Die Huisgenoot

2002. 6. 5. 16:47

Die Huisgenoot


Huisgenoot 3 Junie 2002


ONS Suid-Afrikaners is darem maar baie sleg as dit kom by kreatiewe denke (Big Brother: ons eie afloerprogram, 17 Mei). Is dit nodig dat ons alewig ons idees uit ander lande moet kry? Ek glo nie. As jy kyk na sommige van ons Suid-Afrikaanse produksies, het ons mense die potensiaal om wel suksesvolle programme te maak.

Neem nou maar die MTN Gladiators. Die idee het oorsee ontstaan en die oorsese produksie is vir my meer opwindend as ons plaaslike een. Hoekom? Bloot omdat hulle nie Gladiators het wat net mooi wil lyk nie. Hulle is daar met 'n doel en dis om te wen.

Nou weer met Big Brother: kon ons nie self aan so iets gedink het nie? Wat is volgende: gaan ons ook binnekort 'n vrou in 'n glashuis sit om kwansuis navorsing te doen?

'n Suid-Afrikaanse weergawe van Survivor is 'n beter idee. Dalk kan ons in 'n gebied met ho misdaad 'n luukse huis bou. Gee aan sestien parmantige jong yuppies net die beste: motors, klere, selfone, TV's, vermaakliksheidsentrums en dies meer. Die een wat aan die einde van die tydperk nog al sy besittings het en nie in die hospitaal was weens 'n poging tot kaping en aanranding nie, is die wenner. - G. Theron, Brakpan


해석
우리 남아공인들은 사실 5월 17일 방영된 Big Brother이라는 TV 방영프로를 엿볼 때 창조적인 사고가 좋지 않다고 할 수 있다. 우리는 언제나 우리의 생각을 다른 나라로부터 얻어야 한단 말인가? 나는 그렇게 생각하지 않는다. 만약 우리가 남아공에서 만들어진 프로그램을 본다면 우리 국민들이 성공적인 프로그램을 만들 수 있는 가능성이 있다는 것을 발견하게 될 것이다.

MTN Gladiators라는 프로그램은 좋은 예라고 할 수 있다. 기본 컨셉은 해외로부터 왔고 해외에서 제작된 프로그램은 우리것 보다 더 재미있었다. 간단히 말해서 그들은 아름답게 보이는 검투사를 가지고 있지 못했기 때문이다. 그들은 목적이 분명했고 결국 이겼다.

다시 Big Brother이라는 프로그램을 보자. 우리는 그것을 우리 자신들의 사고를 갖는 것으로 표현할 수 없었을까?  다음에는 어떤 것이 나올까? 우리는 또한 추측컨대 관찰하기 위해  여자를 유리집에 넣지 않을까?

생존자게임에 관한 남아공 버전은 더 좋은 생각의 발로다. 아마 우리는 범죄가 만연하고 있는 지역에 아름다운 집을 지울 수 있을 것이다. 이곳에 16명의 젊은 여피족이 머물게 하면 더 좋을 것이다. 차, 옷, 이동전화, TV, 오락장등등 이 관찰이 끝나는 최후의 시간까지 남은 사람은 그의 소유물을 여전히 지니고 있을 것이며 납치나 폭력으로 인해 병원에 있게 되지 않을 것이다.(그러한 상황을 보여준다면 말이다.)


단어 및 숙어
Aanranding (-s) : s.nw. 폭행, 급습, 강습(assault)
Alewig : voorn. 언제나(always)
Ander : b.nw. 다른(other)
Besitting (-s) : s.nw. 소유(possession)
beste : b.nw. 가장좋은, 최선의(best)
beter(goed; beter ; beste) : b.nw. 더 좋은(better)
Binnekort : byw. 곧(shortly, soon)
Bloot : byw. 단순하게(simply)
bou (ge-) : ww. 세우다, 만들다(build, construct)
dalk : byw. 아마(perhaps)
Denke : s.nw. 사고, 생각(thinking)
Doel : s.nw. 목적, 목표(aim)
Doen (ge-) : ww. 하다(do)
Einde : s.nw. 그리고(end)
en dies meer : 기타등등(etc.)
gebied (-e) : s.nw. 지역(area)
Glas/huis (-e) : s.nw. 유리집(glass house)
Glo (ge-) : ww. 믿다(believe)
Hospitaal (-tale) : s.nw. 병원(hospital)
Idee (-s) : s.nw. 생각, 사고(idea)
Kaping (-s) : s.nw. 공중납치(hijack)
klere : s.nw. 옷(clothes)
Kreatief (kreatiewe) : b.nw. 창조적인(creative)
Kry (ge-) : ww. 얻다(get)
Kwansuis : byw. 생각건대, 추측컨데(supposedly)
Land (-e) : s.nw. 국가(country)
luuks (-e) : b.nw. 사치스러운(luxury)
Lyk (ge-) : ww. 보다(look)
Maak (ge-) : ww. 만들다, 생산하다(make, create, produce.)
misdaad : s.nw. 범죄(crime)
Mooi : byw./b.nw. 아름다운(beautiful)
Navorsing : s.nw. 연구(research)
Neem (ge-) : ww. 갖다, 취하다(take)
Nodig : byw. 필요한, 필수적인(necessary)
Ontstaan : ww. 시작하다, 비롯되다(originate)
Oorsee : 해외(abroad)
Opwindend  (-e) : b.nw. 재미있는(exciting)
parmantig (-e) : b.nw. 잘난체하는, 건방진(cocky)
Plaaslik (-e) : b.nw. 지역적인(local)
Poging (-s) : s.nw. 시도(attempt)
Potensiaal : s.nw. 가능성(potential)
Produksie (-s) : s.nw. 생산, 제작(production)
Program (-me) : s.nw. 프로그램(programme)
sel/foon (selfone) : s.nw. 이동전화(cellphone, mobile phone)
Sleg (-te) : b.nw. 나쁜, 불충분한(bad, poor)
Sommige : voorn. 얼마간의, 어떤(some)
Suksesvol (-le) : b.nw. 성공적인(successful)
Tydperk (-e) : s.nw. 시기, 기간(period)
vermaaklikheid/sentrum (-s) : s.nw. 오락센터(entertainment centre)
Volgende : byw. 다음(next)
Weer : 다시(again)
weergawe (-s) : s.nw. 개작, 각설, 해석(version)
Wen (ge-) : ww. 승리하다, 이기다(win)
Wenner (-s) : s.nw. 승자(winner)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Kaap van Storms loop lelik deur in gure weer

2002. 5. 31. 08:33

Kaap van Storms loop lelik deur in gure weer


Gavin Prins en Hanlie Stadler
Rapport 26 Mei 2002Wat bestempel word as "die ergste storm die afgelope 25 jaar" het die Kaapse kus die afgelope naweek getref.

Die kus van die Oranjeriviermond tot by Plettenbergbaai het oornag deurgeloop onder wind van tot 95 km/h, deinings van tot 6 m en gepaardgaande re n en koue.

Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens sal die stormweer vandag begin bedaar, hoewel dit bewolk en re nerig sal bly.


해석
케이프가 나쁜 날씨로 인해 폭풍을 맞았다.
지난 주 25년만에 가장 최악의 폭풍(우)가 케이프 해안을 강타했다.

지난 밤 오랜지 강어귀에서 플래턴베르그 만까지 이르는 해안이 시속 95/m의 강풍에 강타 당해 6미터의 파고가 일었고 비와 추위가 동반되었다.
  
남아공 기상센타에 따르면 비록 흐리고 비오는 날씨가 여전히 계속되겠지만 폭풍우는 오늘 가라앉을 것이라고 예보하고 있다.


단어 및 숙어
Afgelope : b.nw. 지난(last)
Bedaar : ww. 가라앉다, 침묵하다(subside)
Bestempel : ww. ∼으로 여기다(regard)
Bewolk : byw. 흐린, 구름으로 덮인(Cloudy, overcast)
Deining (-s) : s.nw. 팽창, 증대, 융기(swell)
Deurloop (-ge-) : ww. 위험을 겪다, 호된 시련을 격다(run the gauntlet, be punished (lashed))
Gepaardgaande : byw. 따르는(accompanying)
Gure weer : 궂은 날씨(bad weather)
Kaap van Storms : 폭퐁의 케이프(Cape of Storms)
Kus (-te) : s.nw. 해안(coast)
Naweek (naweke) : s.nw. 주(weekend)
Oornag : byw. 지난밤(overnight)
Oranje/rivier/mond : s.nw. 오랜지 강 어귀(Orange River mouth)
Re nerig : byw. 비가오는, 비의(rainy)
Storm/weer : s.nw. 폭풍우 날씨(stormy weather)
Suid-Afrikaanse weerdiens : s.nw. 남아공 기상센타(South African Weather Service)
Tref (ge-) : ww. 강타하다, 때리다(hit)
Volgens : voegw. ∼에 따르면(According to)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Die saak vir amnestie. . . versoening, vryheid, vrede (5)

2002. 5. 31. 08:32

Die saak vir amnestie. . .  versoening, vryheid, vrede (5)


Rapport 21 April 2002
Willie EsterhuyseDie morele, politieke, maatskaplike, ekonomiese en algemene strategiese belang van versoening en verdraagsaamheid in 'n kultureel diverse land soos Suid-Afrika is egter s  dominant dat offers gebring moet word. Dit sal wel "teenprestasies" vereis, as teken van 'n verbintenis tot die land en sy mense. Soos wat die sakesektor reeds gedoen het met die instelling van die Besigheidstrust en wat dr. Anton Rupert doen met sy vredesparke.

Afrikaners het nog nie genoeg konkreet laat blyk dat hulle passievol verbind is tot die ontwikkeling van die land en  l sy mense nie.

Die versoening- en verdraagsaamheidstorie, wat nog baie ver van voltooi is, gaan ho  eise aan alle outeurs stel. Dis immers 'n individuele  n kollektiewe storie. Dis ook 'n nuwe storie. En hopelik ook 'n inspirerende storie. Dis 'n storie wat nie uitsluit dat diegene wat wandade gepleeg het, n  algemene amnestie wel hulle storie moet vertel nie. Ter wille van hulself en ter wille van di  wat gely het.

Daar kan aanvaar word dat daar sonder versoening nooit werklik van vrede en vryheid in hierdie land sprake sal wees nie. En versoening, as morele taak, vra offers. As algemene amnestie die proses van versoening kan verstewig, is dit nie 'n te groot offer om te bring nie.

Die Mbeki-regering sal 'n wapperende versoening- en verdraagsaamheidsvlag hys as algemene amnestie aangekondig word. Die vraag is wel - en dit word in swart geledere gevra - hoe sal Afrikaners op hierdie vlag reageer?

해석
사면 사건...화해, 자유, 평화(5)  
그러나 남아공 같이 문화적으로 다양한 국가에서 화해와 관용의 도덕적, 정치적, 사회적, 경제적, 그리고 일반적 이익은 너무나 중요하여 희생이 있어야 한다. 보복은 사실 국가와 국민들에게 공약의 표시로서 요구되어질 것이다. 사업분야에서는 이미 사업적 신뢰가 구축되었고 안톤 루퍼트 박사는 평화공원을 계획하고 있다.

아프리카너들은 그들이 열정적으로 국가의 발전과 국민들에게 약속했던 것을 분명하게(구체적 조건에 따라) 충분하게 보여주지 못했다.

완벽과는 멀리 떨어져 있는 화해와 관용의 이야기는 모든 작가들에게 최고의 요구가 될 것이다. 사실 그것은 개인적이며 집합적인 이야기이다. 또한 새로운 이야기이다. 그리고 또한 희망적으로 용기를 불어넣어주는 이야기이다. 잔학한 행위를 했던 사람들을 배제하지 않는 이야기는 일반사면후에 그들의 이야기를 해야만 한다. 자신의 관점에서 고통받았던 사람들의 관점에서 말이다.

진정한 화해 없이는 남아공에 결코 자유와 평화가 올 수 없다는 것을 받아들일 수 있다. 그리고 도덕적 임무처럼 화해는 희생을 요구한다. 만약 일반사면이 화해과정을 강화시킬 수 있다면 너무 가혹한 희생은 아니다.

음베키 정부는 일반사면을 공고하여 화해와 관용의 깃발을 휘날릴 것이다. 흑인들의 질문은 아프리카너들이 어떻게 이 깃발에 반응할 것인가 이다.

단어 및 숙어
aankondig (-ge-) : ww. 알리다, 공고하다(announce)
Aanvaar : ww. 받아들이다(accept)
Belang (-e) : s.nw. 이익(interest)
Besigheids/trust (-s) : s.nw. 사업신뢰(business trust)
Divers (-e) : b.nw. 다양한(diverse)
Dominant : b.nw. 지배적인, 우세한(dominant)
Eis (-e) : s.nw. 요구(demand)
Ekonomies (-e) : b.nw. 경제적인(economic)
Hopelik : byw. 희망적으로(hopefully)
Immers : byw. 사실(indeed)
Inspirerend (-e) : b.nw. 고무시키는, 영감을 주는(inspiring)
Konkreet : byw. 구체적으로(concretely)
Kultureel (kulturele) : byw. 문화적으로(culturally)
Maatskaplik (e) : b.nw. 사회적인(social)
Moreel (morele) : b.nw. 도덕적인(moral)
n Vlag hys : 깃발 게양(hoist a flag)
n Vlag stryk : 깃발 하강(lower a flag)
Nooit : byw. 결코(never)
Offer (-s) : s.nw. 희생, 희생물(sacrifice)
Om verbind te wees tot : 관련되다, 전념하다, 약속되어지다(to be commit ted to)
Ontwikkeling (-s) : s.nw. 발전(development)
Outeur (-s) : s.nw. 작가(author)
Passievol : byw. 열열히(passionately)
Politiek (-e) : b.nw. 정치적인(political)
reageer (ge-) : ww. 반응하다(react)
Sake/sector (-e) : s.nw. 사업분야(business sector)
Srategies (-e) : b.nw. 저략적인(strategic)
Taak (take) : s.nw. 임무(task)
Teen/prestasie : s.nw. 응분의 대상, 보복(quid pro quo)
Teken (-s) : s.nw. 기호, 신호(sign)
Ter wille van : (나라 등을) 위하여(in the interest of)
Uitsluit (-ge-) : ww. 배제하다, 제외하다(exclude)
Verbintenis (-se) : s.nw. 위탁, 위임, 공약(commitment)
Vereis : ww. 요구하다, 요청하다(require)
Verstewig : ww. 강화하다(strengthen)
Vlag (vlae) : s.nw. 깃발(flag)
Voltooi : b.nw. 완전한(completed)
Vredes/park (-e) : s.nw. 평화공원(peace park)
Wapperend : b.nw. 펄펄 휘날리는(flaunting)
Werklik : byw. 진정으로(really)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Die saak vir amnestie. . . versoening, vryheid, vrede (4)

2002. 5. 24. 14:13

Die saak vir amnestie. . .  versoening, vryheid, vrede (4)


Rapport 21 April 2002
Willie EsterhuyseDit was in daardie stadium 'n prioriteit vir die verbode ANC. Dis moontlik dat die destydse NP-regering nie genoeg aandag hieraan gegee het nie omdat gemeen is die NP-regering kan dit later as 'n "kaart" teen die ANC gebruik. Uiteindelik het dit 'n "kaart" geword wat die ANC kon gebruik.
Soos destyds is ek steeds oortuig daarvan dat volhoubare versoening, en haar tweelingsuster, verdraagsaamheid, onlosmaaklik verbind is met algemene amnestie. Trouens, die werksaamhede van die WVK maak algemene amnestie m  r noodsaaklik  n haalbaar as vantevore.
Vervolging en vergelding spruit nie uit die meer betekenisvolle werksaamhede van die WVK nie. Trouens, die versoeningsresultate van die WVK sal met vervolging en vergelding deur die kop  n hart geskiet word.
Toegegee: dit sal veral die swart gemeenskap wees wat in di  verband die hand van versoening en verdraagsaamheid sal moet uitsteek. Kollektief en individueel was dit di  gemeenskap wat gely het onder apartheid en die wandade wat in die naam daarvan gepleeg is.
Dis in die etiek wel moontlik om te onderskei tussen bevoorregtes en verdruktes (regstreeks  n onregstreeks), tussen (selektiewe) toepassing van menseregte en (rassisties ge nspireerde) ontneming van menseregte, en tussen rule of law vir sommige en nie vir ander nie. En vir diegene aan die verkeerde kant van die vergelyking, geld ten minste kompensatoriese geregtigheid.

해석
사면 사건...화해, 자유, 평화  
그 상황(단계)에서는 (정치활동이) 금지된 ANC가 (일반사면을) 사용할 수 있는 우선권이 있었다. 그 때 NP 정부는 그것(일반사면)에 대해 충분한 주의를 기울이지 않았다. 왜냐하면 그들은 차후에 ANC에 대하여 (일반사면을) (협상의)카드로서 사용될 수 있다고 생각했기 때문이다. 결국 ANC에 의하여 사용될 수 있는 카드가 되었다.
나는 여전히 지속가능한 화해와 그 쌍두마차라고 할 수 있는 관용이 일반적인 사면과 뒤얽혀져 연결되어 있다는 확신을 가지고 있다. 사실, TRC의 활동은 전보다 일반사면이 더 필요한 실정이다.
기소와 보복은 TRC의 더 중요한 활동을 하지 못하게 한다. 사실, TRC의 화해결과는 기소와 보복을 하고 싶어하는 사람들의 머리와 가슴에 호소하고 있지 못하다.
일반적으로 인정하듯이, 이점에 있어서는 우선 화해와 관용의 흑인공동체의 사람들에게 확대될 것이다. 집단적으로 그리고 개인적으로 공동체는 아파르트헤이트에서 고통을 받았고 아파르트헤이트 정권하에서 행해진 잔악한 행위로 고통을 받았다.

사실, 윤리적으로 직접적으로든지 간접적으로든지 특권을 누린 사람들과 억압을 받은 사람들, 인권의 선택적인 이행과 인종차별에 영향을 받은 인권의 박탈과, 어떤 사람들에 대한 법의 적용을 받는 사람과 받지 못하는 다른 사람들 사이에서 구별되어질 수 있다. 그리고 비교에 의해서 잘못된 사람들은 적어도 보상적인 정의가 적용되어져야 한다.

단어 및 숙어
Aandag : s.nw. 주의(attention)
Aandag gee aan : 주의를 기울이다(to give attention to)
Algemeen: b.nw. 일반적인, 총체적인(general)
Betekenisvol (-le) : b.nw. 중요한(significant)
Bevoorregte (-s) : s.nw. 특권이 있는(privileged)
Destyds (-e) : b.nw. 그때, 동시에, 그러나(then, at the time)
Die hand van versoening uitsteek : 회해의 수단을 확대하다(to extend the hand of) reconciliation)
Etiek : s.nw. 윤리학(ethics)
Gemeenskap (-pe) : s.nw. 공동사회, 공동체(community)
Genoeg : b.nw. 충분한(enough)
Geregtigheid : s.nw. 정의(justice)
Ge nspireer (-de) : b.nw. 영감을 받은(inspired)
Haalbaar (-bare) : byw./b.nw. 실행할 수 있는, 가능한(feasible)
Hart (-e) : s.nw. 심장, 가슴(heart)
In daardie stadium : 그 단계에서(at that stage)
Individueel : byw./b.nw. 개이적인(individually)
Kaart (-e) : s.nw. 카드(card)
Kollektief : byw./b.nw. 집단적인, 집합적인(collectively)
Kop (-pe) : s.nw. 머리(head)
Ly (ge-) : ww. 경험하다, 겪다, 입다(suffer)
Meen (ge-) : ww. 고려하다, 생각하다(Consider, be of the opinion)
Mense/regte : s.nw. 인권(human rights)
Moontlik : byw. 가능한(possible)
Noodsaaklik (-e) : byw./b.nw 필수적인(essential)
Onderskei : ww. 구별하다, 두드러지게 하다(distinguish)
Onlosmaaklik : byw. 풀 수 없는, 해결할 수 없는(inextricably)
Onregstreeks (-e) : byw. 간접적으로(indirectly)
Ontneming : s.nw. 박탈(deprival)
Oortuig : byw. 확신을 가진, 신념있는(convinced)
Oortuig wees daarvan : ∼이라고 확신하다(to be convinced that)
Pleeg (ge-) : 위탁하다, 맡기다, 행하다(commit)
Prioriteit (-e) : s.nw. 중요성, 우선권(priority)
Rassisties (-e) : byw./b.nw. 인종차별주의자(racist)
Regering (-s) : s.nw. 정부(government)
Regstreeks (-e) : byw. 직접적으로(directly)
Selektief (-tiewe) : b.nw. 선택적인(selective)
Skiet (ge-) : ww. 쏘다(shoot)
Spruit (ge-) : ww. 흐르다, 범람하다 (flow)
Stadium (-s) : s.nw. 단계, 정도(stage)
Steeds : byw. 여전히(still)
Ten minste : 적어도(at least)
Toegee (-ge-) : ww. 허락하다, 인정하다(admit)
Toepassing (-s) : s.nw. 이행, 실행, 성취(implementation)
Troef/kaart (-e) : s.nw. 트럼프 카드(trump card)
Uiteindelik : byw. 결국, 드디어, 마침내(eventually)
Uitsteek (-ge-) : 늘리다, 확대하다(extend)
Vantevore : byw. ∼전에(before)
Verband (-e) : s.nw. 여기다, 간주하다(regard)
Verbind : byw. 연결된(linked)
Verbode : b.nw. 금지된(banned)
Verdrukte (-s) : s.nw. 억압받는 사람(oppressed)
Vergelding : s.nw. 보복(retaliation)
Vergelyking (-s) : s.nw. 비교, 대조(comparison)
Verkeerd (-e) : b.nw. 잘못된(wrong)
Versoenings/resultaat (-tate) : s.nw. 화해 결과(reconciliation result)
Vervolging (-s) : s.nw. 기소, 수행(prosecution)
Volhoubaar (-bare) : byw./b.nw, 지속가능한(sustainable)
Wandaad (-dade) : s.nw. 잔학한 행위, 포악(atrocity)
Werksaamheid (-hede) : s.nw. 활동(activity)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

  1. Blog Icon
    3456

    안녕허세요

Die saak vir amnestie. . . versoening, vryheid, vrede (3)

2002. 5. 24. 14:12

Die saak vir amnestie. . .  versoening, vryheid, vrede (3)


Rapport 21 April 2002
Willie Esterhuyse  Die vraag is egter: wat nou omtrent die stories van die verlede? Moet diegene wat wandade gepleeg het, maar nie bereid was om voor die WVK te getuig nie, gedwing word om hul stories voor 'n hof te vertel? Is, soos gedreig is, vervolging, en nie vrywaring nie, hul voorland? Of is die pad wat nou geloop moet word die pad van 'n algemene amnestie?

Dis tragies, maar waar: dis hoofsaaklik Afrikaners wat in die openbaar algemene amnestie bepleit.

Uit bepaalde swart geledere klink tot dusver hoofsaaklik di  wekroep: dis tyd vir vervolging. Selfs vergelding. Die verlede kan nie vergeet word nie.

Baie jare gelede, tydens gereelde informele, private en nie-amptelike gesprekke tussen Afrikaners en verbanne ANC-leiers in die buiteland, het die kwessie van algemene amnestie ook ter sprake gekom. Dis trouens deur 'n ANC-leier ter sprake gebring - as 'n noodsaaklike eerste punt op 'n moontlike skikkingsagenda, weliswaar binne die verband van 'n raamwerk wat die proses van skikking en versoening kon hanteer.

해석
사면 사건...화해, 자유, 평화  

그러나 과거의 이야기는 무엇인가? 그 사람들은 잔학한 행위를 해야만 했는가, 아니면 TRC에서 증거를 흔쾌히 주지 않았는가, 아니면 법정에서 그들의 이야기를 진술하도록 강요받았는가? 그들은 사면대신에 기소될 운명인가? 또는 일반적 사면을 갖는 과정인가? 등이 의문으로 남아있다.

그것은 비극이지만 진실이다. : 주로 아프리카너들은 공식적으로 일반사면을 요구하고 있다.

일부 흑인들은 지금이 기소할 때라고 주장하고 있다. 심지어 보복도 주장한다. 과거는 잊혀지지 않아야 한다고 주장한다.

여러해 전, 아프리카너들 사에에 이루어졌던 정기적이며, 개인적인, 그리고 비공식적인 토론에서 그리고 정치활동이 금지되어 외국으로 망명한 ANC 지도자들 사이에서 일반사면의 문제 또한 제기되었다. 일반적으로 인정하듯이 청산과 화해의 과정속에서 이루어져야 했기 때문에 사실 화해를 위하여 의사일정의 첫 번째 중요한 문제로서 ANC 지도자들에 의해 제기되게 되었다.


단어 및 숙어
Vraag (vrae) : s.nw. 질문, 의문(question)
Egter : byw. 그러나(however)
Omtrent : voors. ∼에 대하여(about)
Verlede (-s) : s.nw. 과거(past)
Diegene : voorn. ∼한 사람들(those)
Wan/daad (-dade) : s.nw. 포악, 무도, 잔악한 행위(atrocity)
Pleeg (ge-) : ww. 범하다, 떠맡다(Commit)
Bereid : byw. 준비된, 기꺼이 하는(Prepared, willing, ready)
Getuig : ww. 입증하다, 증언하다(testify)
Dwing (ge-) : ww. 강요하다(force, compel)
Hof (howe) : s.nw. 법정(court (of law))
남아공의 사법제도 : landdroshof : 경범죄 법정(magistrates court = low court) ; hooggeregshof : 고등법원(supreme court = high court) ; app lhof : 항소 또는 상고법원, 일종의 고등법원(appeal court = still higher court) ; konstitusionele hof  : 대법원(constitutional court = highest court)으로 구성되어 있다.
Dreig (ge-) : ww. 위협하다(threaten)
Vervolging (-s) : s.nw. 기소(prosecution)
Vrywaring (-s) : s.nw. 사면(amnesty)
Voorland : s.nw. 운명(destiny)
Pad (paaie) : s.nw. 길(road)
Loop (ge-) : ww. 걷다(walk)
Algemeen (algemene) : b.nw. 일반적인(general, common)
Amnestie : s.nw. 사면(amnesty)
Tragies : byw. 비극의(tragic)
Waar : byw. 진실의(true)
Hoofsaaklik : byw. 주로(mainly)
Afrikaner (-s) : s.nw. 아프리카너(Afrikaner)
Openbaar : s.nw. 대중, 공공(public)
In die openbaar : 공공연히, 공식적으로(in public)
Bepleit : ww. 요청하다(call for, advocate)
Bepaald (-e) : b.nw. 특별한(specific)
Geledere : s.nw. 계층, 계급(ranks)
Klink (ge-) : ww. 소리내다, 주장하다(sound)
Tot dusver : 지금까지(up to now)
Wek/roep (-e) : s.nw. 외침, 주장(call)
Vergelding : s.nw. 보복(retaliation)
Vergeet : ww. 잊다(forget)
Gelede : byw. ∼전에(ago)
Baie jare gelede : 여러해 전에(many years ago)
Tydens : voors. ∼동안에(during)
Gereeld (-e) : b.nw. 정기적으로(regular)
Informeel (-mele) : b.nw. 비공식적인(informal)
Privaat (private) : b.nw. 개인적인(private)
Nie-amptelik (-e) : b.nw. 비공식적인, 사적인(unofficial)
Gesprek (-ke) : s.nw. 대화, 토론(conversation, discussion)
Verbanne : b.nw. 금지된(banned)
Leier (-s) : s.nw. 지도자(leader)
In die buiteland : 해외에서(abroad)
Kwessie (-s) : s.nw. 문제(issue)
Ter sprake kom : 일어났다(to be raised)
Trouens : byw. 사실(Actually, in fact)
Ter sprake bring : 일어나다, 발생하다(to raise)
Noodsaaklik (-e) : b.nw. 결정적인, 필연적인(crucial, necessary)
Punt (-e) : s.nw. 문제점, 논점(point)
Moontlik (-e) : b.nw. 가능한(possible)
Agenda (-s), sakelys (-te) : s.nw. 의사일정(agenda)
Skikkings/agenda : 청산/화해/정착을 위한 의사일정(agenda for a settlement)
Weliswaar : byw. 그러나, 일반적으로 인정하듯이(However, admittedly)
Binne die verband : 이러한 정황에서(in the context)
Raamwerk (-e) : s.nw. 틀, 구조(framework)
Proses (-se) : s.nw. 과정, 경과(process)
Skikking (-s) : s.nw. 청산, 정착, 화해(settlement)
Versoening (-s) : s.nw. 화해(reconciliation)
Hanteer : ww. 대우하다, 취급하다(handle)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Die saak vir amnestie. . . versoening, vryheid, vrede (2)

2002. 5. 2. 08:42

Die saak vir amnestie. . .  versoening, vryheid, vrede (2)


Rapport 21 April 2002
Willie EsterhuyseSwartmense wat hul stories vertel het, meen steeds dat 'n belangrike komponent van 'n versoeningsproses, naamlik kompensatoriese geregtigheid (vergoeding aan di  wat gely het), nie tot sy reg gekom het nie.

Baie Afrikaners meen weer dat die "waarheid" oor die verlede eensydig deur die WVK belig is en dat daar nie veel van versoening tereg gekom het nie.

My persoonlike mening is dat die instelling van die WVK moreel  n strategies noodsaaklik was, dat sy werk meer positiewe as negatiewe resultate tot gevolg gehad het en dat dit wel 'n bydrae tot die proses van versoening gelewer het.

Di  standpunt is gegrond op die reg van mense om hul stories te vertel. En op die gegewe dat die vertel van stories 'n helende en heilsame persoonlike en maatskaplike uitwerking het - hoe afgryslik daardie verhale soms ook al is. Versoening, en verdraagsaamheid, haar tweelingsuster, is nie sonder die vertel van ingrypende stories moontlik nie. Dis waarom die meeste tekste met 'n morele en geloofsdimensie volgeprop is met ingrypende stories.

해석
사면 사건...화해, 자유, 평화  

그들의 이야기를 말한(진실을 이야기한) 흑인들은 화해의 과정으로서 여전히 중요한 요소라고 생각된다. 고통받은 사람들에게 이루어진 보상은 충분하게 받고 있지 못하다.

한편, 많은 아프리카너들은 TRC는 일방적인 입장에서 과거의 진실에만 집중하고 있으며 이는 폭넓은 화해를 가져오기 어렵다고 이야기 하고 있다.

나의 개인적 의견은 TRC의 설립은 도덕적으로나 전략적으로 필요한 것이라는데 동의한다. TRC의 작업은 부정적인 결과를 가져온다기 보다는 긍적적인 결과를 가져오며 사실 화해에 기여한다고 볼 수 있다.

그들의 이야기속에 나오는 의견들은 인간의 권리에 기초하고 있다. 진실을 말하는 것은 그런 소름끼치는 이야기를 통하여 개인적인 고통을 치유하고 아물게 한다는 가정에 근거한다. 쌍둥이 자매와 같은 화해와 관용은 결정적인(외상이 있는) 이야기(진실된 이야기) 없이는 이루어질 수 없다. 그러한 이유 때문에 도덕적이고 종교적인 영역과 함께 대부분의 진실을 밝히는 이야기들이 말해진다.

단어 및 숙어
Afgryslik : bw. 섬뜩한, 소름끼치는(gruesome)
Belangrik (-e) : b.nw. 중요한(important)
Belig : ww. 보여주다, 지시하다(show, indicate)
Bydrae (-s) : s.nw. 기여, 공헌(contribution)
Die meeste : 대부분(most)
Eensydig : bw. 일방적인(one-sidedly, unilaterally)
Gegewe : s.nw. 주어진 것, 이미 아는 것(given)
Gegrond op : bw. ∼에 근거한(based on)
Geloofs/dimensie (-s) : s.nw. 종교적 영역(religious dimension)
Geregtigheid : s.nw. 공평, 정의(justice)
Heilsaam : b.nw. 건강한(healthy)
Helend : b.nw. 치료의(healing)
Ingrypend (-e) : b.nw. 결정적인, 명확한(decisive)
Instelling (-s) : s.nw. 설립, 제도화(establishment, institution)
Kompensatories (-e) : b.nw. 보상의(compensatory)
Komponent (-e) : s.nw. 구성요소, 성분(component)
Ly (ge-) : ww. 고통받다(suffer)
Maatskaplik (-e) : b.nw. 사회적인(social)
Meen (ge-) : ww. 간주하다. 생각하다(reckon, be of the opinion)
Mening (-s) : s.nw. 의견(opinion)
Moontlik : b.nw. 가능한(possible)
Moreel : bw. 도덕적으로(morally)
Morele : b.nw. 도덕적인(moral)
n bydrae lewer: 기여하다(to make a contribution)
Naamlik :bw. viz., 주로(namely, it is)
Negatief (negatiewe) : b.nw. 부정적인(negative)
Nie veel : 많지 않은, 적은(not much)
Noodsaaklik (-e) : bw. 필수적인(necessary)
Persoonlik (-e) : b.nw. 개인적인(personal)
Positief (positiewe) : b.nw. 긍정적인(positive)
Proses (-se) : s.nw. 과정(process)
Reg (-te) : s.nw. 권리(right)
Resultaat (-tate) : s.nw. 결과(result)
Soms : bw. 때때로, 이따금(sometimes)
Standpunt (-e) : s.nw. 견지, 관점, 견해(point of view)
Steeds : bw. 여전히(still)
Storie (-s) : s.nw. 이야기(story)
Strategies : bw. 전략적으로(strategically)
Swart/mens (-e) : s.nw. 흑인(black people)
Teks (-te) : s.nw. 텍스트, 본문(text)
Teregkom (-ge-) : ww. ∼로부터 가져오다(To come from)
Tot gevolg h  : 결과를 초래하다, 가져오다(to have as a result, lead to)
Tot sy reg kom : 충분한 주의를 받다(to be given enough attention, to come into its own)
Tweeling/suster : s.nw. 쌍둥이 자매(twin sister)
Uitwerking : s.nw. 영향, 충격(influence, impact)
Vergoeding : s.nw. 보상(compensation)
Verhaal (-hale) : 이야기(story)
Verlede : s.nw. 과거(past)
Versoening : s.nw. 화해(reconciliation)
Versoenings/proses (-se) : s.nw. 화해과정(reconciliation process)
Vertel : s.nw. 이야기(telling)
Vertel : ww. 말하다(tell)
Volprop (-ge-) : 채우다, 넣다(stuff, full, fill)
Waarheid (waarhede) : s.nw. 진실(truth)
Weer : bw. 다시(Again)
Werk : s.nw. 작업, 임무(work)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Die saak vir amnestie. . . versoening, vryheid, vrede (1)

2002. 4. 24. 08:59

Die saak vir amnestie. . .  versoening, vryheid, vrede


Rapport 21 April 2002
Willie EsterhuyseHet die finale sluiting van die Waarheid-en-versoeningskommissie (WVK) se deure onlangs ook die deur na die wandade van die verlede finaal gesluit? Hoe moet die wandade van die verlede vorentoe gehanteer word, veral daardie wandade wat nie op die agenda van die WVK gekom het nie?
D t is die soort vrae wat nou weer sterk op die voorgrond staan.

Die instelling van die WVK het destyds verskillende reaksies ontlok. Radikale, veral in swart geledere, het vergelding gesoek, nie versoening nie. Hulle het verhore deur howe of spesiale Neurenberg-agtige tribunale ge is.

In ander kringe, veral in Afrikanergeledere en onder 'n klompie swart stemme uit KwaZulu-Natal, het versoening beteken: "Vergeet die verlede. As jy dit nie doen nie, bedoel jy dit nie ernstig met verdraagsaamheid nie." Sommige van hulle het ten regte teen die gevaar van selektiewe moraliteit gewaarsku.

Verreweg die meeste Suid-Afrikaners was ten gunste van die instelling van die WVK en die opdrag wat die kommissie ontvang het. Onder hierdie mense was daar wel later verskil van mening oor die manier waarop die WVK sy opdrag uitgevoer het, en veral die uitkoms van die proses.


해석
사면 사건...화해, 자유, 평화  

진실과 화해위원회(TRC)의 마지막 종결은 최근에 또한 과거의 잘못된 행위(인권유린)의 문을 닫은 것일까? 특히 잘못된 행위들이 TRC의 의사일정에서 다루어지지 않은 과거의 악행은 어떻게 다루어질 것인가?

이런 종류의 질문들에 초점이 맞추어지고 있다.

TRC의 설립은 그 당시에 다른 반응을 일으켰다. 급진적인 사람들, 특히 흑인들은 화해가 아니라 보복을 추구했다. 그들은 뉘른베르그같은 재판을 열 것을 주장했다.

다른 집단의 사람들, 특히 아프리카너와 크와줄루 나탈에 거주하는 소수의 흑인들은 화해는 "과거를 잊어라, 만약 당신이 그렇게 하지 않으면 당신은 관용에 대해서 심각하게 생각하지 않는 것을 의하는 것이다"라고 의미한다고 생각했다. 그들 중 일부는 정확히 말하면 선택적인 도덕의 위험에 대해 경고 하였다.

대다수의 남아공 사람들은 TRC의 설립과 위원회에 대한 법적 위임에 대해 찬성하였다. TRC가 진행되는 상황에 따라 이 사람들 중에는 나중에 다른 의견을 주장하기도 했다.


단어 및 숙어
Agenda (-s) (alt.: sakelys) : s.nw. 의사일정, 협의사항(agenda)
Amnestie : s.nw. 사면(amnesty)
Ander : b.nw. 다른(other)
bedoel : ww. 의미하다, 뜻하다(Mean) ; 무엇을 말할 때, 또는 어떤 것을, 무엇을 의미한다고 설명할 때 사용한다.
beteken : ww. 의미하다, 뜻하다(mean)
Destyds : bw. 그 때에, 그 당시에(at the time)
e.g.) In 1981 is Louis gebore. Destyds het ek in Bloemfontein gewerk. : 1981년에 루이는 태어났다. 그 당시 나는 블룸폰테인에서 일하고 있었다.(In 1981 Louis was born. At that time I was working in Bloemfontein.)
Deur (-e) : s.nw. 문(door)
Die meeste : s.nw. 대다수(the majority of)
Dit staan op die voorgrond : 초점이 그곳에 맞추어져 있다.(The focus is on it)
doen (ge-) : ww. ∼하다(Do)
Eis (ge-) : ww. 요구하다(demand)
ernstig(ernstig, ernstiger, ernstigste) : bw. 심각하게, 진지하게(Seriously)
Finaal (finale) : b.nw. 최후의, 결정적인(final)
Geledere : s.nw 등급, 계급(ranks)
gevaar (gevare) : s.nw. 위험(danger)
Hanteer (ge-) : ww. 만지다, 조종하다(Handle)
Hierdie : voorn. 이것/이것들(This/these)
Hof (howe) : s.nw. 법정(court)
In Afrikanergeledere : 아프리카너 계급에서(in Afrikaner ranks)
Instelling : s.nw. 설립, 창설(establishment)
Kommissie (-s) : s.nw. 위원회, 임무, 위임(commission)
Kring (-e) : s.nw. 집단, 모임, 원, 범위(circle)
e.g.) In sekere kringe in Potchefstroom is hy goed bekend. : 그는 포쳐에 있는 어떤 모임들에서 잘 알려져 있다.(He is well-known in certain circles in Potchefstroom.)
Manier (-e) : s.nw. 방법, 길(way, manner)
Mening (-s) : s.nw. 의견(opinion)
moraliteit : s.nw. 도덕, 도의(morality)
n klompie : s.nw 몇몇의 적은 수의(a number of, a few)
Nou : bw. 지금(now)
Onder : voors. ∼의 사이에(Among)
Onlangs : bw. 최근에(recently)
Ontlok : ww. 일어나다, 발생하다(give rise to)
Ontvang : ww. 받다(receive)
Opdrag (-te) : s.nw. 명령, 위임(mandate)
Proses (-se) : s.nw. 진행, 과정(process)
Radikaal (radikale) : s.nw. 급진적인(radical)
Reaksie (-s) : s.nw. 반응, 대응(reaction)
Saak (sake) : s.nw. 경우, 사건(case)
selektief (selektiewe ) : b.nw. 선택적인, 가리는(selective)
Sluit (ge-) : ww. 닫다, 잠그다, 폐쇄하다(close, lock)
Sluiting (-s) : s.nw. 종결, 마감(closing)
sommige : voorn. 얼마간의, 약간의(Some )
Soort (-e) : s.nw. 유, 형식(type)
Spesiaal (spesiale) : b.nw. 특별한(special)
Staan (ge-) : ww. 서다, 서있다.(stand)
stem (-me) : s.nw. 목소리, 발언(voice)
Sterk : bw. 강하게(Strongly)
Swart : b.nw. 검은(black)
Ten gunste van : ∼에 찬성하여, 편을 들어(in favour of)
ten regte : 정확하게(correctly)
Tribunal (tribunale) : s.nw. 판사석, 법정(tribunal) : 특별재판, 특별법정
Uitkoms (-te) : s.nw. 결과, 성과(outcome)
Uitvoer (-ge-) : ww. 이행하다, 실행하다, 수행하다(Perform)
Veral : bw. 특히(Particularly)
verdraagsaamheid : s.nw. 관용, 아량(tolerance)
vergeet : ww.잊다, 잃어버리다.(forget)
Vergelding : s.nw. 보복(retaliation)
Verhoor (verhore) : s.nw. 재판(trial) ; 정상적인 법정이 열리는 재판
Verlede : s.nw. 과거(past)
Verreweg : bw. 탁월한, 대단히, 아주(By far)
e.g.) Hy is verreweg die stakste man wat ek ken. : 그는 내가 알고 있는 사람중 대단히 강한 사람이다.
Verskil van mening oor : ∼에 대한 다른 의견(difference of opinion about)
Verskillend (-e) : b.nw. 다른(different)
Versoening (-s) : s.nw. 화해(reconciliation)
Voorgrond (-e) : s.nw. 전경, 최전면(foreground)
Vorentoe : bw. 미래에(in future)
Vraag (vrae) : s.nw. 질문(question)
Vrede : s.nw. 평화(peace)
Vryheid (vryhede) : s.nw. 자유(freedom)
waarsku (ge-) : ww. 경고하다(Warn)
waarsku teen : ∼에 대하여 경고하다(warn against)
Wandaad (-dade) : s.nw. 악행, 범죄(misdeed)
Weer : bw. 다시(Again)
Wel : bw. 사실(in fact)
WVK : 진실과 화해 위원회(TRC)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Suid-Afrikaanse verbruikers draai l meer hul sente om

2002. 4. 17. 08:51

Suid-Afrikaanse verbruikers draai  l meer hul sente om


Rapport 14 April 2002 13/04/2002 05:13 PM - (SA)
Nan EylesDie verswakte rand, ho r rentekoerse en voortdurende stygings in die petrolprys is almal faktore wat besig is om by te dra tot 'n vermindering in besteding onder Suid-Afrikaanse verbruikers.
Enige belastingverligting of moontlike salarisverhogings word vinnig deur stygende lewenskoste opgevreet.
'n Onlangse studie deur die navorsingsmaatskappy Research Surveys toon dat mense van alle rassegroepe en beroepe die druk begin voel en hul sente tel.
Die studie is onder 2 000 mense in die sewe hoofmetropole - Gauteng, Durban, Kaapstad, Oos-Londen, Port Elizabeth, Bloemfontein en Pietermaritzburg - gedoen.
Dit is veral onder werkende volwassenes, mense in die laerinkomstegroepe en mense met kinders by die huis waar die druk die swaarste gevoel word.
Luidens die verslag is klere en vermaak die eerste verbruikersitems wat gaan deurloop.
Altesame 43% van alle volwassenes s  hulle gaan minder aan klere bestee terwyl 41% minder gaan uiteet en 38% minder aan rolprente gaan bestee. Wit volwassenes sal egter nie soveel op klere bespaar nie, maar eerder op vermaak. Die helfte s  hulle gaan minder uiteet terwyl 38% minder aan rolprente sal bestee.
Altesame 26% van alle deelnemers het ges  hulle gaan volgende hul krediet- of huurkoopbesteding besnoei.
Indi rs gaan die meeste hierop bespaar met 35% terwyl 31% van wittes, 24% van swartes en 21% van bruines hierop gaan bespaar.
Besteding aan kosmetiese produkte sal met 21% besnoei word terwyl 24% van deelnemers minder aan ander skoonheids- en haarsorgprodukte sal bestee.
Mans sal ook minder aan di  soort produkte bestee.
Altesame 15% het ges  hulle sal minder aan kosmetiese produkte bestee terwyl 14% minder aan ander skoonheids- en haarsorgprodukte sal bestee.
Noodsaaklike produkte soos kruideniersware en elektrisiteit gaan ook deurloop.
Een uit elke vyf deelnemers gaan minder kruideniersware koop terwyl 15% sal probeer om hul elektrisiteitsgebruik te verminder.
Veral onder wit Suid-Afrikaners sal daar minder aan luukshede soos M-Net, DStv en selfone bestee word.
Die volgende is die vyf topitems waaraan die verskillende rassegroepe in die toekoms minder sal bestee luidens Research Surveys se verslag:
Wit mense: uiteet (50% van deelnemers s   hulle  sal hierop bespaar); selfoon-uitgawes (40%); rolprente (38%); klere (36%); en krediet- of huurkoopbesteding (31%).
Swart mense: klere (45%); uiteet (38%); rolprente (34%); krediet- of huurkoopbesteding (24%); en skoonheids- en haarsorgprodukte (24%).
Indi rs: klere   (48%);   uiteet (35%); skoonheids- en haarsorgprodukte (29%); kosmetiese middels (27%); en rolprente (27%).
Bruin mense: uiteet (46%); klere (41%); rolprente (41%); selfoonuitgawes (40%); en oproepe van Telkom-telefone (37%).
Statistieke Suid-Afrika doen ook elke vyf jaar navorsing oor die inkomste en uitgawes van Suid-Afrikaanse huishoudings om so die verdienste- en bestedingspatrone van huishoudings oor die algemeen vas te stel.
Die nuutste verslag, vir 2000, toon dat huishoudings 0,53% meer aan goedere en 0,53% minder aan dienste per R100 bestee as in 1995.
Aan kos word 3,74% meer bestee as vyf jaar gelede - van 21,92% tot 25,66%. Aan klere en skoene word 1,64% minder bestee (van 5,70% tot 4,06%).
Daar word ook minder aan behuising bestee - 1,17% minder van 12,74% vyf jaar gelede tot 11,57%. Aan mediese sorg word daar 1,16% meer bestee van 6,54% tot 7,7%. Aan onderwys word daar 1,72% meer bestee van 2,05% tot 3,77%.
Die 2000-studie het besteding aan goed soos selfone, dobbel, die internet en private veiligheid ingesluit wat nie in die 1995-studie gedek is nie.
Daar is gevind dat alle inkomstegroepe minder as 1% aan dobbel bestee. Die hoogste is die middelinkomstegroep teen 0,26%.
Slegs die ho - en baieho -inkomstegroepe bestee geld aan die internet met 0,01% en 0,08% onderskeidelik.
Wat besteding aan selfone betref, is die persentasie in alle inkomstegroepe minder as 1%.

해석
남아공의 소비자들은 돈을 쓰는데 아주 숙고한다.  

약한 랜드, 높은 이자율, 그리고 계속적인 기름값의 상승은 남아공의 소비자들의 지출을 감소시키는데 기여하고 있다.

어떠한 세금경감 또는 가능한 급여증가는 증가하는 생계비용을 빠르게 잠식하고 있다.

Research Surveys를 통하여 이루어진 최근의 연구는 모든 인종집단과 직업을 가진 사람들이 돈을 아껴야 한다는 압력을 받고 있다.

이 연구는 하우텡, 더반, 케이프 타운, 이스트 런던, 포트 엘리자베스, 블룸폰테인, 그리고 페터마리츠버그등 7개의 도시에서 약 2000명에게 설문조사를 하여 이루어졌다.

이러한 상황은 주로 노동에 종사하는 성인, 수입이 낮은 집단에 속한 사람들, 그리고 가정에 아이를 가지고 있는 사람들이 더 압박을 받고 있다.


단어 및 숙어
Belasting/verligting (-s) : s.nw. 세금 경감(tax relief)
Beroep (-e) : s.nw. 직업(profession)
Besteding (-s) : s.nw. 지출, 소비(spending, expenditure)
By die huis : 집에서(at home)
Bydra (-ge-): ww. 공헌하다, 기여하다(contribute)
draai(-e) : 전환, 방향전환(turn, twist). (ge-) : 돌리다, 뒤집다, 감다(turn, role, wind)
e.g.) Hulle draai hul sente om : 그들은 돈을 쓰는데 아주 숙고한다(They are very careful before spending money)
Druk : s.nw. 압력, 고난(pressure)
e.g.) Om die druk te voel : 압력을 느끼다(to feel the pressure)
enig(-e) : 유일한(only, any)
Factor (-e) : s.nw. 요소, 요인(factor)
Hoof/metropool (-pole) : s.nw. 주요 도시(main metropoles (cities))
Hoog(ho r, hoogste) : 높은(high  higher  highest)
hul : 그들(they) = hulle
Hul sente tel : 그들의 센트를 세다(to count their cents, i.e. not to spend money easily) ; 돈을 아끼다.
Laer/inkomste/groep (-e) : s.nw. 수입이 낮은 집단(lower income group)
Lewens/koste : s.nw. 생계비용(cost of living)
Moontlik (-e) : b.nw 가능한(possible)
Navorsings/maatskappy (-e) : s.nw. 연구회사(research company)
Onlangs (-e) : b.nw. 최근의(recent)
Op(-ge-)vreet : ww. 게걸스럽게 먹다, 탐식하다(devour)
Petrol/prys (-e) : s.nw. 기름값(fuel price)
Rasse/groep (-e) : s.nw. 인종집단(racial group)
Rente/koers (-e) : s.nw. 이자율(interest rate)
Salaris/verhoging (-s) : s.nw. 급여 증가(salary increase)
Sent (-e) : s.nw. 센트(cent)
Studie (-s) : s.nw. 연구, 공부(study)
Stygend (-e) : b.nw. 오르는, 증가하는(rising, increasing)
Styging (-s) : s.nw. 오름, 상승(rise, increase)
Swaar(swaarder, swaarste) : 무거운(heavy  heavier  heaviest)
Toon (ge-) : ww. 지적하다, 보여주다(indicate, show)
Veral : bw. 주로, 특히(Mainly, particularly)
Verbruiker (-s) : s.nw. 소비자(consumer)
Vermindering (-s) : s.nw. 감소하다(decrease, decline)
Verswak : ww. 약화되다(Weaken)
Verswakte : b.nw. 약한(weakened)
Voel (ge-) : ww. 느끼다(Feel)
Volwassene (-e) : s.nw. 성인, 어른(adult)
Voortdurend (-e) : b.nw. 계속적인(continuous)
Werkend (-e) : b.nw. 일하는, 노동에 종사하는(working)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

  1. Blog Icon

    비밀댓글입니다

Bishops gesels straks direk met hul Mark in ruimte

2002. 4. 10. 08:31

Bishops gesels straks direk met hul Mark in ruimte


Rapport 06/04/2002 06:47 PM - (SA)
Redaksie


Bishops High, een van die bekendste private skole in die Kaap, is besig met onderhandelinge om van di  skool ook 'n monitorsentrum te maak van waar direk met Mark Shuttleworth, 'n vorige hoofseun, in die internasionale ruimtestasie gepraat kan word.

Shuttleworth, die jong IT- miljard r van Durbanville, vertrek op 'n datum tussen 24 en 29 April (as die weer toelaat) met die Sojoes-ruimtetuig van die Russiese Baikonoer- lanseersentrum op 'n tog van tien dae na die ruimtestasie.
Indien alles volgens plan verloop, sal di  seunskool in Rondebosch die eerste skool in Suid-Afrika wees wat direkte verbinding met die ruimtestasie sal h .
Shuttleworth, die eerste man in Afrika wat s  'n reis gaan meemaak, berei hom tans in Star City, buite Moskou , voor om die geskiedkundige reis te onderneem.
Shuttleworth wat glad nie sy alma mater vergeet het nie, het ook Bishop's se wiskunde- onderwyser, mnr. Tom Fair, genooi om die lansering in Rusland by te woon.
Fair is deel van 74 ander gaste wat Shuttleworth na Rusland vir die lansering gaan laat vlieg.
Fair s  die afgelope week hy het nie in sy wildste drome kon droom dat hy die verafgele  lanseerbasis in Rusland ooit sou besoek nie.
Bishop's se skoolhoof, mnr. Grant Nupen, s  die skool is tans vasgevang in "pendeltuig- koors".
Hy s : "Om 'n direkte verbinding soos die van die skool na 'n internasionale ruimtestasie te h , is 'n motivering vir die seuns, insluitende di  wat nie wetenskap bestudeer nie.
"Ons verstaan dat hulle direk met Mark sal kan gesels."
Hoewel Fair nie Shuttleworth by Bishops onderrig het nie, s  hy sy herinneringe van die miljard r is dat hy 'n ywerige boekleser en briljante wiskunde- student was.
"Hy het altyd in die tegnologie belanggestel en die ruimtereis bewaarheid sy persoonlike droom." s  Fair.
Shuttleworth se beoogde ruimtevaart het belangstelling in tegnologie en die wetenskap onder talle Suid-Afrikaners aangewakker.Hy hoop ook sy reis wakker nuwe geesdrif aan vir wiskunde en wetenskap as skoolvak.
Shuttleworth neem ook drie eksperimente vir die Suid- Afrikaanse wetenskapsgemeenskap saam met hom die ruimte in.
Een van die projekte is 'n poging om 'n MI-virus onder zero swaartekrag as vaste vorm te ontleed, met die hoop dat sodra dit bestraal word, dit 'n akkurate sig van die virus- struktuur sal gee.
Tot op hede kon wetenskaplikes nie daarin slaag nie.

해석
비숍은 아마 마크(Mark)와 우주로 직접 가게 될 것이라고 말했다.  

케이프 타운에서 가장 잘 알려진 사립학교인 비숍(Bishops) 고등학교는 학교를 감시센터로 만드는 작업으로 매우 바쁜데 전 학생회장인 마크 셔틀워스(Mark Shuttleworth)가 직접 국제적인 우주정거장에 가는 문제를 논의하고 있다.

더르반빌(Durbanville)에 사는 IT산업 억만장자인 셔틀워스는 4월 24-29일 사이에 만약 날씨가 허락한다면 Baikonoer 우주정거장에 약 10일 동안 소유즈 소련 우주선을 타고 우주여행을 할 뎨정이다.

만약 모든 것들이 계획대로 된다면 론더보쉬에 있는 이 남자학교는 남아공에서 첫 번째로 우주정거장에 간 학교가 될 것이다.

단어 및 숙어
Bekend(bekend  bekender  bekendste)(-e) : b.nw. 잘 알려진(well-known)
Privaat (private) : b.nw. 개인적인(private)
Skool (skole) : s.nw. 학교(school)
Is besig met : ∼한 일로 바쁘다(is busy with)
Onderhandeling (-e) : s.nw. 협상, 타협(negotiations)
Monitor/sentrum (-s) : s.nw. 감시센터(monitoring centre)
Direk : bw. 직접적으로(directly)
Vorig (-e) : b.nw. 먼저의, 이전의(former)
Hoof/seun (-s) 수석학생(head boy)
Internasionaal (-nale) : b.nw. 국제적인(international)
Ruimte/stasie (-s) : s.nw. 우주 정거장(space station)
Praat (ge-) : ww. 말하다(speak)
Gesels : ww. 이야기하다(Talk)
Gesels met : ∼에게 말하다(talk to)
Ruimte (-s) : s.nw. 공간(space)
straks : 아마(perhaps)
miskiem : 아마(maybe, perhaps)
Jong : b.nw. 젊은(young)
IT : s.nw. IT산업(IT : Information Technology)
Miljard r (-s) : s.nw. 억만장자(billionaire)
Vertrek : ww. 출발하다, 벗어나다(depart)
Vertrek op : 빗나가다, ∼에서 벗어나다(depart on)
Datum (-s) : s.nw. 날짜(date)
Tussen : voors. ∼사이에(Between)
Weer : s.nw. 날씨(weather)
Toelaat (-ge-) : ww. 허락하다(permit, allow)
As die weer toelaat : 날씨의 상황(weather permitting)
Ruimte/tuig (-tuie) : s.nw. 우주선(space craft)
Russies (-e) : b.nw. 러시아인(Russian)
Lanseer/sentrum (-s) : s.nw. 발사대(launching site)
Tog (-te) : s.nw. 여행(trip)
Indien : voegw. 만약(If)
Alles : voorn. 무엇이든지, 모두(Everything)
Volgens : bw. ∼에 따라(according to)
Plan (-ne) : s.nw. 계획(plan)
Verloop : ww. go, 경과하다(elapse)
Indien alles volgens plan verloop : 만약 모든 것들이 계획대로 된다면(if everything goes according to plan)
Seun/skool (-skole) : s.nw. 남자학교(boys school)
Eerste : telw. 첫번째로(First)
Verbinding (-s) : s.nw. 접촉(contact)
Verbinding h  met : ∼와 접촉하다(have contact with)

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

De Wet se Kersdagverrassing lei tot Boere-sege

2002. 4. 3. 09:02

De Wet se Kersdagverrassing lei tot Boere-sege


Die Burger, 21 Desember 2001
LEOPOLD SCHOLTZ


DIS in die vroegste oggendure, skuins n  middernag op Kersdag 25 Desember 1901 in die Boererepubliek van die Oranje-Vrystaat. Die Anglo-Boereoorlog woed al twee jaar lank. In alle stilte kruip 'n Boerekommando van sowat 600 man uit teen die steil helling aan die oostekant van Groenkop op die plaas Tweefontein in die distrik Bethlehem. Bo-op die koppie l  'n Britse mag, sowat 450 man sterk, niksvermoedend en slaap. Sommige was waarskynlik herstellende van 'n sopie te veel die vorige aand, Oukersaand; ander dalk dromende oor 'n heerlike Kersmaaltyd "at home".


해석
드 벳의 크리스마스 기습작전은 보어인들에게 승리를 가져다주다.

이 사건은 1901년 12월 25일 크리스마스날 새벽에 보어공화국인 오랜지 자유주(Oranje-Vrystaat)에서 일어났다. 앙골로-보어전쟁은 2년 동안이나 지속되고 있었다. 약 600명의 보어 공격부대는 조용하게 베들레헴 지역의 Tweefontein 농장에 있는 Groenkop 동쪽 언덕의 가파른 지역을 기어가고 있었다. 그곳에는 약 450명의 강력한 영국군 병력이 적군의 기습을 예상하지 못하고 잠을 자고 있었다. 어떤 영국군인들은 전날 저녁에 먹은 술에 취한상태로 깨어있었고 또 어떤 영국군인들은 고향에서 먹는 맛있는 음식을 생각하며 꿈속에 자고 있었다.


단어 및 숙어
De Wet : 드 벳 장군(General Christiaan Roedolf de Wet)은 앙골로-보어전쟁에서 게릴라전술을 이용한 탁월한 전투능력을 보인 아프리카너 전쟁영웅이다.
Kers/dag (-dae) : s.nw. 크리스마스 날(Christmas day)
Kersfees (-te) : s.nw. 크리스마스(Christmas (25 December))
Verrassing (-s) : s.nw. 놀람, 경악(surprise)
Lei (ge-) : ww. 인도하다, 안내하다(Lead)
Lei tot : ∼로 되다(lead to)
Boer (-e) : s.nw. 보어(Boer (alternative name for Afrikaner))
Sege (-s) : s.nw. 승리(victory)
In die vroegste oggendure : 아침 이른시간에(in the earliest hours of morning)
Vroeg  vroe r  vroegste : b.nw. 초기에(early)
Oggend/uur (-ure) : s.nw. 아침시간(morning hour)
Skuins na : 갑자기 이후에(shortly after)
Skuins : bw. 대각선으로, 비스듬하게(At an angle, diagonally)
Examples: Hou die boek skuins. Hy loop skuins oor die veld.
Midder/nag (-te) : s.nw./bw. 밤에(Midnight, at midnight)
Boere/republiek (-e) : s.nw. 보어공화국(Boer republic)
Woed (ge-) : ww. 지속되다.
woede : s.nw. 화, 노여움(anger)
Twee jaar lank : 2년동안(for two years)
In alle stilte : 가능한 한 조용하게(as quietly as possible)
Stilte (-s) : s.nw. 침묵(silence)
Boere/kommando (-s) : s.nw. 보어 의용대(Boer commando)
Sowat : bw. dir(about, approximately)
Kruip (ge-) : ww. 기어가다, 포복하다(Crawl)
Teen die steil helling : 가파르게 기울다(up the steep incline)
Steil : b.nw. 가파른(steep)
Helling (-s) : s.nw. 경사, 기울기(incline)
Aan die oostekant : 동쪽에서(on the eastern side)
Plaas (plase) : s.nw. 농장(farm)
Distrik (-te) : s.nw. 지구, 지역(district)
Bo-op : bw. 꼭대기에(on top)
Koppie (-s) : s.nw. 조근만 언덕(small hill)
L  (ge-) : ww. 거짓말 하다(lie)
l  en slaap : 잠이들다, 자다.
Brits (-e) : b.nw. 영국(British)
Mag (-te) : s.nw. 힘, 군대(force(s))
Sowat 450 man sterk : 약 450명 의 남자(of about 450 men)
Niksvermoedend : bw. 의심하지 않는(unsuspecting)
Sommige : vnw. 얼마간의, 어떤(some)
Waarskynlik : bw. 아마도(probably)
Herstellend : 회복한(recovering)
n' sopie te veel : 너무 많이 마신(one drink too many)
sopie (-s) : s.nw. 미실 것, 음료, 술(drink, tot)
die vorige aand : 전날 저녁(the previous evening)
Oukersaand (-e) : s.nw. 크리스마스 이브(Christmas Eve)
Dromend : 꿈꾸는 사람, 공상가(dreaming)
n heerlike Kersmaaltyd : 맛있는 크리스마스 음식(a lovely (delicious) Christmas meal)
Kers/maaltyd (-tye) : s.nw. 크리스마스 음식(Christmas meal)
kop(-pe) : 언덕(hill, head)
groen : 녹색(green)
Groenkop : 녹색언덕 ; 이 글에서는 고유명사로 사용되었음

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

S kan Mbeki die Zim-toets slaag

2002. 3. 20. 08:25


S  kan Mbeki die Zim-toets slaag


Rapport 16/03/2002 10:14 PM - (SA)
Chris LandsbergDie strydpunte oor pres. Thabo Mbeki se vigsbeleid het sy beeld - binnenslands, maar ook internasionaal, groot skade berokken.
Maar wat nou voorl  met die uitslag van die afgelope week se omstrede Zimbabwe-verkiesing, en die manier waarop
Mbeki dit gaan hanteer, plaas sy presidentskap vierkantig voor 'n kruispad.

Wat nou op hom wag, is die ware toets: as hy pres.
Robert Mugabe tot rede kan beweeg en hom sover kan kry om vir een maal in sy lewe ernstig te wees,
sal dit die belangrikste versterking van sy presidentskap wees sedert sy ampsaanvaarding in 1999.

Selfs as hy Mugabe nie kan roer nie, sal dit sy presidenskap baie goed doen as hy 'n streep in die sand trek deur te wys
dat hy in staat is om hom van Mugabe te distansieer, die Zimbabwiese leier van Nepad, die Afrika-vennootskapsplan,
te isoleer en op te hou om die Westerse moondhede te probeer oorreed om nie afsonderingsmaatre
ls teen Mugabe se regerende kliek in te stel nie.


해석
어떻게 음베키는 짐바브웨 시험을 통과할 것인가

타보 음베키 대통령의 에이즈정책에 대한 논란은 국내적으로 또한 국제적으로 그의 이미지에 대한 심각한 손상을 가져다 주었다.
그러나 지난주 논쟁거리가 되었던 짐바브웨의 대통령선거결과 이후 지금 그는 이 사태에 대하여 그의 권한을 어떻게 사용해야할지
기로(교차로 같은)에 서있다.

이 사건은 그에게 진정한 시험대로 다가서고 있다고 할 수 있다. 만약 그가 무가베 대통령을 합리적이고 진지하게 설득할 수 있다면
이는 1999년 그가 대통령에 취임한 이래로 가장 그의 권한을 강화하게 되는 가장 중요한 사건으로 기록될 것이다.

비록 그가 무가베를 움직일 수 없다고 할 지라도 그의 역할과 권한은 아주 잘 발휘될 것이다. 만약 그가 스스로 무가베와 거리를 두고
아프리카인 공동계획(Nepad)의 지도자들로부터 무가베를 고립시킨다면 그리고 서방국가들의 짐바브웨에 대한 제제조치를 하지 않도록
설득하는 것을 중지한다면 가능할 것이다.  단어 및 숙어
So (byw.): 그래서, 따라서, 이렇게 하여(in this way)
Slaag (ge-)(ww.): 지나가다, 성공하다(pass, succeed)
Om 'n toets/eksamen te slaag: 시험을 통과하다(to pass a test/examination)
Om 'n toets/eksamen te druip: 시험에 떨어지다(to fail a test/examination)
Stryd/punt (-e)(s.nw.): 논쟁(controversy, issue)
Stryd (s.nw.): 노력, 투쟁(struggle)
Stry (ge-)(ww.): 고심하다, 분투하다(struggle)
Vigs/beleid (-e)(s.nw.): 에이즈 정책(AIDS policy)
Vigs (verworwe immuniteitgebreksindroom) = 에이즈(AIDS)
Beeld (-e)(s.nw.): 이미지, 상, 형태, 모습(image)
Binnenslands/binnelands (byw.): 국내적으로(domestically)
Internasionaal (byw.): 국제적으로(internationally)
Skade (s.nw.); 손해, 피해(damage)
Skade berokken: 피해룰 주다(to do harm, to damage)
Voorl  (-ge-)(ww.): 앞에 두다, 미래에 두다(to lie ahead (in future))
Uitslag (uitslae)(s.nw.): 결과(result)
Afgelope (b.nw.): 지나간, 과거의(past)
Week (weke)(s.nw.): 주(week)
Die afgelope week: 지난주(the past week)
Omstrede (b.nw.): 쟁점이 되는, 논쟁의(controversial)
Verkiesing (-s)(s.nw.): 선거(election)
Manier (-e)(s.nw.): 방법, 수단(manner, way)
Hanteer (ge-)(ww.): 다루다, 조종하다(handle)
Presidentskap (-pe)(s.nw.): 지휘, 통솔(presidency)
Vierkantig (byw.): 직각으로, 공평하게(squarely)
Vierkant (-e)(s.nw.): 정사각형, 광장(square)
Kruis/pad (-paaie)(s.nw.): 십자로, 교차로, 네거리(cross road)
Wag (ge-)(ww.): 기다리다(wait)
Wag op : 기다리다(wait for)
Ware (b.nw.): 진실된, 충실한(true)
Toets (-e)(s.nw.): 시험(test)
Rede (s.nw.): 이성, 이유(reason)
Iemand tot rede beweeg: 잘못을 깨우쳐주다, 정신이 들게 하다(to bring someone to his/her senses)
Iemand sover kry om: 어떤 사람에게 어떻게 하고 싶다(to get someone to)
e.g.) Ek wil die studente sover kry om harder te studeer. : 나는 학생들에게 아주 열심히 공부하게 하고 싶다.
Vir een maal in sy/haar lewe; for once in his/her life
Ernstig (byw.): 슬픈, 심각한(serious, grave, grievous)
Belangrik-belangriker-belangrikste (b.nw.): 중요한(important)
Versterking (-s)(s.nw.): 강화, 튼튼함(strengthening)
Amps/aanvaarding (-s)(s.nw.): 사무실의 수락/용인(acceptance of office)
Selfs (voegw.): ∼까지, ∼조차(even)
Roer (ge-)(ww.): 움직이다(move)
Dit sal sy presidentskap goed doen: 그것은 그의 통솔에 이익이 될 것이다(it will do his presidency good, it will benefit his presidency)
Streep (strepe)(s.nw.): 끈, 노끈(line)
n streep in die sand trek: 모래에서 선을 긋다(to draw a line in the sand)
wys (ge-)(ww.): 보여주다(show)
in staat wees om: 할수 있게 하다(to be able to)
jou distansieer van: 스스로를 분리하다(to dissociate yourself from)
leier (-s)(s.nw.): 지도자(leader)
Afrika/-vennootskaps/plan: 아프리카인 공동계획(African partnership plan)
Vennootskap (-pe)(s.nw.): 공동, 협력(partnership)
Isoleer (ge soleer)(ww.): 고립시키다, 격리시키다(isolate)
Om iemand te isoleer: 어떤 사람을 고립/격리시키다(to isolate someone)
Ophou (-ge-)(ww.): 중지하다(stop)
Westerse moondhede: 서구의 힘(Western powers)
Oorreed (ww.): 설득하다(persuade)
Afsonderings/maatre ls (s.nw.): 고립조치/수단(isolation measures)
Afsonderings/maatre ls instel: 고립수단/조치를 소개하다(to introduce isolation measures (sanctions))
Regerend (-e)(b.nw.): 통치하는, 지배적인(governing)
Regerende kliek: 지배적인 파벌(governing clique (cohort))

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Iscor se 'kankerwater' (2)

2002. 3. 20. 08:15


Iscor se 'kankerwater'(2)


Beeld 30 November 2001
Elise Tempelhoff


Iscor het Donderdag ges  Van Eeden is hangende 'n dissiplin re ondersoek geskors omdat hy 'n verslag "gesteel" het.
Van Eeden erken hy het een van sy eie verslae en 'n verslag van 'n kollega
aan die hoewe-groep se regsverteenwoordiger gegee.

Volgens Iscor is dit "voorlopige verslae" wat die nywerheid sedertdien aan 'n "internasionale wetenskaplike" voorgel  het.

Iscor heg glo geen waarde aan die wetenskaplike metodes wat
Van Eeden gebruik het toe hy die water se toksisiteit getoets het nie.

Wetenskaplikes beskuldig Iscor van die neem van die "Mbeki-opsie":
om internasionale wetenskaplikes te kry wat met hom saamstem.

Van Eeden s  hy is sowat 17 maande gelede as senior wetenskaplike
by Iscor aangestel om
na omgewingsbesoedelingsake en spesifiek na watergehalte om te sien.


해석
이스코르의 용수오염(2)
목요일에 이스코르사는 판 이어든은 조사가 끝나기 전에 중지되었다고 발표했는데
그 이유는 그가 보고서를 "훔쳤기" 때문(즉 보고서를 제출하지 않았기)이었다.
판 이어든은 자신이 만든 보고서중 하나와 동료의 보고서를 소작농들의 법적대리인(변호사)에게 주었다고 인정했다.

이스코르에 따르면 이 보고서들은 국제적인 과학자들에게 제출하기 위한 임시 보고서였다.

소문에 의하면 이스코르는 판 이어든이 물의 독성을 검사한 과학적인 방법에 대해 가치를 부여하고 있지 않다.

과학자들은 이스코르사가 소위 "음베키식 선택"을 하고 있는 상황을 비난하였다. 국제적인 과학자들은 이에 대해 동의하고 있다.

판 이어든은 약 17개월 전에 이스코르에 의해 선임 과학자로 임명되었으며 환경오염문제와 수질문제를 관리하는 것이라고 말했다.


단어 및 숙어
Hangend (-e) : b.nw. 미결의(hanging), 계류중인(pending)
Dissiplinr (-e) : b.nw. 훈계의 규율상의(disciplinary)
Ondersoek (-e) : s.nw. 조사, 연구(investigation)
Verslag (verslae ) : s.nw. 보고서(report)
Steel (ge-) : ww. 훔치다(steal)
Erken : ww. 허락하다, 인정하다(admit)
ontken : ww. 부정하다, 허락하지 않다(deny)
(klein)hoewe(-s) : s.nw. 소자작농지(small-holding), 소규모의 경작대부지(allotment)
Kollega (-s) : s.nw. 동료(colleague)
Groep (-e) : s.nw. 집단(group)
Regs/verteenwoordiger (-s) : s.nw. 법적 대리인(legal representative)
skors(ge-) : ww. 중지하다, 잠시 보류하다(suspend)
Voorlopig (-e) : b.nw. 예비적인, 임시의, 잠정적인(preliminary, provisional)
Sedertdien : voegw. (그때)이래, ∼이래로(since (then))
nywerheid(...hede) : 산업(industry)
Internasionaal (-nale) : b.nw. 국제적인(international)
Wetenskaplike (-s) : s.nw. 과학자(scientist)
Voorl  (-ge-) : ww. 복종하다, 제출하다(submit)

Waarde heg aan (ge-) : ww. ∼에 가치를 두다(attach value to)
heg(ge-) : ww. 조이다, 묵다(fasten), 붙이다, 부여하다(attach)
e.g.) Heg die aansoekvorm aan die brief. : 신청서를 편지에 붙여라(Attach the application form to the letter.)
Wetenskaplik (-e) : b.nw. 과학적인(scientific)
Metode (-s) ; s.nw. 방법(method)
Water : s.nw. 물(water)
Toksisiteit : s.nw. 유독성(toxicity)
Toets (ge-) : ww. 시험하다, 검사하다(test)
glo : byw. 소문에 의하면, 전하는 바에 따르면(allegedly)
e.g.) Hy is glo slim. : 소문에 의하면 그는 똑똑하다(He is supposed to be clear.)

Beskuldig : ww. 고발하다, 비난하다(accuse)
Opsie (-s) : s.nw. 선택(option)
Mbeki-opsie : 음베키 대통령이 AIDS에 대해 다수의 학자들이 AIDS는 HIV와 연관이 있다는 주장을 묵살하고
관련이 정확하게 밝혀지지 않았으며 따라서 HIV 양성자들에게 적극적인 투약을 할 필요가 없다는 소수의 의견을 지지한 사례를 이르는 말.
음베키는 국가재정의 약화를 두려워하여 이갘은 주장을 함.
Neem (ge-) : ww. 가지다, 잡다(take)
Kry (ge-) : ww. 얻다(get)
Saamstem (-ge-) : ww. 동의하다(agree)

Maand (-e) : s.nw. 달(month)
Gelede : bw. 전에(Ago)
Senior : b.nw. 선임의, 손위의(senior)
Aanstel (-ge-) : ww. 지명하다, 임명하다(appoint)
Omgewings/besoedeling/sake : s.nw. 환경오염문제(environmental pollution affairs)
Spesifiek : bw. 본질적으로, 명확하게(Specifically)
Water/gehalte : s.nw. 수질(water quality)
Omsien(-ge-) : ww. 주의하다, 보살피다(look after (be responsible for))

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Iscor se 'kankerwater' (1)

2001. 12. 3. 22:55

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Hael verpletter Vrystaat-boere se hoop

2001. 11. 27. 22:20

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Hotels 'die beste van alle SA bedrywe'

2001. 11. 21. 23:04

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Kinders van Wes-Afrika word slawe in Europa

2001. 11. 14. 22:42

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Di dorre streek strek oor 2 woestyne

2001. 11. 7. 21:02

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Rand onderwaardeer, maar dit sal nie noodwendig herstel (2)

2001. 11. 3. 21:21

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Rand onderwaardeer, maar dit sal nie noodwendig herstel (1)

2001. 11. 3. 21:21

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어

Onheilige oorlog

2001. 11. 3. 21:20

올아프리카 africa club 언어/시사 아프리칸스어