ni saa moja na robo asubuhi. : 7:15 a.m.Ni saa moja na nusu asubuhi. : 7:30 a.m.Ni saa mbili kasa robo asubuhi. : 7:45 a.m.Ni saa nne kasoro dakika tano asubuhi. : 9:55 a.m.Ni saa nane kasoro robo alasiri. : 1:45 p.m.Ni saa nane kasoro dakika kumi. : 1:50 p.m.Sina muda(nafasi). / Hakun.. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 2장. Somo la Pili 4.5.제 2 장① Somo la Pili가. 1. 회화1) 1.1 인사 Atieno anabisha. Atieno : Hodi.(Mwalimu anatoa ruhusa.)Mwalimu : Karibu.(Atieno anaamkia.)Atieno : Shikamoo. mwalimu.(Mwalimu anaitika.)Mwalimu : Marahaba Atieno.Atieno : Tafadhali mwalimu. Nataka kwenda haja.Mwalimu : Unaweza kwenda. Lakini usichelewe.Atieno : Asante mwalimu.Ali : Hujambo Ware.Ware : Sijambo Ali.Wanja : Habari zako Atieno.Atieno : Njema .. 더보기
제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 1장. Somo la Kwanza 1.2.3.제 1 장① Somo la Kwanza②③ 가. 1. 회화1) 1.1 수업진행시 유용한 표현들 Tafadhali sema pole pole : 천천히 말해주세요!Tafadhali sema tena (pole pole). : 다시 한 번 (천천히) 말해주세요Tafadhali sema tena kwa sauti kubuwa : 크게 다시 한 번 이야기해 주세요!Unasemaje "this one" kwa Kiingereza? : "this one"을 영어로 뭐라고 하지요?Unasemaje "book" kwa Kiswahili? : "book"을 스와힐리어로 뭐라고 하죠? Niandikie, tafadhli. : 써주시겠습니까?Sisemi Kiswahili sana. : 나는 스와힐리어 잘 하지 못.. 더보기
제1부. 스와힐리어 문법(Kiswahili Grammar) - 18장. 스와힐리어의 호응과 일치(Concordial Agreement) 정리 35.36.제 18 장① 스와힐리어의 호응과일치(Concordial Agreement)정리② 가. 1. 호응과 일치 스외힐리어에서 모든 명사들은 각각의 명사들이 갖는 의미범주에 따라 8개의 부류로 나누어지며 따라서 모든 명사는 반드시 하나의 집단에 속하여 분류된다. 각 명사의 복수형태는 어근은 변화되지 않으며 부류접사(prefix)로써 단수와 복수를 구별한다. 따라서 명사는 한 벌의 쌍으로 숙지하는 것이 좋다.문장이나 구에서 명사들을 수식하는 단어들은 문장이나 구에서 나오는 명사가 속한 부류의 호응(concord) 또는 일치(agreement)현상을 문법적으로 정확하게 따라야 한다. 따라서 각각의 명사부류는 주격 호응접사(Subjective Concord) 또는 동사적 호응접사(Verbal Concord.. 더보기
제1부. 스와힐리어 문법(Kiswahili Grammar) - 17장. 스와힐리어 변형동사의 형태분류 33.34.제 17 장① 스와힐리어 변형동사의 형태분류81)② 가. 1. 서언 어휘적 관점에서 볼때 Bantu어의 품사가운데 가장 중요한 부분은 동사이다. 왜냐하면 다수의 동사가 기본형어간(parent root)으로부터 파생변형되고 다시 파생변형된 동사에서부터 새로운 변형동사가 생겨나 다양한 어의적 생산이 이루어지기 때문이다. Swahili어의 동사를 관찰함에 있어 여러 가지 관점에 의한 시도가 이루어질 수 있다. syntax상 목적어의 필요성 유무에 의한 자동사와 타동사, 또는 동사의 출처근원에 따라서 순수한 반투(Bantu)동사와 비반투(Non-Bantu)동사로 대별될 수 있겠으나, Bantu어의 특징적 현상으로서 동사의 의미를 다양하게 분화시키는 역할을 하고 있는 변형구성요소(formative el.. 더보기
제1부. 스와힐리어 문법(Kiswahili Grammar) - 16장. 명령법(Imperatives)과 가상법(Subjunctive) 31.32.제 16 장① 명령법(Imperatives)과② 가상법(Subjunctive)③ 가. 1. 명령법(Imperative) 화자가 청자에게 어떤 행동을 하도록 명령할 때 쓰이는 화법으로서 직설법과의 차이는 직설법에서 필수적으로 나타나고 있는 주격전철, 시제 등이 일체 생략되고 동사의 원형이 사용된다는 것이다. 1) 1.1. 단수긍정명령형 명령법은 명령과 지시를 내리기 위해 사용된다. 한 사람에게 단순한 명령이나 요청을 하려면 동사의 어근을 사용하여 명령을 한다. 반투어에서 기원한 동사는 동사원형을 그대로 사용한다.(1)(2) Mfano)(3) Soma! : 읽어라!(4) Sema! : 말해라!(5) Juma, sema, sijambo : 주마, sijambo라고 말해.(6) Sema tena, t.. 더보기