언어/스와힐리어 연구

제2부. 스와힐리어 구문연습(Kiswahili Excercise) - 5장. Somo la Tano

africa club 2015. 3. 15. 21:19

10.

11.

제 5 장

① Somo la Tano

 

가. 1. 회화

1) 1.1 물건사기

 

Je, kuna duka hapa jirani? : 이곳에서 가까운 가게가 있습니까?

Soko / duka la karibu liko wapi? : 가까운 시장 / 상점이 어디에 있습니까?

Naweza kununua A wapi? : 어디에서 A를 살 수 있을까요?

Wapi naweza kupata A? : 어디에서 A를 구할 수 있을까요?

Nitafikaje huko? : 그곳에 어떻게 갈 수 있지요?

Nisaidie tafadhali? : 저를 좀 도와주시겠습니까?

Nataka kununua A. : 저는 A를 좀 사고 싶습니다.

Nataka kununua hii / hiyo. / Nitachukua hii : 이것을 사고 싶습니다. / 이것으로 가져가겠습니다.

Maduka hufungwa saa ngapi? : 상점들은 보통 몇 시에 문을 닫습니까?

Maduka hufunguliwa saa ngapi? : 상점들은 보통 몇 시에 문을 열지요?

Maduka hufungwa siku gani? : 상점들은 보통 어떤 날 문을 닫지요?

Naangalia / Natazama tu. : 단지 구경하고 있습니다.

Hii ni beri gani? / kiasi gani? : 이것은 얼마입니까?

Ni bei gani kila mita / yadi / ratli / kilo / kifuruhi / kifungu / sanduku? : 이것은 미터당 / 야드당 / 파운드당 / 킬로당 / 꾸러미당 / 더미당 얼마입니까?

Ni bei gani kwa jumla / vyote pamoja?: 모두 얼마입니까?

Naomba kuona. / Nionyeshe. : 보여주시겠습니까?

Unaweza kunionesha A.? : A를 좀 보여주시겠습니까?

Sehemu ya nguo / vitabu iko wapi? : 옷 / 책 파는 곳은 어디에 있습니까?

Nataka A kubwa zaidi / ndogo zaidi. : 나는 좀 큰 것 /  좀 작은 것을 원합니다.

Unataka ngapi? : 얼마나 원하세요?

Ni ghali mno / sana. : 아주 비싸군요.

Bei yako ghali. : 값이 너무 비싸군요.

Hii ni rahisi. : 저렴하군요.

Ni kiasi. : 적당한 가격이군요.

Siyo bei nzuri. : 좋은 값이 아니군요.

Tafadhali, upunguze bei kidogo. : 값을 좀 깎아 주세요.

Ni bei nzuri / nafuu. : 정말 좋은 값이에요.

Huna rahisi zaidi? : 좀 더 저렴한 것은 없습니까?

Sitkaki kutumia zaidi ya shilingi 1000. : 1000실링 이상은 쓰고 싶지 않습니다.

Kuna nyingine ambayo siyo ghali? : 더 싼 것이 있습니까?

Kuna kipunguzi bei? : 할인해 주세겠습니까?

Haya, nakubali. : 좋습니다. 이것으로 하겠습니다.

Unapokea kadi za benki / dala / pauni? : 신용카드 / 달라 / 파운드로 결제할 수 있지요?

Nafikiri mna makosa katika hesabu / bili hiyo. : 영수증이 잘 못 계산된 것 같은데요.

Nipate mfuko tafadhali? / Naomba mfuko? : 가방 좀 주시겠습니까?

Nifungie kwa hisani yako tafadhali? : 포장을 좀 해주시겠습니까?

Alinifanyia hisani nyingi. : 그는 나에게 매우 친절하게 해주었다.

Naweza kubadilisha hii? : 이것을 교환해주시겠습니까?

Unaweza kuniagizishia? : 저를 위해 이것을 주문해주시겠습니까?

Itachukua muda gani? : 얼마나 걸릴까요?

Tafadhali ipeleke anwani hii. : 이 주소로 배달을 좀 해주세요.

Nikudaidie nini? : 도와드릴까요?

Utapenda nini? / gani? : 어떤 것을 원하세요?

Samahani hatuna kabisa. : 미안합니다. 물건이 없습니다.

Zimetuishia. : 다 떨어졌습니다.

Tukuagizishie? : 우리가 당신을 위해 주문할까요?

Utaichukua mweyewe au tukutumie? : 직접 가져가시겠어요? 아니면 보내드릴까요?

Nini zaidi? / Unataka kitu kingine? : 다른 것을 원하세요?

Hizo ni shilingi 500 tafadhali. : 500실링입니다.

Sehemu ya malipo ile pale. : 계산대는 저곳입니다.

2) 1.2 상점91)에서

 

A : Wakati gani kituo cha petroli kinafunguliwa? : 언제 문을 열지요.

B : Kila siku saa moja asubuhi. : 매일 아침 7시에 문을 엽니다.

A : Wakati gani kituo cha mafuta kinafungwa? : 주유소가 언제 문을 닫지요?

B : Kila siku saa moja usiku. : 매일 저녁 7시에 문을 닫습니다.

A : Naweza kununua nguo za shule wapi? : 내가 어디서 교복을 살 수 있죠?

B : Unaweza kununua nguo za shule duka la nguo. : 옷가게에서 교복을 살 수 있습니다.

A : Ninaweza kupata matunda wapi?  / Je, naweza kununua matunda wapi? : 어디서 과일을 얻을 수(살 수) 있을까요?

B : Unaweza kununua sokoni. : 시장에서 살 수 있습니다.

A : Unatafuta nini sokoni? : 시장에서 무엇을 찾고 있나요?

B : Ninatafuta nguo rasmi ya polisi. : 경찰 제복을 찾고 있어요.

A : Unahitaji gani? : 무엇을 필요로 하십니까?

B : Sihitaji yo yote sasa. lakini natafuta cho chote baadaye.: 지금은 어떤 것도 필요하지 않습니다만 나중에는 몇 가지 필요합니다.

A : Unisaidie kununua sigara tafadhali? / Unaweza kunisaidia kununua sigara tafadhali? : 담배 사는데 좀 도와주실 수 있습니까?

B : Lazima ugeuke kwa kulia. Utaona duka la sigara. : 오른쪽으로 돌아가시면 담배 가게를 발견하실 겁니다.92)

A : Niletee sukari tafadhali? / Unaweza kuniletea sukari? : 저에게 설탕을 가져다주시겠습니까?

B : Unaweza kuona sukari pale. : 저기에 있습니다.

 

3) 1.3 상점에서 물건사기1

4)

5) Mama Kaloki na Kaloki. Mama Kaloki ana mwana mmoja. Huyu ni Kaloki. Kaloki ni mtoto wa Mama Kaloki. Mama Kaloki na Kaloki wako nyumbani.

 

Kaloki : Shikamoo mama.

Mama Kaloki : Marahaba mwanangu.

Kaloki : Unakwenda dukani mama?

Mama Kaloki : Ndiyo. Unataka kitu huko?

Kaloki : Ndiyo, mama.

Mama Kaloki : Unataka nini?

Kaloki : Nataka daftari, rula na penseli.

Mama Kaloki : Basi, twende pamoja dukani.

Kaloki : Mama, nipe kikapu nikusaidie.

Mama Kaloki : Hiki chukua Ahsante.

<원문출처 : Mchangamwe, Aboud B., Msingi wa Kiswahili: Darasa la Kwanza (Nairobi, Longhorn Publishers Ltd., 2003), p. 65.>

 

6) 1.4 시장에서 물건사기

7)

8) Kununua vitu sokoni

 

Mnunuzi : Habari za leo?

Muuzaji : Nzuri kaka.

Mnunuzi : Leo ninataka kununua vitu vingi. Ninataka kununua machungwa makubwa 20, maparachichi 8, malimau 5, mchicha mafungu 4, vitunguu mafungu 2 madogo, karoti kubwa nzuri kilo moja na kichane kimoja cha ndizi. Ni bei gani?

Muuzaji : Machungwa makubwa kilo moja ni 50/= na madogo ni 40/=, parachichi moja ni 150/=, limau moja ni 10/=, mchicha fungu moja ni 100/=, fungu dogo la vitunguu ni 50/=, karoti kilo moja ni 100/= na kichane kimoja cha ndizi ni 500/=.

Mnunuzi : Jumla bei gani?

Muuzaji : Jumla itakuwa 3,350/=.

Mnunuzi : He! Ni gali sana. Tafadhali punguza bei kidogo.

Muuzaji : Sawa, nitapunguza 150/=. Hivyo lipa 3,200/=.

Mnunuzi : Sawa, asante sana. Chukua fedha zako.

Muuzaji : Asante. Karibu tena siku nyingine.

Mnunuzi : Haya, asante.

<원문출처 : Marshal, C. et. al., Sema Kiswahili : Furahia Tanzania, Version Two, A Kiswahili course for peace Corps Tanzania (Arusha, Peace Corps Tanzania, 1998), pp. 51-52.>

 

사는 사람 : 오늘 어때?

파는 사람 : 좋아 형.

사는 사람 : 정말 고마워. 오늘 나는 많이 살려고 해. 나는 아주 큰 오랜지 20개, 아보카도 8 개, 레몬 5 개, 4 단의 음치차, 양파 작은 두 무더기, 당근 아주 좋은 것으로 1 kg, 그리고 바나나 작은 걸로 한 다발. 얼마야?

파는 사람 : 큰 오렌지는 1kg는 50실링이고 작은 것은 40실링, 아보카도 1개는 150실링, 레몬 1개는 10실링, 음치차 1 묶음은 100실링, 양파 작은 무더기는 50실링, 당근 1kg은 100실링, 그리고 바나나 1다발은 500실링이야.

사는 사람 : 모두 얼마야?

파는 사람 : 모두 3,350 실링이야

사는 사람 : 헤!!! 너무 비싸. 좀 깎아줘

파는 사람 : 좋아! 150실링 깎아 줄께. 모두 3200실링 내.

사는 사람 : 좋아! 고마워. 돈 여기 있어.

파는 사람 : 고마워. 다른 날 다시와.

사는 사람 : 좋아. 고마워.

 

<관련 어휘>

bei(-) :  값, 가격.

chukua : v. 받다, 가지다, 운반하다, 가지고 가다.

funga : v. 죄다, 묶다.

fungu(ma-) : 부분, 조각, 더미, 쌓아 올린 것, 무더기. Mfano) fungu la nyama : 고기 한 조각.

fungua : v. 풀다, 열다.

haya : 1. 부끄러움, 겸손, 수줍음. 2. 아첨, 비굴, 3. 존경, 숭상, 4. interj. 자!, 야아!, 자 어서!

hivyo : 1. (언급된) 이것들. 2. adv. 따라서, 이와 같이.

jumla(-) : 최종, 합계. Mfano) kwa jumla : 전체로, 합해서.

kaka(-) : 형(특히 친한 사이에서 애칭이나 경칭으로 사용) Mfano) ndugu yangu! : 나의 형제여! chunga(ma-) : 오렌지.

karoti(-) : 당근.

kiberiti(vi-) : 성냥.

kichane(vi-) : 다발, 송이.

kilo(-) : 킬로그램.

kitunguu(vi-) : 양파.

limao(ma-) : 레몬.

mchicha(mi-) : 시금치 종류, 잎이 좁은 야채.

mnunuzi(wa-) : 사는 사람, 소비자.

mteja(wa-) : 손님, 고객.

muuzaji(wa-) : 파는 사람, 판매인.

nunua : v. 사다.

ongeza : v. 더하다.

papai(ma-) : 파파야.

parachichi(ma-) : 아보카도.

punga : v. 감소하다, 줄어들다.

senti : 센트.

shilingi(-) : 실링(=). 1달러는 약 75 실링.

songa : v. 누르다, 짜다, 조이다.

sukuma : v. 밀다, 밀치다, 긴급히 요청하다.

sukumawiki(-) : 잎이 넓은 야채(케일).

uza : v. 팔다, 판매하다.

 

9) 1.5 상점에서 물건사기2

10)

11) Kununua vitu dukani

 

Muuza Duka : Karibu shangazi.

Mnunuzi : Asante. Habari gani?

Muuza Duka : Nzuri. Nikusaidie nini?

Mnunuzi : Ninataka kununua sukari kilo 3, majani ya chai pakiti 2, maziwa ya unga kopo moja na mafuta ya kupikia lita mbili. Bei gani?

Muuza Duka : Sukari kilo moja ni 500/=, majani ya chai mazuri ya Tanzania ni 500/= vilevile.

              Maziwa kopo moja dogo la NIDO ni 2700/= na mafuta ya kupikia ya alizeti ni 3000/=. Jumla ni 6700/= tu.

Mnunuzi : Samahani. Je, kuna sabuni za kufulia?

Muuza Duka : Ndiyo nina sabuni za miche tu. Sina sabuni za unga.

Mnunuzi : Bei gani?

Muuza Duka : Shilingi mia sita.

Mnunuzi : Sawa. Tafadhali nipe miche miwili. Una viberiti?

Muuza Duka : Ndiyo. Kiberiti kimoja ni 25/=.

Mnunuzi : Sawa. Ninataka pia ninunue karanga. Je, unauza?

Muuza Duka : Kilo moja ni 700/=.

Mnunuzi :: Sawa, nipe kilo moja.

Muuza Duka : Haya chukua vitu vyako. Ninaomba ulipe 8625/=.

Mnunuzi : Sawa. Hizi hapa pesa zako.

Muuza Duka : Asante sana na karibu tena siku nyingine.

<원문출처 : Marshal, C. et. al., Sema Kiswahili : Furahia Tanzania, Version Two, A Kiswahili course for peace Corps Tanzania (Arusha, Peace Corps Tanzania, 1998), pp. 68-69.>

 

상점 판매원 : 어서 오세요 고모(아주머니를 친근하게 부르는 말).

구매자 : 고마워요. 일은 어때요?

상점 판매원 : 좋아요(잘 되어가요, 잘 지내요 등). 무엇을 도와드릴까요?

구매자 : 설탕 3킬로그램, 잎으로 된 차 두 꾸러미, 가루우유(분유) 한 캔, 요리용 기름(식용유) 2리터를 사고 싶어요. 얼마예요? 

상점 판매원 : 설탕은 일 킬로그램에 500실링, 탄자니아의 좋은 잎으로 된 차도 500실링이에요. NIDO 상표의 분유 작은 캔은 하나에 2700실링이고, 해바라기 식용유는 3000실링이에요. 합계는 6700실링이군요.

구매자 : 죄송한데요. 세탁용 비누를 가지고 있나요?

상점 판매원 : 예, 막대로 된 비누를 가지고 있어요. 가루비누는 없어요.

구매자 : 얼마죠?

상점 판매원 : 600실링입니다.

구매자 : 좋아요. 막대비누 두개를 주세요. 성냥들도 가지고 있나요?

상점 판매원 : 네. 성냥은 하나에 25실링입니다.

구매자 : 좋아요. 그리고 땅콩도 사고 싶어요. 어떻게 파나요?

상점 판매원 : 일 킬로그램에 700실링입니다.

구매자 : 좋아요, 일 킬로그램 주세요.

상점 판매원 : 자, 당신의 물건들을 가져가세요. 8625실링을 지불해 주세요.

구매자 : 좋아요. 당신의 돈 여기 있어요.

상점 판매원 : 정말 감사합니다. 다른 날에도 환영이에요(의역하면, “다음에 또 오세요”)

 

<관련어휘>

alizeti(-) : 해바라기.

bamia(-) : 오크라.

bei(-) : 값, 값어치.

chai(-) : (마시는)차.

chukua : v. 운반하다, 가지고 가다.  

dogo : adj. 작은.

duka(ma-) : 가게, 상점.

fua : v. 1.치다, 때리다, 두들기다. 2. 빨래를 하다. 3.(-,ma-) 세탁용 대야, 빨래 통. 세탁하다. cf.) sabuni za kufulia : 빨래비누.

gani : interr. 어떤 종류의.

habari(-) : 1.보고, 소식, 정보, 뉴스. 2. 자료, 전통, 연혁.  

haya : (호칭)자!,어서!  

jani(ma-) : 잎, 풀, 낙엽, 덤불. cf.) majani ya chai : 차 잎.

jumla(-) : 최종결과, 합계.

karanga(-) : 땅콩(보통 구워진).

kiberiti(vi-) : 유황, 성냥.

kilo(-) : 킬로그램.  

kitu(vi-) : 사물.

kopo(ma-) : 깡통, 그릇.  

la : conn. ~의.  

lipa : v. 1.갚다, 지불하다. 2. 보상하다, 보충하다, 변상하다.

mafuta : 기름.

mboga(-) : 채소.

mche(mi-) :1. 묘목, 모종. 2.후손, 자식, 자녀. 3. 막대기. cf.) sabuni ya mche : 막대기 비누.

mnunuzi(wa-) : 구매자, 고객.

muuza / muuzaji / mwuzaji(wa-) : 판매원, 판촉사원.

ni : ~에서(장소격 접미사)

nini : interr. 무엇

nunua : v. 사다, 구매하다, 구입하다.  

nyanya(-) : 1. 토마토. 2. 할머니

omba : v. 묻다, 요청하다, 부탁하다.  

pa : v. 1.주다.  2. 실행하다, 실천하다, 완성하다.  

pakiti / paketi / pakti(-) : 소포, 꾸러미, 포장.  

pesa(ma-) : 1.옛 인도의 동전. 2. 돈.

pia : adv. 완전히, 모두, 동시에,

pika : v. 요리하다.  

sabuni(-) : 비누.  

saidia : v. 돕다, 원조하다, 거들다.

samehe : v. 용서하다, 봐주다.  

shangazi(ma-): 고모, 아버지의 누이들, 아줌마.

Shilingi : 실링(화폐단위).  

sukari(-) : 설탕.

taka : v. 원하다, 의도하다, 희망하다, 요구하다.

tena : adv. & conj. 다시, 다음, 덧붙여서.  

unga : 1.곡물가루, 밀가루.  2. 섞다.  

usiku(siku) : 1. 밤, 야간. 2. adv. 밤에, 야간에  

uza : v. 팔다, 판매하다.

vilevile : adv. 동시에, 게다가, 마찬가지로, 같은 방법으로.  

vingine : adv. 다르게, 달리, 다른 방법으로.

ziwa(ma-) : 호수, 늪 cf.) maziwa : 우유.

나. 2. 구문연습

1) 2.1 Kaka alivaa kanzu nyeupe

 

Kaka alivaa kanzu nyeupe

Angalia nzi asitue katika chakula chako

Panzi wamekula majani yote ya mihogo

Tunatakiwa tutunze mali ya shule

Nani ametupa magunzi haya?

Tunafyatua matofali ya kujengea nyumba

Nyuki wanafyonza asali

Jambazi amefyafua risaai

Tunafyeka majani

Watoto hawa wana afya nzuri

Nimeweka fimbo yangu kwapani

Kwangua ukoko kwenye sufuria

Ukisema kweli nitakupa zawadi

Ametokwa na machozi

Kwa kuwa nimechoka ninataka kwenda

Kuna wanyama wenye kwato

Leo chakula hakipikwi

Kitabu hiki hakiuzwi

Mama ameagizwa aende dukani

Kamba hii imekazwa kwenye kijiti

Amevaa shati lililogeuzwa

Mpira umechezwa kwa nguvu

Watu wote walipewa togwa

Wanafunzi hawapigwi shuleni

Nani anasema nyoka hafugwi?

Askari wanacheza gwaride kiwanjani

Mafundi wamevaa magwanda ya kazi

<원문출처 : Mariam G. Mkinga, Kiswahili Darasa la Kwanza : Kusoma na kuandika 1(MWF) (Dar es Salaam, Educational Books Publishers Ltd., 2002), pp. 31-34.>

 

2) 2.2 Siku ya chanjo

 

Leo ni siku ya chanjo. Watoto wote tumechanjwa. Chanjo hukinga magonjwa. Kukinga ni bora kuliko kutibu.

Chanjo ya leo inakinga kupooza. Ugonjwa huu unaitwa polio. Huu ni ugonjwa mbaya sana. Unasababisha ulemavu wa miguu na mikono. Tukipatiwa chanjo tutakuwa salama.

<원문출처 : Rashid, M.K., Kiswahili Darasa la Kwanza (Iringa, Baraka Publishers Limited, 2003), p. 56.>

 

3) 2.3 Kamba

 

Hii ni kamba.

Kamba ni ndefu.

Mbuzi hufungwa kwa kamba.

Nguo huanikwa kwenye kamba.

Bahati anaruka kamba.

Mimi pia ninaweza kuruka kamba.

Chalo anakimbia kwa kuruka kamba.

Mimi pia ninaweza kukimbia kwa kuruka kamba.

<원문출처 : Mbilinyi, Dorothy A.S., Kiswahili: Darasa la Kwanza :  Kitabu cha Mwanafunzi (Dar es Salaam, Ben and Company Ltd., 2002), p. 13.>

 

4) 2.4 Kitanda

 

Kile ni kitanda. Mtoto amelala kitandani. Kitanda ni kikubwa. Mimi nina kitanda kidogo. Dada na kaka wana vitanda vikubwa.

Kitanda changu ni kidogo. Kitanda cha kaka ni kikubwa. Sisi sote tunalala kwenye vitanda. Je, wewe una kitanda? Kitanda chako ni kikubwa au kidogo?

<원문출처 : Mbilinyi, Dorothy A.S., Kiswahili: Darasa la Kwanza :  Kitabu cha Mwanafunzi (Dar es Salaam, Ben and Company Ltd., 2002), p. 14.>

 

5) 2.5 Usafi wa mwili

 

Ninaoga ili niwe safi. Ninaoga mwili wote kwa maji safi na sabuni. Kila siku baada ya kula ninasafisha meno yangu kwa mswaki. Ninasugua meno yangu kwa mswaki kila siku asubuhi pia. Ninajifuta kwa taulo safi baada ya kuoga. Ninachana nywele zangu vizuri. Ninakata kucha zangu za vidole vya mikono na miguu. Ninanawa mikono kwa sabuni baada ya kutoka chooni. Ninanawa mikono kabla ya kula. Nina mwili msafi.

<원문출처 : Ndilime, D.M., Kiswahili 1: Shule za Msingi Tanzania :  Darasa la Kwanza :  Kitabu cha Mwanafunzi (Dar es Salaam, Macmillan Aidan, 2002), p. 71.>

 

<관련어휘>

chana : v. 빗질하다, 펼치다.

futa : v. 닦다, 폐지하다.

kucha(ma-) : 발톱

sugua : 문지르다, 닦다.

 

6) 2.6 Historia ya Afrika

Afrika ni bara kubwa na lenye uanuai wa kijiografia. Ukubwa wake umezidi Bara la Amareka kwa mara tatu na Bara la Ulaya kwa mara kadhaa. Misitu ya Bara la Afrika ina nyasi na miti mingi ambayo iliota kutokana na kupoa na kukauka kwa dunia nzima miaka milioni sita mpaka milioni nne iliyopita. Misitu hiyo ni makazi ya kale ya binadamu. Mifupa ya binadamu wa kale imepatikana nchini Tanzania na Ethiopia ikiwa ni ushahidi kwamba barani Afrika ndio makao ya kale ya binadamu.

Waafrika kama binadamu wengine walikuwa wakijitafutia riziki yao kutokana na ukusanyaji wa vyakula vya porini na uwindaji wa wanyama. Walibadili zana zao na mienendo ya kimaisha kulingana na mazingira ya aina tatu kama ifuatayo: misitu yenye mvua nyingi na wanyama wachache, misitu iliyotandaa yenye nyasi nyingi na wanyama wengi wa aina mbalimbali, miti na kuni zilizokuwa kandokando ya mito na maziwa, na pia chemichemi karibu na maziwa au mabwawa. Kutokana na kupatikana kwa wanyama na mimea tofautitofauti kwa nyakati tofauti, Waafrika walihama kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili kusaka vyakula vilivyopatikana kwa nyakati tofauti. Walijenga nyumba za muda mfupi wakitumia majani kwa sababu hawakuishi mahali pamoja kwa muda mrefu kutokana na kuhamahama kwao. Walijihusisha na mambo mengine kadhaa kama uvuviambao ulinawiri vizuri sana maziwani na mabwawani, na kilimo cha mazao na ufugaji. Biashara pia ilinawiri kutokana na wavuvi na wakulima ambao walibadilishana mazao yao.

Wazungu wengi walizuru Afrika katika karne ya kumi na tisa na kufuma siri katika Afrika hata kama ni kinaya, kwa sababu Waafrika wenyewe walikuwa wameshagunduasiri kuhusu Afrika kutokana na kuhama kwao na pia uvuvi katika mito. Wakristo wengi walitembelea Afrika na baadaye wazungu wakaongezeka. Wakati huohuo, watumwa wakale ambao walikuwa wameuzwa Ulaya walianza kurudi Afrika na kuanza kuungana na ndugu zao nyumbani walioishi katika Afrika ya Magharibi. Kutokana na kuongezeka kwa wazungu barani Afrika kutoka Ulaya, wazungu hao walianza kujihusisha na uongozi wa serikali za miji ambazo zilikuwa zimeanzishwa na Waafrika. Baadaye, walinufaika kwa kupata uongozi na ukoloni ukatia nanga. Walianza kujinyakulia ardhi ya Waafrika na wakawa wanajulikana kama walowezi kutoka Ulaya wakiongozwa na Waingereza na Wafaransa. Wakaleta utamaduni wao na taaluma zao na kuwabadilisha Waafrika hadi wakazipuuza tamaduni zao. Baadaye, Waafrika  wakahusishwa katika ukuzaji wa uchumi wakati wa ukoloni. Kwa kipindi cha miaka sabini, wakoloni wakadhibiti serikali na ukuzaji wa uchumi. Waafrika waliosomea ng’ambo wakahusishwa serikalini na Afrika ikakua kiuchumi ikiwanufaisha Waafrika wenyewe. Vita vya Pili vya Dunia viliwafungua macho Waafrika kisiasa na wakaanza kupigania uhuru wakipinga uongozi wa wakoloni, na katika mwaka wa 1957, nchi ya Ghana ikawa ya kwanza kupata uhuru na ya mwisho ikawa Afrika Kusini katika mwaka 1994.

<원문출처 : 아래의 내용을 요약하여 스와힐리어로 번역하였음. Gordon, April. A. & Gordon, Donald. L., Understanding Contemporary Africa (Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 2006), pp. 23-56(The Historical Context).

다. 3. 문법

1) 3.1 동사 kata의 용법

 

일반적으로 동사 kata는 ‘자르다’라는 뜻이지만 kata와 함께 사용되는 명사가 어떤 것이냐에 따라 숙어나 관용구로서 여러 가지 의미를 마타낸다. 이때 kata는 전치사적으로 사용된다.  의미를 를 의미하는 -kata는 그것의 전치사 형식 안에 포함된다.

 

(1) Mfano)

(2) -kata tikiti : 표를 끊다.

(3) -kata hukumu : 판결을 선고하다.

(4) -kata kiu : 갈증을 해소하다.

(5) -kata njia : 지름길로 가다.

(6) -kata shauri : 결정을 내리다.

(7) -kata tamaa : 단념하다.

(8) -kata(kitambaa cha gauni) : (드레스 재료를) 사다.

(9) cf.) hukumu(-) : 판단, 판결. tamaa(-) : 야망, 열망. shauri(ma-) : 충고, 사건.

(10)

2) 3.2 가상법(Subjunctives) 1

 

가상법은 물건을 요구하거나, 지시 또는 제안할 때 공손하게 사용하는 표현이다. 스와힐리어의 가상법은 동사 어간의 마지막 모음 “a”를 “e”로 바꾸어 표현한다. 주격 전철은 그대로 사용하지만 시제는 사용하지 않는다. 가상법이 사용되는 문장은 영어의 ‘better, please, must’에 해당하는 단어들과 함께 쓰이는데 종종 생략되기도 한다.

(1)

(2) Mfano)

(3) Nipe pesa kidogo! : 돈을 조금 주세요!(조금만 도와주세요!)

(4) Tafadhali unisaidie. : 좀 도와주세요.

(5) Lazima uende sokoni. : 당신은 시장에 가야합니다.

(6) Ni bora ujifunze Kiswahili. : 당신은 스와힐리어를 배우는 게 좋을 거예요.

(7) Inafaa upumzike leo. : 당신은 오늘은 쉬는 게 좋을 것입니다.

(8) Heri uende nyumbani. : 당신은 집에 가는 게 좋을 것입니다.

(9) Kabla ya kula sharti unawe mikono. : 당신은 먹기 전에 손을 씻어야 합니다.

(10) Afadhali uende hospitali. : 당신은 병원에 가는 게 좋을 겁니다.

 

가상법 문장을 부정하는 방법은 주격 전철과 동사 어간 사이에 -si-를 삽입하여 만든다.

(11)

(12) Mfano)

(13) Usipige picha hapa. : 여기서 사진을 찍지 마세요.

(14) Usivute sigara. : 담배를 피우지 마세요.

(15) Usiendeshe baiskeli. : 자전거를 타지 마세요.

(16)

3) 3.3 목적격 접사의 용법

 

목적격 접사의 위치는 주격접사+시제+목적격 접사+동사로 사용된다.

(1)

(2) Mfano)

(3) Ninakufundisha Kiswahili. : 나는 너에게 스와힐리어를 가르치고 있다.

(4) Unanifundisha. : 당신은 나를 가르치고 있다.

(5) Unatufundisha. : 당신은 우리를 가르치고 있다.

(6) Ninakufundisha. : 나는 당신을 가르치고 있다.

(7) Anawafundisha. : 그는 당신들을 가르치고 있다.

(8) Tunamfundisha. : 우리는 그를 가르치고 있다.

(9) Wanamwangalia.  : 그들은 그를 가르치고 있다.

(10) Mmawaangalia. : 당신들은 그들을 가르치고 있다.

(11) Juma aliniandikia barua. : 주마(Juma)는 나에게 편지를 썼다.

(12) Ninamnunulia mtoto viatu. : 나는 아이에게 신발을 지금 사주고 있다.

(13) Hakutupikia ugali. : 그녀는 우리들에게 우갈리를 만들어 주지 않았다.

(14) Ulimpigia Mohamed simu? : 너 모하메드(Mohamed)에게 전화 했었니?

(15) Nitawaletea vitabu vya Kiswahili. : 나는 너희들에게 스와힐리 책들을 가져다 줄 것이다.

(16) Niliwasomea watoto jana. : 나는 어제 아이들을 읽었다.

(17) Regina ananipenda. : 레기나(Regina)가 나를 사랑한다.  

(18) Mama anakupenda. : 어머니는 너를 사랑한다.

(19) Mohamed anampenda Zahra. : 모하메드는 자흐라(Zahra)를 사랑한다.

(20) Baba anatupenda. : 아버지는 우리를 사랑한다.

(21) Tunawapenda. : 우리는 너희들을 사랑한다.

(22) Ninawapenda. / Nawapenda. : 나는 그들을 사랑한다.

(23) Nawapendeni. : 나는 너희들 모두를 사랑한다.(집단적으로).

(24) Nakupendeni. : 나는 너희 각각을 사랑한다.(개별적으로).

(25)

(26) 2인칭과 3인칭 대명사 복수형 목적격 접사가 “-wa-”로 같아서 생기는 중의성은 인칭 대명사를 사용하면 명확해진다.

(27)

(28) Mfano)

(29) Ninawafundisha wao. : 나는 그들을 가르치고 있다.

(30) Niliwafundisha Ninyi. : 나는 너희들을 가르쳤다.

 

스와힐리어에서 “주다(to give)”는 뜻의 동사 “-pa”는 언제나 목적격 접사와 함께 사용된다.

(31)

(32) Mfano)

(33) Ulinipa. : 너는 나에게 주었다.

(34) Nilikupa. : 나는 너에게 주었다.

(35) Nitampa. : 나는 그에게 줄 것이다.

(36) Mlitupa. : 당신들은 우리에게 주었다.

(37) Niliwapa ninyi. : 나는 당신들에게 주었다.

(38) Mnawapa wao. : 당신들이 그들에게 준다.

(39) Alinipa pesa. : 그 / 녀는 나에게 돈을 좀 주었다.

(40) Nitakupa machungwa. : 나는 너에게 오렌지를 줄 것이다.

(41) Nitampa Francis mananasi. : 나는 프랜시스(Francis)에게 파인애플 몇 개를 줄 것이다.

(42) Tuliwapa watoto mayai. : 우리는 아이들에게 달걀들을 주었다.

(43)

(44) 3인칭 대명사의 목적격 접사 ‘-m-’이 모음 'e, i, o, u 앞에 올 때는 -m-와 모음 사이에 모음조화에 의해 반모음 -w-가 온다.

(45)

(46) Mfano)

(47) Nilimwona. : 나는 그를 보았다.

 

가) 스와힐리어에서 목적어(목적격 전철)의 표기는 여러 가지 기능을 하고 있는데 영어의 대명사적 목적어의 기능도 포함하고 있다.

(1)

(2) Mfano)

(3) A : Ulileta kitabu changu? : 너 내 책 가지고 왔니?

(4) B : Ndiyo, nilikileta. : 응. 그것 가지고 왔어.

 

스와힐리어의 동사복합체에서 목적어와 목적격 접사가 둘 다 사용될 경우에는 목적어를 정확하게 표시하여준다.

(5)

(6) Mfano)

(7) Ninakitaka kitabu. : 난 그 책을 원해.

목적어가 예를 들어 소유격과 결합하여 변형되었을 때, 그리고 목적어가 명확한 명사일 때, 목적어를 표시하는 것은 명사를 강조하는 기능을 한다.

(8)

(9) Mfano)

(10) Ninakitaka kitabu chako. : 난 너의 책을 원해.

(11)

만약 동사복합체에서 목적격 접사가 사용되지 않았을 경우에는 명사는 문맥에 따라 결정되기 때문에 불명확하게도 해석될 수도 있다.  

(12)

(13) Mfano)

(14) Ninataka kitabu. : 난 책을 원해.

 

사람이 어떤 행동으로부터 이익을 얻는 수혜자일 경우에는 목적어 앞에 오지만 수혜자가 몇 개의 단어로 사용될 때는 목적어 다음에 위치한다.

(15)

(16) Mfano)

(17) Nitampa Francis mananasi. : 나는 프란시스(Francis)에게 몇 개의 파인애플을 줄 것이다.

 

동사 어근 앞에 있는 목적격 접사 m과 프란시스(Francis)는 모두 그 행동에 따른 결과의 수혜자를 의미한다. 그러므로 그 둘은 가능한 한 가깝게 붙어있어야 한다.

(18)

(19) Mfano)

(20) Abiria huwapa vitu wale waliopo mbele. : 승객들은 앞에 있는 그들에게 그것들을 주었다.(여기서 수혜자는 wale waliopo mbele(앞에 있는 그들)을 가리키는 것이다.)

(21) Nilimpa chakula mgeni aliyetoka Afrika ya Kusini. : 나는 남아프리카에서 온 손님들에 게 음식을 주었다.

 

 

라. 4. 단어 및 어휘 정리

 

afya(-) : 건강.

agiza : v. 주문하다, 명령하다, 지시하다.

angua : v. 1. 떼어내다. 2. (과일 등을) 떨어뜨리다, 내던지다.

anika : v. (햇빛에) 말리다.

begi ya plastiki : 비닐 봉지.

bei ya mwisho : 밑바닥 가격.

bei(-) :  값, 가격.

biashara(-) : 사업, 장사 cf.) -fanya biashara : 사업 / 장사하다.

chanja : v. 1. 조각내다, 쪼개다. 2. 접종하다, 주사놓다.

chanja(-) / kichanja(vi-) : 바구니 세공, 고리버들 세공.

chanjo(-) : 1. 깊은 상처. 2. 쪼개기. 3. 예방접종.

chanzo(vya-) : 근원, 기원. cf.) chanzo cha marradhi : 병의 기원.

chukua : v. 받다, 가지다, 운반하다, 가지고 가다.

chupa : 병(액체를 넣는 용기).

dharura(-) : (갑작스러운)사건, 사고, 혼란.

fuga : v. 기르다. cf.) fugo(ma-) : 번식, 사육.

funga : v. 죄다, 묶다. cf.) fungua : v. 풀다, 열다.

funza(-) : 1. 벌레, 모래벼룩, 진드기의 일종. 2. v. 가르치다.

fyata / fiata / fata : v. 양손 또는 양 다리에 끼우다. 사려 깊게 말을 하다. fyatua : v. 1. (벽돌을) 찍어내다. 2. 제어 / 통제를 풀다.

fyeka : v. 청소하다, 깨끗이 하다, (팡가로) 풀을 베다.

fyonza : v. (꿀을) 빨다.

geuza : v. 바뀌다, 변하다.

gunzi(ma-) : 옥수수 깡.

gwanda(ma-) : 1. 작업복, (무릎까지 오는) 남자용 겉옷. 2. 퍼레이드 행진.

hisani / eshani / ihsani / hasanati(-) : 정중, 공손, 상냥함. cf.) kwa hisani yako : 당신의 호의로

jambazi(ma-) : 도둑.

jumla(-) : 최종, 합계 Mfano) kwa jumla : 전체로, 합해서.

kijiti(vi-) : 덤불, 관목지대, 막대기.

kinga : v. 1. 보호하다, 막다, 방어하다. 2. 잡다, 모으다.

kokwa(-) : (과일, 열매의) 심, 씨앗.

kwapa(ma-) : 겨드랑이.

kwato(ma-) : 발톱.

kwenye : ~에(at)

mfuko(mi-) : 백, 가방.

nzi(-) : 파리.

panzi(-) : 메뚜기.

polio(-) : 소아마비.

pooza : v. 성숙하지 않다, 마비 / 반신불수가 되다.

punga : v. 감소하다, 줄어들다, (값을) 깎다.

risasi(-) : 총알.

risiti : 영수증.

ruka : v. 뛰다, 넘다.

sababisha : v. 원인이 되다, 어떤 이유를 대다, ~에 의해 발생하다.

tibu : v. 치료하다, 처방하다.

tofali(ma-) : 벽돌.

togwa(-) : 토속 곡주.

tunza : v. 보호하다.

tupa : v. 던지다.

ukoko(koko) : (빵)껍질.

ulemavu : 장애, 불구.

uza : v. 팔다, 판매하다. cf.) nunua : v. 사다.

zito : a. 1. 무거운, 2. 엄한, 가혹한. 3. 활기 없는. cf.) uzito : 1. 무게, 중량. 2. 꾸물거림, 멍청함. 3. 가혹함.

●물건에 대한 표현 kubwa, rahisi, ghali, nyeusi, nzuri, uzito, nyepesi, rangi : 색. shepu : 모양. kwaliti : 질. ya mwangaza : (색이) 흐린. ya mviringo : 타원의, 달걀모양의(oval). ya pembe nne : 직사각형의, 사각이 진(rectangular). ya duwara : 둥근, 원형의(round), pembe nne : 정사각형의(square), pana / panapana : 평평한, 광대한, 억센, 튼튼한(sturdy). bora : 훌륭한, 우수한. ya rahisi : 더 싼 것. bora zaidi : 더 좋은 것. kubwa zaidi : 더 큰 것. ndogo zaidi : 더 작은 것.

●가게 duka la mkate / mikate : 빵집, 제과점. kinyozi(vi-) : 이발소. duka la urembo wa kike : 미용실, 뷰우티 살롱(beauty salon). duka la vitabu : 서점, duka la kamera : 카메라 점. duka la dawa : 약국, duka la nguo : 옷가게. duka la matunda / mboga : 과일 / 야채가게. duka / kioski(vi-) : 가게, 상점(kiosk). duka la dhahabu / sonora(-) : 보석상점. soko(ma-) ; 시장. duka la muziki / kanda : 레코드 가게. mshonaji / fundi cherahani ; 양복점. duka la viatu : 신발가게. soko la makonde : (마콘데 조각을 파는)목각 상점. duka la sigara : 담배가게. duka la maua : 꽃 가게. duka la vyakula : 식품점. duka la vitu vya kizamani. : 고미술품 가게(antique shop). jumbaa la sanaa : 화랑(art gallery). duka la nyama : 고깃점, duka la maziwa : 우유파는 가게. daktari wa meno : 치과. duka kubwa / dipatment stoo : 백화점. supamaket : 슈퍼마켓.  Uchumi,  Nakumatt : 슈퍼마켓, 대형할인매장. stoo / sitoo / stoa : 상점, 창고, 백화점. dobi(ma-) : 세탁소. duka la vitu vya ujenzi / duka la vyombo vya chuma : 철물점(hardware store, ironmonger). muuza magazeti / kibanda cha kuuzia magazeti : 신문 판매점(newsstand, newapaper kiosk). duka la mitumba : 중고품점(-a mtumba / -liotumika, duka la vitabu vilivyotumika : 중고 책방). duka la kumkumbu / kitalii : 기념품점. duka la peremede : 사탕 파는 가게. duka la vitu vya kucheza : 장난감 파는 집. fundi wa saa : 시계 수리소(watchmaker).

●단위 debe : 깡통, 탱크, 통. 4 갤런의 용량, 15 리터의 용량. eka / ekari : 에이커(acre). 약 4086.8 ㎡. frasila : 무게의 단위(16 kg, 35lb) : 양파, 야자열매 말린 것(copra), 야자즙 조당(粗糖)(jaggery)등의 무게를 잴 때 사용함. futi : 피트(foot). 12 인치, 1/3야드, 약 30 cm. galoni : 갤런(gallon). 영국 갤런 4.546리터, 미국 갤런 3.7853 리터. hatua : 약 1 야드(yard). hekta(ri) : 헥타르(hectare). 1만 평방미터. inchi : 인치(inch). 2.54 cm. kibaba : (가루, 곡물, 액체에 대한) 무게나 용량의 단위. 1 파운드 또는 약 반 리터. kilo(-) : 길로(kilo). kilometa : 킬로미터(km). painti : 파인트(pint), 액량의 단위, 약 0.57리터(영국), 0.47리터(미국). pishi : 용량이나 무게를 재는 도량단위. 1/2갈론, 2 리터. lita : 리터(liter), 1,000cc. maili : 마일(mile), 1.609km. meta : 미터(metre). milimeta : 밀리미터(millimetre). ratili : 파운드(pound : Ib.). robota : 뭉치, 다발, 꾸러미(bale of merchandize). sentimeta : 센티미터(cm). tani : 톤(ton). wakia / aunsi : 온스(ounce). yadi : 야드(yard). 0.914 m. senti : 센트(cent). shilingi : 실링(a shilling). paundi : 파운드(a pound, £). hela : 약 2 센트 ; 독일령 아프리카에서 사용되던 단위(heller). sumni / theumni / thumuni : 50 센트 ; 8을 의미하는 아랍어에서 온 말. kifungu(vi-) : 더미, 문장, 문단, 부분. fungu(ma-) : 부분, 조각, 더미, 쌓아 올린 것. Mfano) fungu la nyama : 고기 한 조각. kichane(vi-) : 다발. kifurushi(vi-) : 작은 다발, 꾸러미. gunia(ma-) : 마대, 가마니(60-70kg 정도). paketi / pakiti / pakti(-) : 한 묶음, 꾸러미, 포장.

●시장의 물건들 chunga(ma-) : 오렌지. mchicha(mi-) : 시금치 종류, 잎이 좁은 야채, sukumawiki(-) : 잎이 넓은 야채(케일). kitunguu(vi-) : 양파, karoti(-) : 당근, limao(ma-) : 레몬. parachichi(ma-) : 아보카도. hindi(ma-) : 옥수수 알갱이 muhindi(mi-) : 옥수수 나무. mpunga(mi-) : 벼, 벼이삭. mchele(mi-) : (껍질을 깐) 쌀. wali : 밥 u-class의 명사임에 주의할 것. buni(-) : 커피의 열매, 콩 cf.) buni ya kahawa : 커피 콩. mbuni(mi-) : 커피나무.

●화폐 shilingi(-) : 실링(=), 1달러는 약 75 실링, senti : 센트. credit kadi / kadi za benki : 크레디트 카드. hundi : 수표. hundi za msafiri : 여행자 수표. chenji : 잔돈. dala / dola : 달러. pauni : 파운드.

●출입구 KUINGIA : 입구(ENTRANCE). KUTOKA : 출구(EXIT). MLANGO WA DHARURA : 비상구(EMERGENCY EXIT).

<속담>

●Kila King’aracho usifikiri ni dhahabu(hata shaba nayo hung’ara. : 빛나는 모든 것이 금이라고 생각지는 말아라(심지어는 동도 빛난다).

 

사람이나 사물의 겉모습만 보고 판단하는 것을 경계해야하며 잘난 척 하는 사람들에 대해서도 경계해야 한다는 교훈을 보여주고 있다.